7,790 περισσότεροι έκτακτοι στην Κυβέρνηση σήμερα απ’ ότι το 2013

16,579 έκτακτοι και 35,091 μόνιμοι απασχολούνταν στους 4 τομείς της Κυβέρνησης κατά τον μήνα Οκτώβριο 2018

Επτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πρόσωπα περισσότερα απ’ ότι στις αρχές του 2013 εργοδοτεί σήμερα η Κυβέρνηση ως έκτακτο προσωπικό. 

ε
Ανά κατηγορία και το σύνολο των εκτάκτων υπαλλήλων στην Κυβέρνηση από το 2012 (Δεκέμβριο) έως το 2018 (Οκτώβριο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά τον Δεκέμβριο του 2012 απασχολούνταν, ως έκτακτο προσωπικό στην Κυβέρνηση 8,789 πρόσωπα ενώ τον Οκτώβριο του 2018 απασχολούνται στην κυβέρνηση ως έκτακτοι 16,579 άτομα. Ποσοστιαία, πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως του 188.6%. 

ε
Ανά κατηγορία και το σύνολο των εκτάκτων υπαλλήλων στην Κυβέρνηση από το 2009 έως το 2018 (Οκτώβριο).

Όπως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία, η Δημόσια Υπηρεσία τον Οκτώβριο του 2018 απασχολεί 1,021 έκτακτους περισσότερους απ’ ότι τον Δεκέμβριο του 2012, η εκπαιδευτική υπηρεσία 3,849 περισσότερους, τα Σώματα Ασφαλείας 1500 εκτάκτους περισσότερους και ως Ωρομίσθιο προσωπικό απασχολούνται 1420 περισσότεροι έκτακτοι τον Οκτώβριο του 2018 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2012. 

ε
Ανά κατηγορία οι υπάλληλοι (μόνιμοι και έκτακτοι) στην Κυβέρνηση από το 2009 έως το 2018 (Οκτώβριο).

Την ίδια ώρα ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων, τον Δεκέμβριο του 2012 ήταν 40,863 και τον Οκτώβριο του 2018 οι μόνιμοι υπάλληλοι της κυβέρνησης ήταν 35,091.  Ποσοστιαία υπήρξε μείωση της τάξεως 14.2%. 

Συνολικά ο αριθμός των εργαζομένων στην Κυβέρνηση, μόνιμων και έκτακτων, από τον Δεκέμβριο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2018 παρουσιάζει μια αύξηση που αριθμεί σε 2,018 υπαλλήλους. Δηλαδή από 49,652 εργαζόμενους που είχε η Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2012, σήμερα εργάζονται στην Κυβέρνηση 51,670 άτομα. 

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι είναι ελαφρώς λιγότεροι εάν η σύγκριση γίνει από τον Δεκέμβριο του 2009 (διαθέσιμα στοιχεία, της τελευταίας έκδοσης). 

ε
Το σύνολο των υπαλλήλων στην Κυβέρνηση (μόνιμοι και έκτακτοι) από το 2009 έως το 2018 (Οκτώβριο).

52,140 άτομα αριθμούσαν οι υπάλληλοι της Κυβέρνησης (μόνιμοι και έκτακτοι) κατά τον Δεκέμβριο του 2009 σε σύγκριση με 51,160 τον Οκτώβριο του 2018. Δηλαδή κατά 980 άτομα λιγότερα. 

Η μείωση οφείλεται κυρίως σε αφυπηρετήσεις μονίμων υπαλλήλων αφού τον Δεκέμβριο του 2009 εργοδοτούνταν ως μόνιμοι στην Κυβέρνηση 41,528 ενώ τώρα εργοδοτούνται ως μόνιμοι 35,091. 

ε
Το σύνολο των υπαλλήλων στην Κυβέρνηση, Έκτακτοι και Μόνιμοι, από το 2009 έως σήμερα.


Τουναντίον, ως έκτακτοι, το 2009 εργοδοτούνταν 10,612 άτομα ενώ τώρα 16,579 πρόσωπα.
 
Εάν η σύγκριση γίνει με τους ίδιους μήνες, τότε προκύπτει ότι το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2018 αυξήθηκε κατά 56 άτομα (0,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 και έφτασε τα 51.670 άτομα. 

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 710 άτομα (-2,0%). 

Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (4,8%) φθάνοντας τις 16.579 σε σχέση με τις 15.813 άτομα τον Οκτώβριο του 2017.

Σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, εκτός του Ωρομίσθιου Προσωπικού, υπάρχει αύξηση σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στην κατηγορία Εκπαιδευτική Υπηρεσία (0,8%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 7,8% (249 άτομα).

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 παρατηρείται αύξηση 4,5% στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (578 άτομα) και στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας 0,1% (17 άτομα). Επίσης, παρατηρείται μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας -0,7% (-85 άτομα) και στο Ωρομίσθιο Προσωπικό -0,9% (-76 άτομα).

Παναγιώτης Τσαγγάρης