Άλλη μια μικρή «ανάσα» από τη μείωση επιτοκίων της BOC

Μειωμένα επιτόκια για δανειολήπτες με υφιστάμενα στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο
 • Ενδυναμώνεται η ρευστότητα της αγοράς και υποβοηθούνται οι αναδιαρθρώσεις των προβληματικών δανείων. 

ΓΡΑΦΕΙ H
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ


Άλλη μια μικρή «ανάσα» αισιοδοξίας δημιουργεί για τα κυπριακά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις η μείωση των βασικών επιτοκίων της Τράπεζας Κύπρου, από σήμερα Δευτέρα (16/12).

Τα επιτόκια διαμορφώνονται ως εξής: 

 • Βασικό Επιτόκιο Τράπεζας (ΒΕΤ) από 2.6970% σε 2.5838% 
 • Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣ) από 0.9470% σε 0.8338% 
 • Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων (ΒΕΕ) από 1,6970% σε 1.5838%.

Από τις πιο πάνω μειώσεις επηρεάζονται όλα τα δάνεια / τρεχούμενοι λογαριασμοί που είναι συνδεδεμένα με τα Βασικά Επιτόκια της Τράπεζας.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Εκτιμάται ότι με την αποκλιμάκωση των δανειστικών επιτοκίων υποβοηθούνται οι δανειολήπτες στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων τους. Η μείωση αφορά δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ήδη στεγαστικά ή επιχειρηματικά δάνεια τα οποία επιβαρύνονται με κυμαινόμενο επιτόκιο. 

Εκτός αυτού η αποκλιμάκωση των επιτοκίων έχει θετικές επιπτώσεις στην ανάκαμψη της οικονομίας: 

 • Μειώνονται οι δόσεις και οι τόκοι για τα υφιστάμενα δάνεια.
 • Υποβοηθείται η αγορά ακινήτων καθώς εισέρχονται στην αγορά νέοι αγοραστές που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα μέχρι τώρα για δανεισμό.
 • Ενισχύεται η εικόνα του τραπεζικού τομέα ότι διαθέτει την πλεονάζουσα ρευστότητα στο χαμηλότερο δυνατό κόστος. 
 • Ενδυναμώνεται η ρευστότητα της αγοράς.
 • Υποβοηθούνται οι αναδιαρθρώσεις των προβληματικών δανείων. 

Ζήτηση δανείων
Τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια συνέβαλαν στην αυξημένη ζήτηση νέων δανείων, όπως καταγράφεται και στην Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων, τόσο από τα νοικοκυριά, όσο και από τις μη χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, με θετικές επιπτώσεις στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. 

Να σημειωθεί ότι από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και μετά, τα επιτόκια παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε όλες σχεδόν τις ανεπτυγμένες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου. Αυτό οφείλεται σε δύο κυρίως λόγους: στις επεκτατικές νομισματικές πολιτικές που εφαρμόσθηκαν για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της επιμονής των αποπληθωριστικών τάσεων παγκόσμια.

Η κάθε τράπεζα καθορίζει τη δική της πολιτική επιτοκίων και το δικό της βασικό επιτόκιο. Οι αποφάσεις στηρίζονται σε διάφορες παραμέτρους όπως είναι: Το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ, το διατραπεζικό επιτόκιο Euribor, το κόστος άντλησης καταθέσεων και το κόστος κεφαλαίων, γενικά το κόστος του χρήματος, τη δομή του κόστους λειτουργίας των τραπεζών, τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην εγχώρια αγορά, τις προσδοκίες για το μέλλον της οικονομίας, την τιμολόγηση των κινδύνων. 

Πώς υπολογίζεται το δάνειο
Το Βασικό Επιτόκιο υπολογίζεται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και αντικατοπτρίζει το κόστος χρηματοδότησης της τοπικής αγοράς και προσμετρά το κόστος των κανονιστικών απαιτήσεων ρευστότητας. 

Το Βασικό Επιτόκιο της Τράπεζας υπολογίζεται ως το άθροισμα των (α) μέσου επιτοκίου των καταθέσεων νοικοκυριών στην Κυπριακή Δημοκρατία από κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ (υφιστάμενα υπόλοιπα) με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη, όπως δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σε μηνιαία βάση («Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ») και (β) σταθερού περιθωρίου της τάξης του 2.24%. 

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου: 

 • Το Βασικό Επιτόκιο Επιχειρήσεων (ΒΕΕ) υπολογίζεται ως το άθροισμα των (α) Επιτοκίου αναφοράς ΚΤΚ και (β) σταθερού περιθωρίου της τάξης του 1.24%.
 • Το Βασικό Επιτόκιο Στεγαστικών Δανείων (ΒΕΣ) υπολογίζεται ως το άθροισμα των (α) Επιτοκίου αναφοράς ΚΤΚ και (β) σταθερού περιθωρίου της τάξης του 0.49%. 

Όλα τα επιτόκια αναθεωρούνται σε τριμηνιαία βάση (15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου & 15 Δεκεμβρίου) και χρησιμοποιείται, κατά τον καθορισμό τους το τελευταίο διαθέσιμο Επιτόκιο αναφοράς ΚΤΚ. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα επιτόκια νέων χρηματοδοτήσεων συνδέονται, μετά από σχετική απόφαση της Τράπεζας, με αυτά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΒΕΕΚΤ).

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1938