Αλλαγές για τον ΦΠΑ 5% στην πρώτη κατοικία συζητά η Βουλή

Πρόταση νόμου από τον βουλευτή Πανίκο Λεωνίδου

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ

Αλλαγές στη διαδικασία που αφορά στην υποβολή δήλωσης για την εξασφάλιση του δικαιώματος καταβολής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την απόκτηση πρώτης κατοικίας επιδιώκει να επιφέρει ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Πανίκος Λεωνίδου. Με πρόταση νόμου που κατέθεσε και η οποία θα συζητηθεί στη συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής τη Δευτέρα 23/5, ο κ. Λεωνίδου προτείνει περίοδο τριών μηνών για την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης από τον δικαιούχο.

>>> Διαβάστε επίσης: 1415 νέες θέσεις σε Δημόσιο, Ημικρατικούς (Αναλυτικά πού & πόσες) <<<

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, ώστε η υπεύθυνη δήλωση την οποία υποβάλλει δικαιούχο πρόσωπο στην αρμόδια αρχή, προκειμένου να καταβάλει μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στην περίπτωση απόκτησης πρώτης κατοικίας να δύναται να υποβληθεί μέχρι τρεις μήνες μετά την ημερομηνία που η κατοικία περιέρχεται στην κατοχή του αντί σε χρόνο πριν να περιέλθει αυτή στην κατοχή του, όπως αναφέρεται στην ισχύουσα νομοθεσία.

>>> Διαβάστε αυτούσια την ατζέντα της Επιτροπής <<<

Επιπροσθέτως, προτείνεται όπως η πιο πάνω ρύθμιση, εφαρμόζεται και στις εκκρεμούσες ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου υποθέσεις, οι οποίες αφορούν αιτήσεις ακυρώσεως κατά απόφασης αρμόδιας αρχής που εκδόθηκε λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της υπό αναφορά υπεύθυνης δήλωσης από τον δικαιούχο.

Μιλώντας στην Brief, ο βουλευτής Πανίκος Λεωνίδου σημείωσε ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες ιδιοκτήτες μπήκαν μέσα και κατοίκησαν στην πρώτη τους κατοικία προτού υποβάλουν τη σχετική δήλωση, με αποτέλεσμα να χάσουν το δικαίωμα καταβολής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Στόχος της πρότασης, σημείωσε ο κ. Λεωνίδου είναι να δίνεται ένα περιθώριο τριών μηνών μέχρι να υποβάλλεται η σχετική δήλωση για να μην χάνουν το δικαίωμα οι ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας επειδή μπήκαν στο σπίτι τους μόλις το παρέλαβαν. Σημειώνεται ότι ο μειωμένος συντελεστής που καταβάλλεται για την απόκτηση πρώτης κατοικίας ανέρχεται στο 5% αντί του κανονικού 19% που ισχύει ευρύτερα.

Για το θέμα, κλήθηκαν να παραστούν στη Βουλή για τη συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή Οικονομικών, εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, του Τμήματος Φορολογίας του ίδιου υπουργείου και του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΔΗΜΟΥ
 
1949