ΑΝΑΛΥΣΗ: Δύσκολα για τα δημοσιονομικά 2019 και 2020  

Η Brief αναλύει τα στοιχεία που παρατίθενται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών

Την ώρα που τα επιτόκια για εκδόσεις χρέους ολοένα και μειώνονται, με αντίστοιχη τάση στην ανεργία και σταθερό ρυθμό ανάπτυξης πέραν του 3%, κάποια άλλα στοιχεία δημιουργούν αμφιβολίες για τη διεύρυνση της θετικής πορείας των δημοσίων οικονομικών και κατ’ επέκταση τις δυνατότητες του κράτους για διαχείριση του δημόσιου χρέους. 

Όλα αυτά βάσει λογικών υπολογισμών και συνειρμών και δίχως να υπολογίζονται αστάθμητοι εξωγενείς παράγοντες, αρνητικά δεδομένα που πιθανώς δημιουργηθούν σε σημαντικούς τομείς όπως ο τουρισμός, τα ακίνητα και οι επαγγελματικές υπηρεσίες. Παράλληλα, κάποια βασικά στοιχεία δημιουργούν επιπλέον ερωτηματικά για την πορεία αποκλιμάκωσης του δημοσίου χρέους, το οποίο σήμερα φτάνει στα €22,5 δισ. 

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Η brief αναλύει τα στοιχεία που παρατίθενται από το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορούν τόσο σε εσωτερικά και εξωτερικά δάνεια όσο και σε ομόλογα που εκδοθεί επίσης με επενδυτές από την Κύπρο και το εξωτερικό. 

Εκτεθειμένο και ως εργοδότης το κράτος  
Οι παροχές που έχουν δοθεί προς τους επαγγελματίες υγείας του δημοσίου (γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό), σε συνδυασμό με τις εισφορές που το κράτος θα καταβάλλει ως εργοδότης για τους χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους, επιβαρύνουν το λειτουργικό κόστος του κράτους, περιορίζοντας -ταυτόχρονα- επιπλέον δυνατότητες για διαχείριση του χρέους. 

Πάντως, ο πλεονασματικός προϋπολογισμός που έχει σχεδιαστεί περιλαμβάνει τις επιπλέον δαπάνες, ωστόσο, ο περιορισμός στις οικονομικές δυνατότητες πολιτών και επιχειρήσεων, δυνατόν να επηρεάσουν τον ρυθμό ανάπτυξης επομένως και τα κρατικά έσοδα από φορολογίες. 

Στον πίνακα που ακολουθεί τα ποσά που το κράτος οφείλει να αποπληρώσει ή να αναχρηματοδοτήσει φέτος και τα επόμενα δέκα χρόνια:  χρεος1

Πλεόνασμα μισού δισ. ευρώ 
Παράλληλα, ο πλεονασματικός σχεδιασμός του κράτους αποφέρει δύο σημαντικά οφέλη:

1. Δυνατότητα αποπληρωμής ώριμου χρέους, κυρίως στις περιπτώσεις δανείων και 
2. Ευελιξία σε σχέση με αναπτυξιακές δαπάνες, επιπλέον ή έκτακτες κοινωνικές παροχές και κάλυψη μη υπολογισμένων δαπανών. 

Η συνετή διαχείριση του χρέους δύναται να περιορίσει από φέτος κιόλας το χρέος κάτω του 95%, εάν το κράτος λειτουργήσει επιθετικά σε σχέση με υφιστάμενο χρέος, αντλήσει μεγάλα ποσά με ευνοϊκούς όρους από τις αγορές και βεβαίως εάν ο ρυθμός ανάπτυξης είναι θετικός σε σημείο που τα κρατικά έσοδα και η αγορά να ολοκληρώσουν το 2019 με καλά δεδομένα.  

Κάτω του 100% το χρέος στο τέλος του 2019 με δυσκολίες  
Το Υπουργείο Οικονομικών
με συντηρητική προσέγγιση εκτιμά ότι στο τέλος του 2019 το δημόσιο χρέος θα είναι κάτω του 100% και πιο συγκεκριμένα θα κλειδώσει στο 99%. Θα πρέπει πάντως να αναφερθεί ότι το 2019 υπάρχουν συνολικές απαιτήσεις (ομόλογα και δάνεια) της τάξης των €2,1 δισ. ποσό το οποίο είναι το τρίτο μεγαλύτερο σε μια χρονιά, σε σύγκριση με τα έντεκα υπό εξέταση έτη (2019-2029). 

Μάλιστα, το 2020 οι λήξεις χρέους ανέρχονται λίγο κάτω των 2,1 δισ. ευρώ, ενώ μεγάλο ποσό ως οφειλή που ωριμάζει καταγράφεται το 2022 με λήξεις χρέους €2,2 δισ. και μετά το 2029, με το αντίστοιχο ποσό να ανέρχεται στα €2,6 δισ.   

Στοίχημα οι έξοδοι στις αγορές 
Όπως αναφέρεται και πιο πάνω οι έξοδοι στις αγορές και μιλάμε για εξόδους και όχι για έξοδο, αφού εκτιμάται να πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δύο εκστρατείες άντλησης ρευστότητας μέσω έκδοσης ομολόγων εντός του έτους. Η μία έχιε γνωστοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και προγραμματίζεται για τις επόμενες εβδομάδες, ενώ άλλη μία εντός του Φθινοπώρου του 2019 -αναλόγως δεδομένων και πολιτικής- εκτιμάται να πραγματοποιηθεί με την ελπίδα για καλά αποτελέσματα, που εν πολλοίς κρίνονται και από την προσδοκία για θετικές αξιολογήσεις από τους διεθνείς οίκους. 

Με τις λήξεις ομολόγων και δανεισμού, το κράτος έχει την ευκαιρία να αποπληρώσει και να αναχρηματοδοτήσει το υφιστάμενο χρέος, πετυχαίνοντας αφενός να μειώσει και αφετέρου να περιορίσει τις ετήσιες πληρωμές τόκων. 

Σημαντικές για την αγορά οι αποπληρωμές εσωτερικού χρέους 
Την ίδια ώρα συνολικά ομόλογα της τάξης των €4,5 δισ. ωριμάζουν εντός 2019 και μέχρι το 2025. Η αποπληρωμή των εν λόγω ομολόγων -κυρίως σε Ταμεία Προνοίας Ημικρατικών, Τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις- θα τονώσει τη διαθέσιμη ρευστότητα στην αγορά. Το ακριβώς αντίθετο συνέβαινε στο παρελθόν όταν έντονη κριτική έχει ασκηθεί στο Υπουργείο Οικονομικών για την τακτική του να προχωρεί σε εσωτερικό δανεισμό, κάτι που περιορίζει τη διαθέσιμη ρευστότητα.  Από την άλλη βέβαια, η σταθερή -αν και πλέον χαμηλή- απόδοση τέτοιων τίτλων έχει όφελος για επιχειρήσεις ή ταμεία, σε περίπτωση που η διαθέσιμη ρευστότητα δεν είναι απαραίτητη για επενδύσεις στην αγορά. 
  χρεος2

>>> ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ BRIEF <<<

Συμπερασματικά, το 2019 και τα χρόνια που ακολουθούν απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτικούς χειρισμούς για τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση του δημοσίου χρέους, το οποίο εάν όντως τύχει τέτοιου χειρισμού και δίχως απρόοπτα μπορεί να αποκλιμακωθεί -εντός των επόμενων ετών- και μάλιστα σημαντικά. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλούν δυνητικοί κίνδυνοι από: 

  • πιθανό άτακτο Brexit με συνεπακόλουθα στον τουρισμό, το εμπόριο και τις υπηρεσίες (υπάρχουν παράλληλα και δυνητικές, θετικές προοπτικές για την Κύπρο).
     
  • περαιτέρω πιέσεις στον κλάδο ακινήτων από τη διασύνδεση του κλάδου με τα διαβατήρια και τις βίζες μόνιμης παραμονής, στο ενδεχόμενο που οι έλεγχοι, οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές αλλάξουν σε τέτοιο βαθμό που το συγκεκριμένο κομμάτι επηρεαστεί σημαντικά.
     
  • περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων Δύσης-Ρωσίας που μπορούν να επιτείνουν το ψυχροπολεμικό κλίμα με κύριο χαρακτηριστικό τις κυρώσεις και να έχουν ως επακόλουθο να πλήξουν και τον κλάδο επαγγελματικών υπηρεσιών της χώρας μας. 
     
Συντακτική Ομάδα Κυριακής - Brief
 
157
Thumbnail

Ο πολυκερματισμός του τηλεοπτικού  χάρτη του ποδοσφαίρου στην Κύπρο δείχνει να καταλήγει σε ένα ανταγωνιστικό δίπολο με ότι αυτό συνεπάγεται για το τελικό προϊόν όσον αφορά την αξία αλλά και το περιεχόμενο του.

ad1mobile

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα προβολής αγώνων και δη του κυπριακού ποδοσφαίρου είναι «κράχτης» για αύξηση του πελατολογίου των ιδιωτικών τηλεοπτικών πλατφόρμων. Είναι το προϊόν που θα έχει την μερίδα του λέοντος στην προώθηση της όποιας τηλεοπτικής πλατφόρμας έχει το καλύτερο πακέτο προς πώληση στην αγορά.

>>> ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ BRIEF <<<

ad2mobile

Ποιοι είναι οι παίχτες στα τηλεοπτικά δικαιώματα του ποδοσφαίρου

Από την μια πλευρά βρίσκετε η Cyta με την τηλεοπτική της πλατφόρμα την Cytavision και η συμφωνία της με την ΚΟΠ tv και στην αντίπερα όχθη η cablenet και η primetel με την συμφωνία τους να παίρνει σάρκα και οστά από την αρχή της ποδοσφαιρικής σεζόν 2019-20. Ουσιαστικά δημιουργείται ένα δίδυμο ανταγωνιστικό με ότι αυτό συνεπάγεται για τα δικαιώματα προβολής του κυπριακού ποδοσφαίρου όσον αφορά και το τηλεοπτικό κοινό αλλά και τα έσοδα για τις ποδοσφαιρικές ομάδες.

,

κξ

ad1mobile
,

Η συμφωνία μεταξύ cablenet και primetel

ad1mobile

Η συμφωνία μεταξύ της cablenet και primetel είναι αυτό που ονομάζουμε game changer .  Η Cyta είχε το μεγαλύτερο κομμάτι  στην πίτα των εν λόγω τηλεοπτικών δικαιωμάτων αλλά δυναμικά μπήκαν στο παιχνίδι και οι ιδιωτικές τηλεοπτικές πλατφόρμες.  Χτύπησαν πρωτοκλασάτα ονόματα στον χώρο του κυπριακού ποδοσφαίρου ρίχνοντας αρκετά εκατομμύρια στην αγορά. Κινήθηκαν πριν ακόμη τελειώσουν τα συμβόλαια για τα τηλεοπτικά των ομάδων και έκλεισαν συμφωνίες με αρκετές  από αυτές ή διατήρησαν τα υφιστάμενα συμβόλαια που είχαν.  Οι συμφωνίες και τα νέα συμβόλαια για τηλεοπτικά δικαιώματα θα αρχίσουν να τρέχουν από το καλοκαίρι του 2019.

Αυτό όμως δεν ήταν το κομβικό σημείο για την σημαντική αλλαγή στο χώρο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Η συμφωνία των δύο ιδιωτικών πλατφόρμων για την πρόσβαση στο τηλεοπτικό πακέτο η μία της άλλης όσον αφορά το κυπριακό ποδόσφαιρο, ήταν το συμβάν που άλλαξε τα δρώμενα στο χάρτη της τηλεοπτική μετάδοσης του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Οι φίλοι του αθλητισμού θα μπορούν να απολαμβάνουν όλη την αγωνιστική δράση μέσα από 10 συνολικά αθλητικά κανάλια που θα προβάλλουν ζωντανά όλους τους αγώνες 7 ομάδων του Κυπριακού πρωταθλήματος, καθώς και μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις και περισσότερους από 40 αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ εβδομαδιαίως, μέσα από τα κανάλια Cablenet Sports, PrimeΤel και NOVA Sports.

ad2mobile

Το σύνολο του αθλητικού περιεχομένου θα είναι διαθέσιμο παγκύπρια, από την τηλεοπτική πλατφόρμα τόσο της CABLENET όσο και της PRIMETEL, ενώ τα κορυφαία ντέρμπι και επιλεγμένοι αγώνες θα προσφέρονται και μέσω υπηρεσίας LiveStreaming στο διαδίκτυο.

Η συμφωνία επίσης προβλέπει την κοινή διαχείριση και προβολή του συνόλου του τηλεοπτικού προγράμματος που αφορά σε πακέτα δημόσιας προβολής για επιχειρήσεις, κάτω από μια ενιαία συνδρομή, απλοποιώντας έτσι τη διαδικασία εγγραφής και εγκατάστασης για όλους τους ενδιαφερόμενους.

,

ικ

ad1mobile
,

Ποιες οι κινήσεις της Cytavision

ad1mobile

Όλες οι εξελίξεις που έχουν πάρει επίσημη μορφή για το τηλεοπτικό σκηνικό από το 2019 και μετά, ουσιαστικά «αποδυναμώνουν» το πακέτο της Cytavision και της ΚΟΠ TV.  Η απάντηση της Cyta ήταν άμεση.  

Η ηγεσία της ΚΟΠ με στελέχη της Cyta, έδωσαν τα χέρια  για το πακέτο KOΠ ΤV. Έκλεισε το deal για συνεργασία των δυο πλευρών για την τριετία 2019-22. Συνεργασία που άρχισε από το 2016.
Στο «μπουκέτο» της KOΠ tV για την τριετία 2019-22 θα προστεθεί και ο Απόλλωνας. Θα συνεχίσει η ΑΕΛ να περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο πακέτο, όπως και μερικές άλλες ομάδες. 

Εννοείται ότι όσοι είναι συμβεβλημένοι με την ΚΟΠ tv, τα παιχνίδια τους θα προβάλλονται από τη Cytavision. 

Η Cyta ως ημικρατικός οργανισμός έχει κάποιες αγκυλώσεις η καλύτερα αρκετά εμπόδια να υπερβεί. Ο προϋπολογισμός της ελέγχεται από το κράτος και εγκρίνετε από την Βουλή και αυτό  από μόνο του καθιστά τις κινήσεις της λιγότερο ευέλικτες στον χώρο από τους ανταγωνιστές της.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Η ΚΟΠ tv ως τέταρτος παίχτης;

Ήταν ιδέα  και έγινε πράξη κατά την θητεία του αείμνηστου Κωστάκη Κουτσοκούμνη. Η σκέψη πίσω από την ιδέα ήταν να έχουν  όλες οι ποδοσφαιρικές ομάδες τηλεοπτική σκέπη και οι αγώνες τους να μεταδίδονται τηλεοπτικά. Να εκλείψει δηλαδή το φαινόμενο κάποιοι αγώνες να μην μεταδίδονται καθόλου τηλεοπτικά.  Εξ ου και ο σχεδιασμός του κυπριακού πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας έγινε πιο τηλεοπτικός. 

ad2mobile

Επίσης βασικό λόγος ήταν και το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή οι μικρές ομάδες  της πρώτης κατηγορίας καθώς και της δεύτερης να έχουν μεγαλύτερα οικονομικά οφέλη από την πίτα των τηλεοπτικών.

Η ιδέα αυτή υπήρχε ήδη και εφαρμόζετε και σε άλλες χώρες αν και η βάση της ήταν ο τρόπος λειτουργίας της Αγγλικής Ομοσπονδίας και πως διαμοιράζει τα κέρδη από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Απώτερος στόχος ουσιαστικά ένας κοινός οργανισμός για όλες τις ομάδες και με κάποια κριτήρια να διαμοιράζει τα κέρδη.

,

κι

ad1mobile
,

Πως χωρίζεται ο χάρτης μέχρι στιγμής

ad1mobile

Από το καλοκαίρι του 2019, ο ΑΠΟΕΛ, η Ανόρθωση, ο Ερμής και η Πάφος θα προβάλλονται από τα κανάλια της Cablenet. Oμόνοια και ΑΕΚ Λάρνακας θα είναι στην Prime Tel.

Από τα κανάλια της Cytavision θα προβάλλονται οι αγώνες (των εγχώριων διοργανώσεων) έξι ομάδων από το καλοκαίρι του 2019 έως το καλοκαίρι του 2022. Οι ομάδες αυτές είναι ο Απόλλωνας, η ΑΕΛ, η Νέα Σαλαμίνα, η ΕΝΠ, η Δόξα και η Αλκή Ορόκλινη. 

ad2mobile

Οι εν λόγω ομάδες είχαν υπογράψει συμβόλαιο με την ΚΟΠ/CFA.TV (που θα είναι στο «μπουκέτο» της Cytavision) για την τριετία 2019-22.

Και τα δύο μέρη του δίπολου διατυμπανίζουν ότι στόχος τους είναι η ενοποίηση του κυπριακού ποδοσφαίρου κάτω από κοινή τηλεοπτική στέγη. Το τι θα φέρει ο χρόνος στο εγγύς μέλλον είναι ερώτημα; Το καλοκαίρι του 2019 είναι κοντά.

article 1