7,790 περισσότεροι έκτακτοι στην Κυβέρνηση σήμερα απ’ ότι το 2013

16,579 έκτακτοι και 35,091 μόνιμοι απασχολούνταν στους 4 τομείς της Κυβέρνησης κατά τον μήνα Οκτώβριο 2018

Επτά χιλιάδες επτακόσια ενενήντα πρόσωπα περισσότερα απ’ ότι στις αρχές του 2013 εργοδοτεί σήμερα η Κυβέρνηση ως έκτακτο προσωπικό. 

ε
Ανά κατηγορία και το σύνολο των εκτάκτων υπαλλήλων στην Κυβέρνηση από το 2012 (Δεκέμβριο) έως το 2018 (Οκτώβριο).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, κατά τον Δεκέμβριο του 2012 απασχολούνταν, ως έκτακτο προσωπικό στην Κυβέρνηση 8,789 πρόσωπα ενώ τον Οκτώβριο του 2018 απασχολούνται στην κυβέρνηση ως έκτακτοι 16,579 άτομα. Ποσοστιαία, πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως του 188.6%. 

ε
Ανά κατηγορία και το σύνολο των εκτάκτων υπαλλήλων στην Κυβέρνηση από το 2009 έως το 2018 (Οκτώβριο).

Όπως φαίνεται από τα επίσημα στοιχεία, η Δημόσια Υπηρεσία τον Οκτώβριο του 2018 απασχολεί 1,021 έκτακτους περισσότερους απ’ ότι τον Δεκέμβριο του 2012, η εκπαιδευτική υπηρεσία 3,849 περισσότερους, τα Σώματα Ασφαλείας 1500 εκτάκτους περισσότερους και ως Ωρομίσθιο προσωπικό απασχολούνται 1420 περισσότεροι έκτακτοι τον Οκτώβριο του 2018 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2012. 

ε
Ανά κατηγορία οι υπάλληλοι (μόνιμοι και έκτακτοι) στην Κυβέρνηση από το 2009 έως το 2018 (Οκτώβριο).

Την ίδια ώρα ο αριθμός των μόνιμων υπαλλήλων, τον Δεκέμβριο του 2012 ήταν 40,863 και τον Οκτώβριο του 2018 οι μόνιμοι υπάλληλοι της κυβέρνησης ήταν 35,091.  Ποσοστιαία υπήρξε μείωση της τάξεως 14.2%. 

Συνολικά ο αριθμός των εργαζομένων στην Κυβέρνηση, μόνιμων και έκτακτων, από τον Δεκέμβριο του 2012 έως τον Οκτώβριο του 2018 παρουσιάζει μια αύξηση που αριθμεί σε 2,018 υπαλλήλους. Δηλαδή από 49,652 εργαζόμενους που είχε η Κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2012, σήμερα εργάζονται στην Κυβέρνηση 51,670 άτομα. 

Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι είναι ελαφρώς λιγότεροι εάν η σύγκριση γίνει από τον Δεκέμβριο του 2009 (διαθέσιμα στοιχεία, της τελευταίας έκδοσης). 

ε
Το σύνολο των υπαλλήλων στην Κυβέρνηση (μόνιμοι και έκτακτοι) από το 2009 έως το 2018 (Οκτώβριο).

52,140 άτομα αριθμούσαν οι υπάλληλοι της Κυβέρνησης (μόνιμοι και έκτακτοι) κατά τον Δεκέμβριο του 2009 σε σύγκριση με 51,160 τον Οκτώβριο του 2018. Δηλαδή κατά 980 άτομα λιγότερα. 

Η μείωση οφείλεται κυρίως σε αφυπηρετήσεις μονίμων υπαλλήλων αφού τον Δεκέμβριο του 2009 εργοδοτούνταν ως μόνιμοι στην Κυβέρνηση 41,528 ενώ τώρα εργοδοτούνται ως μόνιμοι 35,091. 

ε
Το σύνολο των υπαλλήλων στην Κυβέρνηση, Έκτακτοι και Μόνιμοι, από το 2009 έως σήμερα.


Τουναντίον, ως έκτακτοι, το 2009 εργοδοτούνταν 10,612 άτομα ενώ τώρα 16,579 πρόσωπα.
 
Εάν η σύγκριση γίνει με τους ίδιους μήνες, τότε προκύπτει ότι το εργατικό δυναμικό της κυβέρνησης τον Οκτώβριο του 2018 αυξήθηκε κατά 56 άτομα (0,1%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 και έφτασε τα 51.670 άτομα. 

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 710 άτομα (-2,0%). 

Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (4,8%) φθάνοντας τις 16.579 σε σχέση με τις 15.813 άτομα τον Οκτώβριο του 2017.

Σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, εκτός του Ωρομίσθιου Προσωπικού, υπάρχει αύξηση σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017 με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στην κατηγορία Εκπαιδευτική Υπηρεσία (0,8%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 7,8% (249 άτομα).

Σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2018 παρατηρείται αύξηση 4,5% στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (578 άτομα) και στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας 0,1% (17 άτομα). Επίσης, παρατηρείται μείωση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας -0,7% (-85 άτομα) και στο Ωρομίσθιο Προσωπικό -0,9% (-76 άτομα).

Παναγιώτης Τσαγγάρης
 
228
Thumbnail
 • Σημαντική η πορεία της καθώς όλα έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα αποπληρώνουν την κρατική βοήθεια

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ


Η BDO Κύπρου εργάζεται πυρετωδώς και έχει εισέλθει στα βαθιά σε σχέση με καίρια ζητήματα που αφορούν την ΚΕΔΙΠΕΣ, τη σχέση της με την Altamira και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Σε συνεργασία με τη BDO Ιρλανδίας, η οποία είχε προσληφθεί από τη ΝΑΜΑ (Εθνικό Οργανισμό Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων της Ιρλανδίας) και τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας ως διαχειριστής και εκκαθαριστής,  έχει εισχωρήσει στα βαθιά της ΚΕΔΙΠΕΣ, με στόχο να παρουσιάσει μελέτη στρατηγικής, τη νέα οργανωτική δομή της εταιρείας και τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό.  

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Ωστόσο, το μεγάλο κεφάλαιο που ανοίγει και για το οποίο αναμένονται συγκεκριμένες εισηγήσεις είναι η συνεργασία της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (ΣΕΔΙΠΕΣ) με την  Altamira Asset Management (Cyprus) Ltd και η σχέση της τελευταίας με την ΚΕΔΙΠΕΣ. 

Στο μικροσκόπιο και η Altamira
Η Altamira είναι από την αρχή του 2019 ο διαχειριστής των χορηγήσεων που έχουν καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών και των ακινήτων που δεν αφορούν ίδια χρήση και η ΚΕΔΙΠΕΣ πραγματοποιεί δραστηριότητες που αφορούν τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων. 

Η BDO αναμένεται να δώσει λύση σε σχέση με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και την τύχη τους, με ιδιαίτερη έμφαση στο καθεστώς και στη σχέση με την Altamira.

Πέραν των πιο πάνω, ο λογιστικός οίκος ενδιατρίβει:

ad1mobile
 • Στην εσωτερική αναδιοργάνωση της ΚΕΔΙΠΕΣ.
 • Στις διαδικασίες που ακολουθούνται για διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων του Συνεργατισμού, τα οποία ανήκουν στην εταιρεία της οποίας κύριος και μόνος μέτοχος είναι το κράτος. 

Το θέμα της Altamira είναι ψηλά στην ατζέντα και όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοικτά, με κύριο μια πιθανή πώληση του μεριδίου της ΣΕΔΙΠΕΣ στην Altamira Asset Management Cyprus Limited ή την έναρξη μιας νέας διαδικασίας για εξεύρεση άλλης εταιρείας που θα αναλάβει τα δάνεια.

Ήδη, το Υπουργείο Οικονομικών προσδοκά πως διάφορα θέματα που αφορούν την ΚΕΔΙΠΕΣ ξεκαθαρίσουν το συντομότερο, ενώ παράλληλα αναμένεται και η επικύρωση των ονομάτων του Δ.Σ. από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. Τα θέματα που θεωρούνται σημαντικής σημασίας για το Υπουργείο είναι:

 • Η διαχείριση των ακινήτων του πρώην Συνεργατισμού και η μεγιστοποίηση του κέρδους προς όφελος του κράτους.
 • Η ένταξη των δικαιούχων δανειοληπτών στο  Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ».
 • Η αξιοποίηση ακινήτων του Συνεργατισμού από κυβερνητικές υπηρεσίες, Δήμους και κοινότητες.
 • Το νέο νομικό καθεστώς της ΣΕΔΙΠΕΣ και ΚΕΔΙΠΕΣ στη βάση νομοσχεδίου που επεξεργάζεται η Γενική Εισαγγελία.

H κρατική στήριξη
Η πορεία της ΚΕΔΙΠΕΣ κρίνεται καθοριστική καθώς η Κυπριακή Δημοκρατία, με τη συμφωνία μεταφοράς εργασιών της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας προς την Ελληνική Τράπεζα, παρείχε κρατική στήριξη €3,6 δις. Αυτή τη στήριξη επιδιώκει να ανακτήσει μέσω συνετής διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων που παρέμειναν στην πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν:

ad2mobile
 • Χορηγήσεις ονομαστικής αξίας €7.371 εκατ.
 • Ακίνητη περιουσία στις ελεύθερες περιοχές ύψους €681εκατ. και όλη την ακίνητη περιουσία στις κατεχόμενες περιοχές
 • Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες €81 εκατ.
 • Συμμετοχές σε εταιρείες εμπορικού τομέα και άλλα περιουσιακά στοιχεία €121 εκατ.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Η Κύπρος έχει επίσης δεσμευτεί στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ θα ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που πέρασαν στη δικαιοδοσία της καθώς τα περιουσιακά  της στοιχεία και το μετοχικό κεφάλαιό της είναι ενεχυριασμένα προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την κρατική βοήθεια που παρείχε.

Έτσι, όλα τα έσοδα από τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων θα αποπληρώνουν την κρατική βοήθεια. Για τον σκοπό αυτό η Ε.Ε. θα αξιολογεί τακτικά την εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων.

article 1