1.734 εταιρείες έβαλαν λουκέτο μέχρι τον Οκτώβριο

Πόσες πτωχεύσεις είχαμε την αντίστοιχη περίοδο κατά το 2020 και 2019 – Διπλασιάστηκαν οι πτωχεύσεις πολιτών

Λουκέτο έβαλαν 1.734 εταιρείες από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021, σε σχέση με 1.740 και 1,697 την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και 2019, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Τμήματος Αφερεγγυότητας και αφορούν είτε εκούσιες εκκαθαρίσεις, είτε εκκαθαρίσεις μετά από σχετικά διατάγματα, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως επιχειρηματικοί κύκλοι σημείωσαν στην Brief πως μετά τη λήξη των Σχεδίων Στήριξης (σ.σ. τον Οκτώβριο 2021) θα υπάρξει αριθμός πτωχεύσεων περί τα τέλη 2021 και αρχές 2022.   

Πιο συγκεκριμένα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021, οι εκούσιες εκκαθαρίσεις έφτασαν τις 1.669, ενώ παράλληλα εκδόθηκαν και 65 διατάγματα εκκαθάρισης, με συνολικά 1.734 εταιρείες να κατεβάζουν ρολά μέχρι και τον Οκτώβριο του 2021

Πόσες είχαμε το 2020 και 2019

Αντίστοιχα, την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 οι εκούσιες εκκαθαρίσεις είχαν φτάσει τις 1.679 και τα διατάγματα εκκαθάρισης τα 61, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2019 οι εκούσιες εκκαθαρίσεις είχαν φτάσει τις 1.650 και τα διατάγματα εκκαθάρισης τα 47

Σχεδόν διπλασιάστηκαν οι πτωχεύσεις πολιτών 

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 10μηνο φέτος, είχαν εκδοθεί 30 Διατάγματα Παραλαβής / Πτώχευσης, σε σχέση με 18 και 33 που είχαν εκδοθεί την αντίστοιχη περίοδο το 2020 και το 2019.

Σχεδόν διπλάσιες και οι αιτήσεις για ένταξη στα σχέδια αποπληρωμής οφειλών 

Αναφορικά με τις αιτήσεις προσωπικών σχεδίων αποπληρωμής αυτές εκτοξεύθηκαν το 10μηνο στις 167, σε σχέση με 85 που ήταν το αντίστοιχο 10μηνο του 2020 και τις 52 που ήταν τον Ιανουάριο – Οκτώβριο του 2019

Υπενθυμίζεται πως, η διαδικασία για Προσωπικό Σχέδιο Αποπληρωμής (ΠΣΑ) αποτελεί ένα μηχανισμό για την αναδιάρθρωση χρέους φυσικών προσώπων ο οποίος, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων προϋποθέσεων για αποπληρωμή χρέους, συμβάλλει αφενός μεν στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αφετέρου στη διαφύλαξη της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος της κοινωνικής συνοχής και της οικονομίας.

Σε σχέση με τις αιτήσεις διαταγμάτων για απαλλαγή οφειλών, το 10μηνο του 2021 έφτασαν τις 42, σε σχέση με 48 και 95 για το 2020 και το 2019 αντίστοιχα. 

Να υπενθυμίσουμε πως ολόκληρο το 2020 είχαμε 2,312 εκκαθαρίσεις εταιρειών.  

 

 
2036