Άδεια Ασθενείας: Οι ιδιώτες χάνουν μέρες μισθού, οι Δημόσιοι όχι;

Οι υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα ενός εργαζομένου που απουσιάζει από τη δουλειά του λόγω ασθένειας

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Η άδεια ασθενείας είναι δικαίωμα του εργαζομένου σε περίπτωση που την χρειάζεται, σύμφωνα και με την σύσταση του γιατρού, να την αιτηθεί στον εργοδότη του. Η Brief, διαπίστωσε κάποιες διαφορές στο τι ορίζει άδεια ασθενείας μεταξύ υπαλλήλων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση ως προς τον αριθμό των ημέρες που δικαιούται ένας υπάλληλος στο δημόσιο και στο ιδιωτικό, από τι καθορίζεται, πόσες πληρωμένες και πόσες απλήρωτες.

Επομένως, η Brief ήρθε σε επικοινωνία με εκπροσώπους από το Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την ΟΕΒ και το Τμήμα Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών συλλέγοντας όλες τις πληροφορίες.

Συνοπτικά το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλύπτει τις πληρωμές για τον ιδιωτικό τομέα και μετά υπάρχουν υποκατηγορίες, όπως για παράδειγμα αν πρόκειται για εργατικό ατύχημα, αν χριεαστεί να περάσει από Ιατιρκό Συμβούλιο για νμα επιβεβαιωθεί αν θα καλύψει επί πρόσθετο χρόνο.

Ιδιωτικός Τομέας: Μέχρι 6 μήνες και 60% του μισθού

Στον ιδιωτικό τομέα η άδεια ασθενείας αποζημιώνεται από το Ταμείο κοινωνικών Ασφαλίσεων, σημειώνει η Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων & Εργατικής Νομοθεσίας στην Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων. Ειδικότερα το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που πιστοποιεί ότι ένας εργαζόμενος απουσιάζει από την εργασία του λόγω ασθένειας. Λέγοντας πιστοποιεί, όπως ανέφερε, προνοείται ότι χρειάζονται οι βεβαιώσεις των γιατρών.

Πιο συγκεκριμένα, στο σύνολο του έτους το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να καλύψει ένα ιδιωτικό υπάλληλο, μέχρι 6 μήνες  και το επίδομα φτάνει μέχρι το 60% του μισθού. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσωρινό της ασθένειας δεν επηρεάζει το συνεχές της απασχόλησης και η προσωρινή απουσία λόγω ασθένειας δεν επηρεάζει το συνεχές της απασχόλησης σε σχέση με το ετήσιο αριθμό.  

Πότε πληρώνονται και οι πρώτες τρεις μέρες ασθενείας και το 100% του μισθού

Οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις, σύμφωνα με την πληροφόρηση, αποκόπτουν τις πρώτες 3 ημέρες, επομένως ξεκινούν να καλύπτουν από την 4η ημέρα Ασθενείας, σημειώνει η κ. Παναγιώτου, αλλά δεν ισχύει πάντα, καθώς πέραν των εξαιρέσεων για λόγους που αναφέρονται πιο κάτω, υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου ο εργοδότης καλύπτει αυτές τις 3 ημέρες και ο εργαζόμενος μπορεί να πάρει από την εργασία του τις απολαβές αυτές

Πιο συγκεκριμένα, αν η άδεια συνεχιστεί πέραν των 3 ημερών, δηλαδή αφού νόσησα και έμεινα σπίτι 3 ημέρες, επέστρεψα στην δουλειά και μετά από κάποιες ημέρες υποτροπίασα, τότε αυτή τη νέα περίοδο ασθενείας θα την καλύψει το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από την πρώτη ημέρα επειδή θεωρείται  μια περίπτωση της ασθένειας.
Ακόμα μια εξαίρεση για να καλύψει το Ταμείο από την πρώτη ημέρα είναι να υπήρξε νοσηλεία σε κλινική η νοσοκομείο.

Τρίτη περίπτωση για να πληρωθεί ο εργαζόμενος τις 3 ημέρες, είναι από καλή πρακτική του εργοδότη και βάσει των συλλογικών συμβάσεων που συμφωνούνται με τις συντεχνίες ή και χωρίς συντεχνίες, μόνος του ο εργοδότης.

Σύμφωνα με τις πολιτικές καλής πρακτικής, όπως αναφέρει η κα. Παναγιώτου, υπάρχουν συμφωνίες που από 5 ημέρες τον χρόνο που αποζημιώνει ο εργοδότης να φτάνει και σε 5 μήνες, ανάλογα με τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ εργοδότη και συντεχνιών.
Αυτό που επίσης αξίζει να σημειωθεί είναι ότι υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο εργοδότης συμπληρώνει το υπόλοιπο 40% λόγω συλλογικών συμβάσεων, όταν το Ταμείο Κοινωνικών ασφαλίσεων καλπύπτει όπως προαναφέρθηκε το 60%, λόγω καλής πρακτικής που καθορίζουν οι συλλογικές συμβάσεις ή κα χωρίς συντεχνίες από μονομερή απόφαση του εργοδότη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το προσωρινό της ασθένειας δεν επηρεάζει το συνεχές της απασχόλησης και η προσωρινή απουσία λόγω ασθένειας δεν επηρεάζει το συνεχές της απασχόλησης σε σχέση με το ετήσιο αριθμό.  

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι από το επίδομα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεωρούνται όσοι είναι ασφαλισμένοι και ο εισφορές τους καλύπτουν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Αναφορικά με τις ιδιωτικές συμφωνίες, δικαιούχοι είναι οι εκάστοτε συμβαλλόμενοι. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι από την στιγμή που ασθενεί κάποιος και επιβεβαιώνεται από γιατρό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ο εργοδότης δεν δικαιούται αν παραπέμψει και σε άλλο γιατρό, καθώς ο γιατρός δεν παίρνει την απόφαση αλλά συστήνει. Αυτός είναι και ο λόγος που οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις δεν δέχονται μη εγκεκριμένες από τον εργοδότη / ιατρικό συμβούλιο άδειες ασθενείας

Αίτηση

Την αίτηση για επίδομα ασθενείας την υποβάλλει ο/η υποφαινόμενος/η 20 ημέρες από την ημέρα που θεωρείται δικαιούχος

Μόνιμοι, Έκτακτοι και Ωρομίσθιοι
Για το τι ισχύει με τους δημόσιους υπαλλήλους επικοινωνήσαμε με το Τμήμα Δημόσιας Διοικήσης στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου μας λέχθηκε ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες.

1/ Μόνιμοι
2/ Έκτακτοοι, οι οποίοι αποτελούνται από τους εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου και τους εργοδοτούμενους ορισμένου χρονου
3/ Ωρομίσθιοι

Οι Έκτακτοι και Μόνιμοι υπαάλληλοι δικαιούνται πληρωμένη άδεια ασθενείας από την 2η ημέρα χωρίς να παρατηρείται το φαινόμενο με τις 3 ημέρες που προαναφέρθηκε για τον ιδιωτικό τομέα.
Αναφορικά με το ωρομίσθιο προσωπικό, η πρώτη ημέρα απουσίας από την εργασία τους δεν πληρώνεται καθώς δεν συνεισφέρουν με εισφορές.

Μόνιμοι και Αορίστου χρόνου

Οι μόνιμοι και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου δικαιούνται 42 ημερολογιακές ημέρες (συμπεριλαμβανομένη τα Σαββατοκύριακα και οι Αργίες). Σε περίπτωση παράτασης της άδειας τους και αν πάρουν έγκριση από το Ιατρικό Συμβούλιο, τότε μπορούν να πάρουν απολαβές με 100% του μισθού τους για μέχρι 6 μήνες άδειας ασθενείας και στην πορεία δικαιούται επιπρόσθετα 6 μήνες με 50% του μισθού με την έγκριση του Ιατρικού Συμβουλίου και πάλι.

Εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου: 42 ημέρες
Σε αυτή την κατηγορία υπαλλήλων ισχύει ότι προνοεί το συμβόλαιο τους. Συνήθως, ένας μέσος όρος για ένα έτος, αντιστοιχεί σε 28 ημέρες άδειας ασθενείας με 100% του μισθού και 14 ημέρες παράταση με έγκριση του Ιατρικού Συμβουλίου και 100% του μισθού.

Ωρομίσθιοι: 40 + 40 εργάσιμες

Ειδικότερα δικαιούνται 40 εργάσιμες ημέρες και αν χρειαστεί μπορούν να αιτηθούν για ακόμη 40 ημέρες με τη διαφορά ότι πρέπει να λάβουν έγκριση από το ιατρικό Συμβούλιο. Ακόμη, πέραν των 80 ημερών αν χρειαστούν επιπλέον άδεια ασθενείας θα πρέπει αν απευθυνθούν στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
Αυτό που διαφοροποιεί επίσης τους ωρομίσθιους από το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό είναι ότι πληρώνονται για εργάσιμες ημέρες, δηλαδή χωρίς να υπολογίζονται τα Σαββατοκύριακα και οι Αργίες.

Αίτηση

Για την άδεια ασθενείας και οι τρεις κατηγορίες δεν χρειάζεται αν υποβάλουν κάποια αίτηση, αλλά να προσκομίσουν το ιατρικό πιστοποιητικό και ο προϊστάμενος θα το προωθήσει στο κατάλληλο άτομο για να πάρει η όχι έγκριση.

 
2036