10 τομείς επαγγελμάτων σε Κύπρο με τις πιο πολλές ανάγκες ως 2027

Ποια είναι τα δέκα επαγγέλματα με τις πιο πολλές ανάγκες στην Κύπρο μέχρι το 2027, σύμφωνα με μελέτη της ΑνΑΔ

Τους δέκα επικρατέστερους τομείς επαγγελμάτων στην Κύπρο με τις πιο πολλές ανάγκες ως το 2027 καταγράφει η μελέτη «Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία 2017-2027» που είχε εκπονηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Kύπρου.

Στην μελέτη εξετάζονται οι κυριότερες προβλέψεις για τις ανάγκες απασχόλησης στην Κύπρο και πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται οι προβλέψεις για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που θα είναι οι πιο αναγκαίοι για την περίοδο 2017-2027. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Απασχολούμενοι και ανάγκες απασχόλησης το 2017-2027

Καταρχάς, σύμφωνα με την μελέτη, η ετήσια συνολική ζήτηση της κυπριακής οικονομίας σε απασχολούμενους κατά την περίοδο 2017-2027 εκτιμάται στα 15804 άτομα. Οι ανάγκες απασχόλησης οι οποίες θα προκύψουν λόγω των αποχωρήσεων (που υπολογίζεται σε 8007 άτομα τον χρόνο) θα κυμαίνονται σε ελαφρώς ψηλότερα επίπεδα από τις αναπτυξιακές ανάγκες, δηλαδή τις νέες θέσεις εργασίας (υπολογίζεται σε 7797 άτομα τον χρόνο). 

Επίσης, όπως αναφέρεται στην μελέτη, προκύπτει ότι οι προβλεπόμενες συνολικές ανάγκες της περιόδου 2017-2027 θα είναι πολύ μεγαλύτερες συγκριτικά με τις μηδαμινές ανάγκες που υπήρχαν την περίοδο 2011-2016 (64 άτομα τον χρόνο).

Όσο αφορά τώρα τον μέσο ετήσιο ρυθμό των συνολικών αναγκών απασχόλησης την περίοδο 2017-2027, αυτός προβλέπεται να φτάσει στο 3,9%. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, την περίοδο 2017-2022 ο μέσος ετήσιος ρυθμός της συνολικής ζήτησης σε απασχολούμενους θα ανέλθει στο 4,0% και την περίοδο 2022-2027 θα βρίσκεται στο 3,7%. 

Οι δέκα τομείς επαγγελμάτων με τις πιο πολλές ανάγκες μέχρι το 2027

Οι ψηλότεροι ρυθμοί των συνολικών αναγκών απασχόλησης κατά την περίοδο 2017-2027, σύμφωνα με την έρευνα, προβλέπεται να εμφανιστούν στον τομέα των πλωτών μεταφορών με 6,9%  τον χρόνο, Αύτο, αναφέρεται στην μελέτη, σχετίζεται με τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλίας. 

Στην συνέχεια ο ψηλότερος μέσος ετήσιος ρυθμός των συνολικών αναγκών απασχόλησης την περίοδο 2017-2027 προβλέπεται ότι θα εμφανιστεί στα ορυχεία και λατομεία με 6,7% . Ο ρυθμός αυτός, αναφέρεται στην μελέτη, οφείλεται στις δραστηριότητες εξόρυξης πετρελαίου και φυσικού αερίου οι οποίες περιλαμβάνονται στον τομέα. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Επίσης σημαντικοί μέσοι ετήσιοι ρυθμοί συνολικών αναγκών εκτιμώνται στους τομείς των εστιατορίων (6,5%), των δραστηριοτήτων απασχόλησης (6,5%), των δραστηριοτήτων παροχής προστασίας και έρευνας (6,5%) και των τεχνών, διασκέδασης και ψυχαγωγίας (6,1%), το οποίο, όπως τονίζεται στην μελέτη, συνδέεται με την ανέγερση και λειτουργία του πολυθεματικού καζίνο και των τεσσάρων καζίνο δορυφόρων.

Οι αμέσως μεγαλύτερες συνολικές ανάγκες απασχόλησης προβλέπεται ότι θα σημειωθούν στα ξενοδοχεία όπου την περίοδο 2017-2027 οι ετήσιες συνολικές ανάγκες θα φτάνουν στις 5,6 % 

Σημαντικές συνολικές ανάγκες απασχόλησης θα υπάρξουν επίσης στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, οι οποίες θα ανέρχονται στο 5,6%. 

Επίσης ψηλές συνολικές ανάγκες απασχόλησης θα υπάρξουν στις δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών με 5,4% ενώ μεγάλες ετήσιες συνολικές ανάγκες απασχόλησης θα εμφανιστούν επίσης στον τομέα των νομικών και λογιστικών δραστηριοτήτων με 5,2%.

Δείτε παρακάτω τον πίνακα με τους 10 τομείς επαγγελμάτων

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Που θα εργάζονται οι περισσότεροι απασχολούμενοι το 2027

Στην μελέτη αναφέρεται ότι, όσο αφορά τους απασχολούμενους, ο μεγαλύτερος αριθμός θα συνεχίσει να εργάζεται στον τομέα του εμπορίου και επισκευής αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, η απασχόληση αναμένεται ότι θα ανέλθει στα 81570 άτομα το 2027 (18,2%)  με αισθητή άνοδο με 22,1% από το 2017.

Δεύτερος σε μέγεθος τομέας εκτιμάται ότι θα είναι τα ξενοδοχεία και εστιατόρια. Το 2027, σύμφωνα με την έρευνα, αναμένεται να φτάσουν στα 47174 άτομα (10,5% του συνόλου) παρουσιάζοντας μεγάλη αύξηση 38,9% % από το 2017.

Συνεχίζοντας, ο τρίτος μεγαλύτερος τομέας προβλέπεται να είναι οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες όπου κατά το 2027 η απασχόληση  αναμένεται να ανέλθει στα 38028 άτομα (8,5%) εμφανίζοντας αύξηση 45,6%% από το 2017.

Σημαντικός αριθμός επίσης θα απασχολείται στις κατασκευές και στην εκπαίδευση με την απασχόληση το 2027 να φτάνει τα 35365 άτομα (7,9%) με αύξηση 15,8% % από το 2017.

Στην συνέχεια ακολουθούν οι τομείς της δημόσιας διοίκησης και άμυνας καθώς και της μεταποίησης. Πιο συγκεκριμένα, στη δημόσια διοίκηση και άμυνα οι απασχολούμενοι προβλέπεται ότι το 2027 θα ανέλθει στα 30602 άτομα (6,8% του συνόλου) με αύξηση 1,9% ενώ στη μεταποίηση οι απασχολούμενοι εκτιμώνται στα 28258 άτομα (6,3%) με αύξηση 7,6% % από το 2017.

Τέλος, σημειώνονται επίσης σημαντικές ποσοστιαίες αυξήσεις των απασχολουμένων το 2027 στις τέχνες, στη διασκέδαση και την ψυχαγωγία (37,8%), στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων και διαχείριση αποβλήτων (30,6%) και στην υγεία και κοινωνική μέριμνα (29,7%)% από το 2017.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Νέα μελέτη για την δεκαετία 2020-2030

Σε επικοινωνία της Brief με αρμόδιο Λειτουργό της ΑνΑΔ, μας λέχθηκε ότι η μελέτη για το 2017-2027 είναι η τελευταία διαθέσιμη σειρά μελέτης για τις προβλέψεις απασχόλησης η οποία έγινε με τα δεδομένα του 2017. 

Όπως μας αναφέρθηκε, κάθε 2 με 3 χρόνια η ΑνΑΔ αναθεωρεί τις προβλέψεις για να λαμβάνονται υπόψη οι πιο πρόσφατοι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας και της απασχόλησης αλλά και τις μεταβολές που υπάρχουν στους τομείς της οικονομίας και στα επαγγέλματα. 

Τέλος, να σημειώσουμε ότι θα γίνει νέα μελέτη η οποία θα καλύψει την δεκαετία 2020 – 2030 ενώ σημαντική είναι η εκπόνηση νέας μελέτης κάθε 2 με 3 χρόνια, όπως μας αναφέρθηκε, λόγω της συνεχιζόμενης μεταβολής του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας.

>>Όλες οι θέσεις εργασίας εδώ<<
 

Κυπριάνα Σταύρου
 
1710