ΑΝΑΛΥΣΗ: Η ανεργία είναι το πιο θετικό δεδομένο στην οικονομία

Κατά τους τελευταίους μήνες ένα πλέγμα αρνητικών δεδομένων και πιέσεων δημιουργεί κακούς οιωνούς για το άμεσο μέλλον και την οικονομική προοπτική της χώρας κατά τον επικείμενο Χειμώνα. Το αυξανόμενο κόστος ενέργειας, ο πληθωρισμός και οι πιέσεις στην αγορά εργασίας, στο κόστος των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε συνδυασμό με τις απανωτές αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που δημιουργούν επιπλέον κόστος αποτελούν τα κυριότερα στοιχεία του προαναφερθέντος πλέγματος αρνητικών δεδομένων. 

Παρόλα αυτά, ένα ιδιαίτερα σημαντικό δεδομένο παραμένει σταθερό και μάλιστα σε καλό επίπεδο και αυτό αφορά την ανεργία, η οποία σε ποσοστό κινείται κάτω του 7% και σε απόλυτους αριθμούς αφορά λιγότερα από 15 χιλιάδες άτομα για πολλούς, πλέον, μήνες. 

Η Brief με αφορμή την έκδοση των πιο πρόσφατων στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία σε σχέση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων κατά τον Οκτώβριο, ανέτρεξε σε δεδομένα δεκαετίας για τον ίδιο μήνα προκειμένου η ανάλυσή της να είναι βασισμένη σε άλλες δυσμενείς -οικονομικά- περιόδους. 

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται τα στοιχεία που αφορούν τους εγγεγραμμένους άνεργους, τόσο σε πραγματικά στοιχεία όσο και σε εποχικά διορθωμένα, για τον Οκτώβριο κάθε έτους από το 2012 μέχρι και φέτος: 

ρρηςης4ης

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από το πιο πάνω γράφημα είναι τα εξής: 

  • Η ανεργία παραμένει σταθερή παρά τη σχετική άνοδο σε σύγκριση του 2021 με το 2022. 
  • Η ανεργία και παρά τις προκλήσεις του τρέχοντος έτους είναι σε χαμηλό επίπεδο κάτι που διατηρεί την κατανάλωση σε ικανοποιητικό επίπεδο όπως και τη δυνατότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων να έχουν τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους (δάνεια, ενοίκια, μισθοδοσία, τρέχοντα έξοδα κ.α.). 
  • Η κατανάλωση, η παροχή υπηρεσίων (τουρισμός, επαγγελματικές υπηρεσίες κ.α.) και η περιορισμένη ανεργία είναι τα πλέον σημαντικά στοιχεία για να διατηρήσουν την οικονομία μακριά από την οικονομική ύφεση. 
  • Σε μια περίοδο υψηλού πληθωρισμού το ποσοστό της ανεργίας σε χαμηλό επίπεδο είναι καθοριστικά σημαντική. 
  • Οι έκτακτοι εξωγενείς παράγοντες που έχουν διαμορφώσει τις οικονομικές συνθήκες μπορούν να μεταβληθούν θετικά με αντίστοιχη επίδραση. Αντίθετα, εάν διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα οι επιπτώσεις θα είναι βαθιές και δυσεπίλυτες. 

Τα πιο πάνω δεδομένα δίνουν και μια γεύση για το τι να περιμένουμε ή για τι να είμαστε προετοιμασμένοι κατά το επόμενο έτος. Οι προκλήσεις και οι δυνητικά νέοι κίνδυνοι, σε συνδυασμό με το απροσδόκητο που χαρακτηρίζει τις δύο τελευταίες κρίσεις, του κορωνοϊού και του πολέμου, καθιστούν ιδιαίτερα ασταθές το οικονομικό περιβάλλον. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για το ποια τροπή θα πάρουν τα πράγματα. Σημαντικό για την Κύπρο είναι να επιτύχει να διατηρήσει χαμηλή ανεργία, θετικό ρυθμό ανάπτυξης, ισχυρή ανάπτυξη από τομείς όπως οι υπηρεσίες. 

 
2213