ΑΝΑΛΥΣΗ: Το 2023 η ανάκαμψη στην αγορά αυτοκινήτου

Με άλλον ένα μείωσης, ως συνέχεια της τάσης που δημιουργήθηκε εδώ και πολλούς μήνες, καθορίζεται η αγορά αυτοκινήτου. Πιο ειδικά αναφέρεται ότι οι εγγραφές ακολούθησαν την πτωτική πορεία του προηγούμενου διαστήματος και κατά τον Ιούνιο, όπως προκύπτει από τους επίσημους αριθμούς που εξέδωσε η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. 

Η Brief επεξεργάστηκε στοιχεία τόσο για τον Ιούνιο όσο και για το πρώτο εξάμηνο, που αφορούν στα τελευταία χρόνια με κυριότερο στόχο να παρουσιαστεί η πορεία της αγοράς πριν την πανδημία, κατά τη διάρκειά της αλλά και -κυρίως- πως έχουν σήμερα τα δεδομένα. 

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται οι εγγραφές οχημάτων, τα οποία εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία των σαλούν, κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους από το 2019 μέχρι και φέτος: 
 

kjb

>>Διαβάστε επίσης: ΑΝΑΛΥΣΗ: Ο τουρισμός απογειώθηκε αλλά με ρωσικό κενό<<

Η υστέρηση που καταγράφεται σε σχέση με το 2019 διαμορφώνεται σε ποσοστό της τάξης του 26,2%, κάτι που δείχνει ιδιαίτερα έντονα το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε σειρά παραγόντων και που έχουν διαμορφώσει τη σημερινή, αρνητική εικόνα. Οι παράγοντες είναι κατά κύριο λόγο εξωγενείς και έχουν να κάνουν με τρία βασικά προβλήματα:
 

1.    Έλλειψη τσιπ

2.    Μεγάλες καθυστερήσεις στις μεταφορές και συνεπώς στις παραδόσεις καινούργιων οχημάτων 

3.    Επιβράδυνση του ρυθμού αντικατάστασης μεταχειρισμένων για καινούργια οχήματα κυρίως από την Ιαπωνία, από την οποία εισάγεται μεγάλος αριθμός μεταχειρισμένων στην Κύπρο.
 

>>Διαβάστε επίσης: ΑΝΑΛΥΣΗ: Κατηφόρα που προμηνύει ύφεση στο μητρώο εταιρειών<<

Αυτά τα δεδομένα μάλιστα, σε συνδυασμό με την παγκόσμια αύξηση τιμών ενέργειας αλλά και γενικότερα, της συναλλαγματικής ιστοτομίας που δεν είναι ευνοϊκή για το ευρώ σε σύγκριση με το γεν και την αναστάτωση στις οικονομίες (όπως και στην κυπριακή) από τις προαναφερθείσες συνθήκες αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία, οδηγούν σε συγκράτηση σε σχέση με τη διάθεση των πολιτών για μια σημαντική αγορά όπως αυτή ενός αυτοκινήτου. 

Την ίδια ώρα και τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν ειδικότερα στον Ιούνιο δείχνουν αντίστοιχη εικόνα που επιβεβαιώνει τα δεδομένα που επικρατούν, εδώ και καιρό. Στον ακόλουθο πίνακα τα στοιχεία που αφορούν στον Ιούνιο, των τελευταίων τεσσάρων ετών

nmh v

Με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί διεθνώς και συνεπώς και στην Κύπρο η ουσιαστική επάνοδος της αγοράς αυτοκινήτου, που θα επέλθει μέσω ομαλοποίησης σημαντικών παραγόντων που ευθύνονται για τις δυσλειτουργίες, εκτιμάται να καταγραφεί το 2023. Αυτό βεβαίως, στη βάση ότι τα σημερινά δεδομένα όχι μόνο δε θα διαφοροποιηθούν προς το αρνητικό αλλά θα βελτιωθούν έστω και μερικώς. Άλλωστε, πολλές παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί για καινούργια αυτοκίνητα δε θα διευθετηθούν εντός του τρέχοντος έτους αλλά το επόμενο, την ώρα που οι δυνητικοί αγοραστές και για καινούργια και για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα και τη διάθεση για αγορά οχήματος, παρά τις δ δυσκολίες που επικρατούν.  

 
2279