Ακίνητα: Πτώση 33% στις πωλήσεις σε ξένους αγοραστές (ΣΤΟΙΧΕΙΑ) 

Πόσα ακίνητα πωλήθηκαν το 2020 σε ξένους και ποια επαρχία τους κέρδισε περισσότερο / ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΙΝΑΚΕΣ

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Σημαντική πτώση παρουσίασαν οι πωλήσεις ακινήτων σε ξένους αγοραστές το 2020, συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού καθώς και της κατάργησης του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος.

Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας που επεξεργάστηκε και αναλύει η Brief, καθόλη την διάρκεια του προηγούμενου έτους ο αριθμός των ακινήτων για τα οποία κατατέθηκαν πωλητήρια έγγραφα ανήλθαν στις 2.985 σε σχέση με 4.481 το 2019, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 33,4%.

Από το σύνολο των ακινήτων που πωλήθηκαν σε ξένους αγοραστές, 1.153 πωλήθηκαν σε αγοραστές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 1.832 σε αγοραστές εκτός ΕΕ.

Όπως φαίνεται, πάντως, και στον ακόλουθο πίνακα, οι περισσότερες πωλήσεις ακινήτων σε ξένους έγιναν τον Οκτώβριο (366) και οι λιγότερες τον Απρίλιο (124).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πωλήσεις ακινήτων σε ξένους αγοραστές κατά μήνα το 2020 α

Οι πωλήσεις κατά επαρχία
Όσον αφορά τις πωλήσεις ακινήτων σε ξένους αγοραστές ανά επαρχία, σύμφωνα με τα στοιχεία πρώτη στις επιλογές ήταν η Πάφος και τελευταία η Λευκωσία.

Ειδικότερα, στην επαρχία Λευκωσίας οι πωλήσεις ακινήτων σε ξένους ανήλθαν στις 228 καθόλη τη διάρκεια του 2020, εκ των οποίων οι 139 αφορούσαν αγοραστές εντός ΕΕ και 89 αγοραστές εκτός ΕΕ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός πωλήσεων σε ξένους στην πρωτεύουσα καταγράφηκε τον Οκτώβριο (37) και ο μικρότερος τον Απρίλιο (9).

Στην επαρχία Λεμεσού οι πωλήσεις ακινήτων σε ξένους ανήλθαν στις 864 καθόλη τη διάρκεια του 2020, εκ των οποίων οι 275 αφορούσαν αγοραστές εντός ΕΕ και 589 αγοραστές εκτός ΕΕ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός πωλήσεων σε ξένους στην επαρχία Λεμεσού καταγράφηκε τον Οκτώβριο (137) και ο μικρότερος τον Μάιο (39).

Στην επαρχία Λάρνακας οι πωλήσεις ακινήτων σε ξένους ανήλθαν στις 522 καθόλη τη διάρκεια του 2020, εκ των οποίων οι 147 αφορούσαν αγοραστές εντός ΕΕ και 375 αγοραστές εκτός ΕΕ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός πωλήσεων σε ξένους στην επαρχία Λάρνακα καταγράφηκε τον Ιανουάριο (78) και ο μικρότερος τον Απρίλιο (11).

Στην επαρχία Πάφου οι πωλήσεις ακινήτων σε ξένους ανήλθαν στις 1.069 καθόλη τη διάρκεια του 2020, εκ των οποίων οι 468 αφορούσαν αγοραστές εντός ΕΕ και 601 αγοραστές εκτός ΕΕ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός πωλήσεων σε ξένους στην επαρχία Πάφου καταγράφηκε τον Φεβρουάριο (142) και ο μικρότερος τον Απρίλιο (51).

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τέλος στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου οι πωλήσεις σε ξένους αγοραστές ανήλθαν στις 302, εκ των οποίων οι 124 αφορούσαν αγοραστές εντός ΕΕ κι 178 αγοραστές εκτός ΕΕ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός πωλήσεων σε ξένους στην επαρχία Αμμοχώστου καταγράφηκε τον Δεκέμβριο (38) και ο μικρότερος τον Απρίλιο (4).

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Οι πωλήσεις ακινήτων σε ξένους ανά επαρχία α

 

Μάριος Αδάμου
 
1935