ΑΝΑΛΥΣΗ: Η απασχόληση ώθησε και τις απολαβές

Καλύτερα είναι τα δεδομένα στην αγορά εργασίας, το 2021 σε σχέση με το 2020 όσον αφορά το επίπεδο απολαβών των εργαζομένων. Ο εν λόγω δείκτης έχει άμεση συνάφεια με σειρά παραγόντων που επηρεάζουν την οικονομία, όπως η κατανάλωση, ο πληθωρισμός και συνεπώς η πορεία του ΑΕΠ. 

Πιο ειδικά αναφέρεται ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία από τη Στατιστική Υπηρεσία δείχνουν ότι οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, εκτιμούνται στα €1.934 σε σύγκριση με €1.909 το τρίτο τρίμηνο του 2020, δηλαδή παρατηρείται αύξηση 1,3%. Η εκτίμηση της Στατιστικής είναι στη βάση προκαταρκτικών στοιχείων. Με την οριστικοποίηση των δεδομένων προκύπτουν ελαφρές αυξομειώσεις στους αριθμούς που αναφέρονται. 

Ταυτόχρονα, συνεχίζει να υφίσταται το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών. Πιο συγκεκριμένα σημειώνεται ότι οι μέσες ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές των ανδρών κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021, εκτιμούνται στα €2.074 και των γυναικών στα €1.764. Σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2020, οι μέσες μηνιαίες απολαβές των ανδρών και των γυναικών αυξήθηκαν κατά 1,4% και 1,3% αντίστοιχα. 

Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται η πορεία βελτίωσης, έστω και οριακά, των απολαβών στην Κύπρο κατά τα τρία, πρώτα τρίμηνα του 2021: 

JKHJ

Στον επόμενο πίνακα που ετοίμασε η Brief καταγράφεται η πορεία των μισθών από πριν την κρίση του 2013, μέχρι και την περασμένη χρονιά της έκρηξης της πανδημίας: 

HJK

Η μη προβλεπτή πορεία της πανδημίας και συνεπώς η εικόνα που θα έχουν σημαντικοί τομείς για την κυπριακή οικονομία όπως ο τουρισμός, θα κρίνουν σε σημαντικό βαθμό τόσο την απασχόληση όσο και το επίπεδο των απολαβών των εργαζομένων κατά το 2022. Την ίδια ώρα, συζητείται η υιοθέτηση εθνικού κατώτατου μισθού μια κίνηση η οποία εάν τελικώς συμφωνηθεί και εφαρμοστεί θα επηρεάσει ποικιλοτρόπως την αγορά εργασίας και τις απολαβές των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση, η αβεβαιότητα εκτιμάται ότι θα είναι το βασικό χαρακτηριστικό και της νέας χρονιάς και συνεπώς οι προβλέψεις είναι παράτολμη ενέργεια. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την αγορά εργασίας.