Αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις Ε.Ε. για τα οικονομικά του ΓεΣΥ

Πληθαίνουν οι ανησυχίες για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις - Σημείο αναφοράς τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας του Σχεδίου

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποιεί με κάθε ευκαιρία την κυβέρνηση σε σχέση με τον αβέβαιο δυνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο της μεταρρύθμισης του τομέα της υγείας.

Η Ε.Ε. επικεντρώνει τις ανησυχίες της στις δημοσιονομικές πιέσεις που ενδέχεται να δημιουργηθούν από τη μεταρρύθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, σημειώνοντας ωστόσο ότι «το εθνικό σύστημα υγείας έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει μακροπρόθεσμα ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, χάρη στις καθορισμένες στον νόμο εισφορές στο σύστημα και την αναμενόμενη βελτίωση της αποδοτικότητας των δημόσιων παρόχων υπηρεσιών φροντίδας υγείας». 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Πληροφορίες της Βrief αναφέρουν πως οι παραινέσεις επικεντρώνονται στα θέματα της αναδιοργάνωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων με επίκληση της νομοθεσίας ότι «το κράτος θα επιδοτεί τυχόν ελλείμματα των δημόσιων παρόχων υπηρεσιών φροντίδας υγείας κατά τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας του συστήματος (από τον Ιούνιο του 2019)». 

Μάλιστα, τονίζεται η αναγκαιότητα όπως «οι δημόσιοι πάροχοι υπηρεσιών φροντίδας υγείας προσαρμόσουν σταδιακά τη διάρθρωση της εργασίας και του κόστους τους ώστε να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να διατηρήσουν τη ζήτηση για τις δημόσιες υπηρεσίες φροντίδας υγείας σε ένα ορισμένο επίπεδο». «Η ικανότητα διακυβέρνησης των δημόσιων νοσηλευτηρίων χρήζει προσεκτικής παρακολούθησης για να διασφαλιστεί η μελλοντική βιωσιμότητα του συστήματος», αναφέρεται. 

Να σημειωθεί ότι, το εθνικό σύστημα υγείας χρηματοδοτείται κυρίως από εισφορές στο σύστημα και από συμπληρωμές για ορισμένες υπηρεσίες. Από τον Μάρτιο του 2020, για την πλήρη εφαρμογή του συστήματος (εξωνοσοκομειακή και ενδονοσοκομειακή περίθαλψη), οι εισφορές προσαρμόζονται προς τα πάνω, στα εξής ποσοστά: 2,65 % για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, 2,90 % για τους εργοδότες, 4,70% κράτος και 4,00% αυτοτελώς εργαζόμενοι, αντίστοιχα. 

Αυστηρότητα για τα σχέδια ημικρατικών
Το Υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο των ενεργειών του για διαχείριση των οικονομικών που σχετίζονται και αφορούν το ΓεΣΥ υλοποιεί αποφάσεις οι οποίες θα περιορίσουν τις δαπάνες για σκοπούς του Σχεδίου. Είναι ιδιαίτερα αυστηρό αναφορικά με την πολιτική κατεύθυνση που έχει δώσει με την οποία τα σχέδια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του κάθε ημικρατικού οργανισμού θα πρέπει να προσαρμοστούν σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερομηνίας 23 Μαρτίου του 2019, έτσι που από την 1η Ιουνίου του 2020 και μετέπειτα, με την πλήρη εφαρμογή του ΓεΣΥ, όλα τα σχέδια να καταργηθούν.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Πηγή στο Υπουργείο δηλώνει στη Brief πως «το θέμα αυτό έχει κλείσει οριστικά και δεν θα γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε συνέχιση της λειτουργίας των ταμείων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ημικρατικών οργανισμών, ως συμπληρωματικών των παροχών του σχεδίου υγείας. 

Ήδη, κατά ετοιμασία των προϋπολογισμών για το 2020 ζητήθηκε από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τις κρατικές επιχειρήσεις και οργανισμούς, τη συμπερίληψη εισφοράς του εργοδότη. Οι δαπάνες για το ΓεΣΥ και η πολιτική που ακολουθείται είναι μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των προϋπολογισμού του κράτους και της δημοσιονομικής πολιτικής βάσει των οποίων: Οι εκτιμήσεις για τις δαπάνες και τα έσοδα να είναι ρεαλιστικά και να λαμβάνουν υπόψη την παρούσα οικονομική κατάσταση, τις εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας και τις οικονομικές δυνατότητες κάθε οργανισμού. 

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1942