300 επιχειρήσεις θέλουν προσωπικό - Περίπου 60 ίσως απολύσουν

Τι κατέδειξε έρευνα της ΟΕΒ – Πόσο επηρέασε τις επιχειρήσεις η πανδημία – Αναλυτικά με σχεδιαγράμματα

Πραγματοποιήθηκε μεταξύ 24 Ιουνίου και 12 Ιουλίου, έρευνα μεταξύ των επιχειρήσεων μελών της ΟΕΒ για τις επιπτώσεις από την πανδημία και τις προοπτικές για το άμεσο μέλλον. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μόνο με ηλεκτρονική μορφή και έλαβαν μέρος 753 επιχειρήσεις/οργανισμοί.

Για την έρευνα μίλησε, αναλύοντας της, στο Business Hour by Brief, ο κ. Αντώνης Φραγκούδης, Διευθυντής του Τμήματος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης και Οικονομίας της ΟΕΒ

Όπως ανέφερε ο κ. Φραγκούδη, η συγκεκριμένη έρευνα έρχεται να προστεθεί σε δύο άλλες έρευνες, και η οποία χωρίζεται σε 6 ενότητες. Η πρώτη αφορά τις επιπτώσεις από την πανδημία, με κυριότερα συμπεράσματα της ενότητας να είναι ότι οι επιχειρήσεις υποφέρουν με μειωμένη ρευστότητα, σε ένα ποσοστό 70%, ενώ σε ότι αφορά τον κίνδυνο αναστολής λειτουργίας ένα πολύ μικρό ποσοστό είχε απαντήσει ότι κινδυνεύει (11%). 

Σε ότι αφορά την καταβολή των μισθών και των επιδομάτων, 1 στις 3 επιχειρήσεις είχε αναφέρει πως δεν είχε τέτοιο πρόβλημα, ενώ σε ότι αφορά στην αδυναμία καταβολής υποχρεώσεων προς το κράτος περισσότερες από τις μισές απάντησαν πως δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα

Αναφορικά με το πόσες επιχειρήσεις έχουν λάβει μέρος στα κρατικά σχέδια στήριξης, 3 στις 4 επιχειρήσεις απάντησαν καταφατικά

Σχετικά με την επόμενη ημέρα, και κατά πόσον οι επιχειρήσεις θέλουν να προσλάβουν ή να απολύσουν προσωπικό στους επόμενους 6 μήνες, ο κ. Φραγκούδη σημείωσε πως τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά καθώς η πλειοψηφία των επιχειρήσεων απάντησε πως δεν πρόκειται να απολύσουν κανένα άτομο, ενώ το 40% των επιχειρήσεων ανέφερε πως προτίθεται να προσλάβει προσωπικό μέσα στους επόμενους 6 μήνες. 

Πιο συγκεκριμένα αναφορικά με τις απολύσεις, ποσοστό 64% απάντησε ότι δεν θα απολύσει κανένα άτομο ενώ ποσοστό 8% απάντησε ότι θα απολύσει από 1 μέχρι 5 άτομα. Σ΄ότι αφορά τις προσλήψεις, ποσοστό 40% ανάφερε ότι θα προσλάβει άτομα.

Δείτε όσα ανέφερε στο Business Hour by Brief o κ. Φραγκούδη: 

Διαβάστε αναλυτικά την έρευνα

Δημογραφικά

Ζητήθηκαν δημογραφικά στοιχεία μέσα από τρεις ερωτήσεις αναφορικά με την κατανομή επιχειρήσεων ανά:

-    Τομέα οικονομικής δραστηριότητας
 

 • Πρωτογενής Τομέας με ποσοστό 2,6% 
 • Μεταποίηση με ποσοστό 20% 
 • Κατασκευές με ποσοστό 5,3% 
 • Τομέας Υπηρεσιών με ποσοστό 72,1%

-    Κατηγορία εργοδοτουμένων 

 • Πολύ Μικρές (μέχρι 10 άτομα) με ποσοστό 34%
 • Μικρές (11-49 άτομα) με ποσοστό 37%
 • Μεσαίες (50-249 άτομα) με ποσοστό 26%
 • Μεγάλες (πέραν των 250 ατόμων) με ποσοστό 3%

-    Επαρχία 

 • Λευκωσία με ποσοστό 51,7%
 • Λεμεσός με ποσοστό 22,7%
 • Λάρνακα με ποσοστό 14,3%
 • Πάφος με ποσοστό 8,2%
 • Αμμόχωστος με ποσοστό 3,1%


Σημαντικές Επιπτώσεις από την Πανδημία

Η ενότητα αυτή αποτελείται από δέκα διαφορετικές ερωτήσεις με απαντήσεις σε κλίμακα από το 1 (καθόλου) μέχρι το 10 (πάρα πολύ). Τα κυριότερα συμπεράσματα έχουν ως ακολούθως:

 

•    Κίνδυνος μόνιμης αναστολής λειτουργίας - Σχεδιάγραμμα 1

1ς

Ποσοστό 11% απάντησε ότι κινδυνεύει πάρα πολύ ενώ το 28% απάντησε ότι δεν κινδυνεύει καθόλου.

 

•    Μείωση πωλήσεων / κερδοφορίας – Σχεδιάγραμμα 2

2ς

Το 4% απάντησε ότι δεν επηρεάστηκαν καθόλου οι πωλήσεις/κερδοφορία ενώ στον αντίποδα, ποσοστό 25,6% απάντησε πάρα πολύ.

 

•    Μειωμένη ρευστότητα – Σχεδιάγραμμα 3

3ς

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων με ποσοστό 70,7% (βαθμίδες 6-10), απάντησε ότι υποφέρουν από μειωμένη ρευστότητα. Μόνο το 3,7% απάντησε ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα.

 

•    Αδυναμία εξυπηρέτησης δανείων / πιστωτικών διευκολύνσεων – Σχεδιάγραμμα 4

4ς

Ποσοστό 62,7% (πρώτες 5 βαθμίδες) απάντησε ότι έχει από καθόλου μέχρι ελάχιστο πρόβλημα στην εξυπηρέτηση δανείων. Μόνο το 9,6% απάντησε ότι έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα.

 

•    Δυσκολίες στην πληρωμή ενοικίων – Σχεδιάγραμμα 5

5ς

Το 38,1% απάντησε ότι δεν έχει καθόλου δυσκολία ενώ ποσοστό 37,5% (βαθμίδες 6-10) απάντησε ότι όντως έχουν κάποιο πρόβλημα στην πληρωμή ενοικίων.

 

•    Απόλυση προσωπικού – Σχεδιάγραμμα 6

6ς

Το 52,3% απάντησε ότι δεν έχει απολύσει καθόλου προσωπικό.

 

•    Δυσκολία καταβολής μισθών / ωφελημάτων στους εργαζομένους – Σχεδιάγραμμα 7 

7ς

Μόνο ποσοστό 39,3% (βαθμίδες 6-10) ανάφερε ότι είχε τέτοιες δυσκολίες ενώ το 29,6% δεν είχε καθόλου πρόβλημα.

 

•    Δυνατότητα πληρωμής άλλων υποχρεώσεων - Σχεδιάγραμμα 8

8ς

Ποσοστό 64,7% (βαθμίδες 1-5) απάντησε ότι δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους.

 

•    Αδυναμία καταβολής υποχρεώσεων προς το κράτος - Σχεδιάγραμμα 9

9ς

Ποσοστό 58,7% (βαθμίδες 1-5) απάντησε ότι δεν έχουν ιδιαίτερη δυσκολία στην καταβολή των σχετικών τους υποχρεώσεων.

 

•    Απουσία προσωπικού για λόγους που σχετίζονται με την πανδημία - Σχεδιάγραμμα 10 

10ς

Ποσοστό 47,2% (βαθμίδες 6-10) απάντησε ότι όντως η απουσία του προσωπικού τους έχει σχέση με την πανδημία.

 

Κρατικά Σχέδια Στήριξης

Δύο ερωτήσεις επί του θέματος με τη δεύτερη να ζητείται απάντηση από μόνο όσους απάντησαν θετικά στην πρώτη:

•    Συμμετοχή στα Σχέδια / αξιοποίηση διευκολύνσεων 

Ποσοστό 75% απάντησε ότι συμμετείχε στα κρατικά Σχέδια Στήριξης.

•    Αξιολόγηση των Σχεδίων Στήριξης 

Μόνο οι επιχειρήσεις που απάντησαν ότι συμμετείχαν στα Σχέδια Στήριξης δηλαδή ποσοστό 75%, κλήθηκαν να απαντήσουν σε αυτή την ενότητα η οποία περιλαμβάνει τις επόμενες ερωτήσεις με διαβάθμιση από καθόλου ικανοποιητική (1) μέχρι εξαιρετική (10):

-    Κρατικά Σχέδια Στήριξης της απασχόλησης – Σχεδιάγραμμα 11

11ς
 
Οι απαντήσεις που λήφθηκαν από ποσοστό 72,2% ήταν μεταξύ των βαθμίδων 6-10.

 

-    Στήριξη των επιχειρήσεων / εφάπαξ χορηγία – Σχεδιάγραμμα 12

12ς

Ποσοστό  54,9% αφορούσε απαντήσεις στις βαθμίδες 1-5.

 

-    Αναστολή δόσεων δανείων / πιστωτικών διευκολύνσεων 

13ς

Οι απαντήσεις που λήφθηκαν από το 50,1% ήταν μεταξύ των βαθμίδων 1-5.

 

-    Ρύθμιση  για τα ενοίκια – Σχεδιάγραμμα 14

14ς

Το 32,7% απάντησε ότι δεν βρίσκει καθόλου ικανοποιητική τη ρύθμιση αυτή ενώ μόνο το 2% απάντησε ότι ήταν εξαιρετική.

 

Η Επόμενη Μέρα

Η ενότητα αυτή αποσκοπεί στο να πάρει τις απόψεις των επιχειρήσεων για τους επόμενους μήνες.

-    Απολύσεις / προσλήψεις κατά τους επόμενους έξι μήνες – Σχεδιάγραμμα 15

15ς

Αναφορικά με τις απολύσεις, ποσοστό 64% απάντησε ότι δεν θα απολύσει κανένα άτομο ενώ ποσοστό 8% απάντησε ότι θα απολύσει από 1 μέχρι 5 άτομα. Σ΄ότι αφορά τις προσλήψεις, ποσοστό 40% ανάφερε ότι θα προσλάβει άτομα.

-    Ποιες οι εκτιμήσεις σας για τους επόμενους έξι μήνες – Σχεδιάγραμμα 16

16ς

Λίγο περισσότερο από τις μισές επιχειρήσεις (ποσοστό 53,3%) απάντησαν ότι οι εκτιμήσεις τους είναι απαισιόδοξες.

-    Τα κυριότερα μέτρα που εισηγούνται όπως εφαρμόσει η κυβέρνηση προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Κορωνοϊού (πολλαπλές απαντήσεις) είναι:

 • Ποσοστό 58,7% ζητά την επέκταση των σχεδίων στήριξης / κάλυψης λειτουργικών εξόδων.
 • Ποσοστό 51% ζητά φορολογικές ελαφρύνσεις.
 • Ποσοστό 44% ζητά την καταβολή επιπρόσθετης χορηγίας.
 • Ποσοστό 30,7% ζητά την εφαρμογή του Σχεδίου παροχής  κρατικών εγγυήσεων.
 • Ποσοστό 26,7% ζητά αναστολή πληρωμής του ΦΠΑ.
 • Ποσοστό 21,3% ζητά αποτελεσματική ρύθμιση των ενοικίων.

 

Τηλεργασία

Δύο ερωτήσεις αναφορικά με την τηλεργασία, ως ακολούθως:

-    Σκοπεύετε να συνεχίσετε / εφαρμόσετε την τηλεργασία για όλο ή μέρος των εργαζομένων σας για το επόμενο χρονικό διάστημα; (εάν ισχύει)

Ποσοστό 66,7% απάντησε αρνητικά και ποσοστό 33,3% απάντησε θετικά.

-    Πως αξιολογείτε το επίπεδο παραγωγικότητας της εργασίας από το σπίτι σε σύγκριση με την εργασία στο γραφείο (όπου ισχύει); - Σχεδιάγραμμα 17

17ς

Ποσοστό 54,7% απάντησε μειωμένη, ποσοστό 38,7% απάντησε ότι θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα ενώ οι υπόλοιποι 6,6% απάντησαν ότι θα αυξηθεί.

 

Διάφορες Ερωτήσεις

-    Έχετε προβεί / θα προβείτε σε επενδύσεις σε θέματα υποδομών / ψηφιοποίησης / αναβάθμισης τεχνολογίας για να θωρακίσετε την επιχείρηση σας στο ενδεχόμενο αναζωπύρωσης της πανδημίας ή από άλλους κινδύνους που θέτουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή της συνέχεια;

Ποσοστό 66,7% απάντησε θετικά και ποσοστό 33,3% ότι σκοπεύουν να το πράξουν.

-    Έχετε μέλη του προσωπικού σας που αρνούνται να εμβολιαστούν;

Ποσοστό 70,7% απάντησε όχι, ποσοστό 17,3% θετικά και ποσοστό 12% ότι δεν γνωρίζουν.

-    Η εφαρμογή του Safe Pass προκαλεί προβλήματα λειτουργίας στην επιχείρηση σας;

Ποσοστό 58,7% απάντησε αρνητικά, ποσοστό 13,3% θετικά και οι υπόλοιποι, δηλαδή ποσοστό 28% απάντησαν ότι δεν ισχύει για την επιχείρηση τους.

-    Ποιους πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση θεωρείτε τους πιο σημαντικούς για την επιχείρηση σας (πολλαπλές απαντήσεις);

 • Ανταγωνιστική Οικονομία με αποτελεσματικούς θεσμούς - Ποσοστό 58,7%
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Ποσοστό 52%
 • Ανθεκτικό σύστημα Υγείας – Ποσοστό 34,7%
 • Σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα και κοινωνικό κράτος – Ποσοστό 24%
 • Πράσινη ανάπτυξη – Ποσοστό 18,7%


-    Πόσο σας έχουν επηρεάσει οι αυξήσεις στο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων ή/και πρώτων υλών; κλίμακα 1 (καθόλου) μέχρι 10 (πάρα πολύ) – Σχεδιάγραμμα 18.

18ς

Ποσοστό 12,1% απάντησε καθόλου και ποσοστό 67,9% στις βαθμίδες 6-10.

 

Αξιολόγηση της ΟΕΒ

Οι τελευταίες ερωτήσεις αποσκοπούν στην αξιολόγηση του έργου της ΟΕΒ κατά την διάρκεια της πανδημίας, σε κλίμακα από το 1 (καθόλου) μέχρι 10 (πολύ ικανοποιημένοι):

-    Ενημέρωση – Σχεδιάγραμμα 19

19ς

Ποσοστό 94,6% απάντησε στις βαθμίδες 6-10.

-    Αμεσότητα ανταπόκρισης

Ποσοστό 89,4% απάντησε στις βαθμίδες 6-10.

-    Παρεμβάσεις προς αρμόδιους φορείς με τεκμηριωμένες εισηγήσεις

Ποσοστό 80,9% απάντησε στις βαθμίδες 6-10.

-    Παρουσία στα ΜΜΕ / κοινωνικά δίκτυα

Ποσοστό 84% απάντησε στις βαθμίδες 6-10.

-    Σε ποιο βαθμό κατά την άποψη σας η ΟΕΒ επηρέασε τις αποφάσεις που λήφθηκαν από την Κυβέρνηση;

Ποσοστό 72% απάντησε στις βαθμίδες 6-10.

 

Διαβάστε αυτούσια την έρευνα ΕΔΩ:

 
1711