ΑΝΑΛΥΣΗ: Η χειμερινή σεζόν θετικός οιωνός για το καλοκαίρι 

Θετικά τα στοιχεία που προκύπτουν για τις αφίξεις κατά τον Νοέμβριο του 2021

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BRIEF

Θετικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν για τις αφίξεις κατά τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, αφού οι αριθμοί είναι πολύ κοντά με τον αντίστοιχο μήνα πριν το ξέσπασμα της πανδημίας με όλες τις αρνητικές επιπτώσεις που κουβάλησε μαζί της, ιδίως στο πεδίο του ταξιδιού και των διακοπών. 

Πιο ειδικά αναφέρεται ότι, κατά τον Νοέμβριο του 2021 έφτασαν στην Κύπρο συνολικά 148,973 τουρίστες. Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι σαφώς ενισχυμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, κατά τον οποίο αφίχθηκαν στην Κύπρο μόλις 8,952 επιβάτες. Η απόκλιση με τον Νοέμβριο του 2019 διαμορφώνεται σε ποσοστό της τάξης του 12%, αφού κατά τον εν λόγω μήνα προ διετίες έφτασαν στη χώρα μας 169,392 τουρίστες. 

Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφονται οι αφίξεις που καταγράφηκαν στην Κύπρο, τα τρία τελευταία χρόνια κατά τον ενδέκατο μήνα κάθε έτους: 

φνχ

 Την ίδια ώρα, οι αριθμοί που αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου κάθε έτους για την τριετία 2019-2021 δείχνει ότι η πτώση στο σύνολο των αφίξεων του 2021 σε σύγκριση με το 2019 είναι ακόμη μεγάλη. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι για την υπό αναφορά περίοδο η μείωση διαμορφώνεται σε ποσοστό ύψους 52,4%, σαφώς μεγαλύτερο από την επί μέρους μείωση που καταγράφηκε στα στοιχεία Νοεμβρίου. 

Στον ακόλουθο πίνακα, παρατίθενται οι αφίξεις τουριστών κατά το πρώτο ενδεκάμηνο των ετών 2019, 2020 και 2021: 

φγνζ

Τα πιο πάνω στοιχεία δείχνουν ότι τα μηνύματα για το 2022 είναι θετικά διότι: 

1. Το κοινό φαίνεται να έχει διάθεση για ταξίδι 
2. Τουριστικές επιχειρήσεις και αεροπορικές εταιρείες παρέχουν ελκυστικά πακέτα διακοπών 
3. Το κοινό και οι επιχειρήσεις βρήκαν τ modus operandi με την πανδημία, τα πρωτόκολλα και τους όποιους περιορισμούς 

Επιπλέον, η εικόνα θα διαμορφωθεί ακόμη πιο θετικά εάν τα νέα εμβόλια, η χρήση αντιικών φαρμάκων και ευρύτερα εάν η πανδημία χαλιναγωγηθεί τότε η τουριστική βιομηχανία μπορεί να προσβλέπει σε σαφώς καλύτερες μέρες το 2022.

Συντακτική ομάδα Brief
 
2046