ΑΝΑΛΥΣΗ: Αδύναμη για να ανακάμψει η αγορά αυτοκινήτου 

Το 2022 θα είναι μια αρνητική χρονιά για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BRIEF

Σε συνεχή αρνητικά πεδία συνεχίζει, εδώ και μήνες, να κινείται η αγορά αυτοκινήτου στην Κύπρο κυρίως λόγω των επιπτώσεων από διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν και τη χώρα μας και συνεπώς την εγχώρια αγορά. 

Σημειώνεται ακόμη ότι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους επηρεάζεται η αγορά αυτοκινήτου δεν εκτιμάται να υποχωρήσουν ή και να εκλείψουν εντός των επόμενων μηνών και συνεπώς το 2022 θα είναι μια αρνητική χρονιά για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία και για τους εισαγωγείς-πωλητές αυτοκινήτων στην Κύπρο. 

Οι κυριότεροι παράγοντες έχουν να κάνουν με τις μεγάλες καθυστερήσεις στις γραμμές παραγωγής των αυτοκινητοβιομηχανιών κυρίως λόγω της έλλειψης τσιπ και των ουρών που έχουν δημιουργηθεί για τις παραδόσεις οχημάτων που έχουν ήδη παραγγελθεί. Ταυτόχρονα, το παγκόσμιο πληθωριστικό κύμα επηρεάζει τη ζήτηση λόγω της οικονομικής δυνατότητας των πολιτών, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις καινούργιων οχημάτων περιορίζει και τις εξαγωγές μεταχειρισμένων οχημάτων με αποτέλεσμα να επηρεάζεται και η αγορά των μεταχειρισμένων πέραν των καινούργιων. 

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται οι εγγραφές καινούργιων και μεταχειρισμένων οχημάτων τύπου Ι.Χ. κατά τον Απρίλιο, των τελευταίων πέντε περιλαμβανομένου και του φετινού: 

ΝΦ

Όπως ξεκάθαρα φανερώνει το διάγραμμα οι φετινοί αριθμοί είναι πιο κάτω ακόμη και από πέρσι που εφαρμόστηκαν μέτρα lockdown σε ξεχωριστά διαστήματα με αντίκτυπο και στην αγορά. Καμία σύγκριση δεν μπορεί να γίνει με τις καλές χρονιές πριν την πανδημική κρίση. 

Παράλληλα, η ομάδα της Brief ανέτρεξε και στα στοιχεία που αφορούν το πρώτο τετράμηνο κάθε έτους από το 2018 μέχρι φέτος, για καλύτερη σύγκριση. Μάλιστα, τα συγκεκριμένα στοιχεία, όπως παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα με αριθμούς από τη Στατιστική Υπηρεσία, δείχνουν πόσο μεγάλη είναι η υστέρηση στις εγγραφές οχημάτων. 

ΒΔ

Συντακτική ομάδα Brief
 
2046