7,7 εκατομμύρια ευρώ για θερμομόνωση, φωτοβολταϊκά, ηλιακά

Διπλασίασε το ποσό για τις ορεινές περιοχές το Υπουργείο Ενέργειας / Τι άλλαξε στα σχέδια σε σχέση με πέρσι

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Αυξήθηκε από πέρσι το ποσό για τα νέα σχέδια χορηγιών για θερμομόνωση, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών θερμοσιφώνων με αποτέλεσμα φέτος να αγγίζουν τα 7,7 εκατομμύρια ευρώ. Με ανανεωμένο σχεδιασμό, απλοποιημένες διαδικασίες και μια σημαντική καινοτομία προκηρύχθηκαν την Τετάρτη 14/5 τα νέα σχέδια όπως ανέφερε στην Brief υπεύθυνος λειτουργός της Υπηρεσίας Ενέργειας ο οποίος μίλησε στην Brief,

Στην επικοινωνία που είχε η Brief με την ίδια πηγή, ενημερωθήκαμε για τις τεχνικές, όπως τις χαρακτήρισε αλλαγές που υφίσταται το πρόγραμμα για να είναι ακόμη πιο φιλικό για τους ενδιαφερόμενους αλλά και το πως ολοκληρώθηκε η προηγούμενη προκήρυξη χορηγιών.

Ειδικότερα, ανέφερε, η νέα καινοτομία αφορά τον διπλασιασμό του ποσού που αφορά ορεινές περιοχές με αποτέλεσμα  οι €310.000 να αφορούν αιτήσεις για οικίες που βρίσκονται σε αυτές. Το Σχέδιο αναμένεται να καλύψει περίπου 4.500 αιτήσεις. Απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα και οι ενισχύσεις αφορούν επενδύσεις σε κατοικίες. Έχει αναδρομική ισχύ ώστε να διασφαλίζει την ομαλή συνέχεια του προηγούμενου Σχεδίου του 2020.

Την ίδια ώρα, ένα ποσό των €390 χιλιάδων αφορά η δεύτερη προκήρυξη για το «Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2021». 
Τα σχέδια, όπως επεσήμανε, αναμένεται να καλύψουν συνολικά τις αιτήσεις 5.500 πολιτών για θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και εγκατάσταση ή αντικατάσταση θερμοσίφωνα στις οικίες τους, δίνοντάς τους την ευκαιρία να προβούν σε επενδύσεις που θα βοηθήσουν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και, κατά συνέπεια, του οικογενειακού τους προϋπολογισμού και του ενεργειακού τους αποτυπώματος

Απολογισμός του 2020

Πάντως το 2020, το Ταμείο έλαβε 5,781 αιτήσεις για τις οποίες εκτιμάται ότι θα πληρωθούν χορηγίες ύψους €6,3 εκατ.

Αναλυτικότερα, το 2020, υποβλήθηκαν 

 • 725 αιτήσεις που αφορούν την κατηγορία Φωτοβολταϊκά - Ευάλωτοι καταναλωτές,  εκτιμώμενη δαπάνη €2,175,000

 • 2467 αιτήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες (κατηγορία 3Α), εκτιμώμενη δαπάνη  €2,467.000

 • 52 αιτήσεις για θερμομόνωση οροφής, εκτιμώμενη δαπάνη €156,000

 • 587 αιτήσεις για θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών (κατηγορία 1), εκτιμώμενη δαπάνη €880,000

 • 1950 για το σχέδιο ηλιακών, εκτιμώμενη δαπάνη €585,000 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

 •  Το ποσό χορηγίας διπλασιάζεται για ορεινές περιοχές

 •  Καταργήθηκε η επισύναψη τιμολογίων και αποδείξεων με αποτέλεσμα τώρα να χρειάζεται να επισυναφθούν μόνο τα τιμολόγια.

 • Μια ακόμη σημαντική αναβάθμιση, είναι η απλοποίηση που έγινε και αφορά τους αιτητές των ορεινών περιοχών. Ειδικότερα, αυτό που άλλαξε είναι ότι δεν χρειάζεται να υποβληθεί ξεχωριστά η αίτηση για τα ορεινά, αλλά τώρα το σύστημα θα μπορεί να αναγνωρίσει αν η αίτηση εμπίπτει στην κατηγορία των ορεινών με βάσει τον καταχωρημένο ταχυδρομικό κωδικό στην αίτηση.

 • Επιπλέον, αλλαγή έγινε και σχετικά με τις βεβαιώσεις για τους εγκαταστάτες και τα έντυπα αιτήσεων αναθεώρησης.

 • Μια ακόμη αλλαγή αφορά τον τρόπο απάντησης της υποβολής αίτησης. Πέρσι ήταν η πρώτη χρονιά που οι αιτήσεις υποβάλλονταν μόνο ηλεκτρονικά. Αφού εφαρμόστηκε παρατηρήθηκε πως μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων προέκυπταν κάποια ζητήματα, όπως να μην δει κάποιος το email ή να περαστεί στα junk, με αποτέλεσμα τώρα να έχει αποφασιστεί ότι όλοι οι αιτητές θα λαμβάνουν ειδοποίηση με sms στο κινητό, όταν θα υπάρχει κάποια εξέλιξη με την αίτηση τους.

 • Για τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2, 3Α και 3Β, ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει απαραίτητα να είναι στο όνομα του αιτητή.

 • Δεν επιχορηγούνται επενδύσεις σε υποστατικά τα οποία δεν χρησιμοποιούνται νόμιμα ως κατοικίες (πχ. βοηθητικοί χώροι).

 • Οι κατοικίες θα πρέπει να μην ενοικιάζονται και να μην χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο άσκησης οικονομικής δραστηριότητας για περίοδο τουλάχιστον 5 χρόνων από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης

 • Επιχορηγούνται μόνο εγκαταστάσεις οι οποίες γίνονται από επιχειρήσεις που ενεργούν στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

ΤΑ ΔΥΟ ΝΕΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ 7.7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ

1/ Θερμομόνωση οροφών και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
Η πρώτη προκήρυξη αφορά στο «Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες για το έτος 2021». Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα.

Το Σχέδιο παρέχει χορηγία για θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή συνδυασμό των δύο σε υφιστάμενες κατοικίες. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες του σχεδίου είναι οι εξής:

-      Μέχρι €1500 η κατηγορία 1: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών: Προνοεί χορηγία 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €1.500.

-        Μέχρι €1800 / €3000 η κατηγορία 2: Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering): Προνοεί χορηγία 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3.000.

-     Μέχρι €1.000 / €3.750  η κατηγορία 3: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €250 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α). Το ποσό αυξάνεται στα €750 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού, για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β).

Διπλασιασμός χορηγίας

Το ποσό της χορηγίας διπλασιάζεται για τις εγκαταστάσεις που γίνονται σε οικίες οι οποίες εμπίπτουν σε ορεινές περιοχές, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (δεν εφαρμόζεται για την ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Β). Οι ορεινές περιοχές ορίζονται αποκλειστικά βάσει ταχυδρομικού κώδικα από τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.

Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 20/12/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

2/ Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα
Η δεύτερη προκήρυξη αφορά το «Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2021».

Σύμφωνα με το Σχέδιο, δικαιούχοι του οποίου είναι φυσικά πρόσωπα, παρέχεται χορηγία για τις πιο κάτω κατηγορίες επενδύσεων:
- €350 για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης (κύλινδρός και ηλιακά πλαίσια). 

- €175. για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων μόνο. 

Και σε αυτήν την περίπτωση το ποσό διπλασιάζεται για κατοικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις €390 χιλιάδες και αναμένεται να καλύψει 1.000 αιτήσεις. Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι 01/09/2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού, όποιο από τα δύο επισυμβεί πρώτο.

Πόση ενέργεια / Χρήματα εξοικονομώ
Η ενέργεια που μπορεί ένα πλήρως θερμομονωμένο κτήριο να εξοικονομίσει φτάνει έως και 60-70%, σύμφωνα με τις στατιστικές και εκτιμάται ότι η επένδυση για την εγκατάσταση του, μπορεί να αποσβεστεί σε τρία χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τη χορηγία από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε. 

Αυτό που υπογραμμίζεται στις έρευνες είναι ότι με την εγκατάσταση θερμομόνωσης μειώνεται σημαντικά η κατανάλωση της ενέργειας που απαιτείται για θέρμανση και ψύξη ενός χώρου και δημιουργείται το αίσθημα θερμικής άνεσης στους χρήστες του κτηρίου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Μία επένδυση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος σε κατοικία εκτιμάται ότι μπορεί να αποσβεστεί σε περίπου πέντε χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τη χορηγία ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Επενδύοντας σε εγκατάστασης ηλιακού θερμοσίφωνα, μπορείς να μειώσεις τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας κατά €170 ετησίως και να αποσβεστεί σε περίπου πέντε έτη, λαμβάνοντας υπόψη τη χορηγία από το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

Επιπλεον, χωρίς κανένα λειτουργικό κόστος και με ελάχιστη συντήρηση αφορά η εγκατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού τα οποία μπορούν να παρέχουν το 70% της ετήσιας ανάγκης σε ζεστό νερό για μία κατοικία. 

Αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά
Το πρώτο σχέδιο έχει αναδρομική ισχύ (για λεπτομέρειες δείτε τον οδηγό του σχεδίου), ενώ το δεύτερο σχέδιο όχι.
Επισημαίνεται ακόμη ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε https://resecfund.org.cy

Ξένια Προδρόμου
 
2213