ΑΝΑΛΥΣΗ: Η πανδημία δεν επηρέασε τους μισθούς 

Το ύψος των μισθών δε φαίνεται να έχει επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία, σύμφωνα με τα στοιχεία Μέσων Απολαβών

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BRIEF

Μπορεί να έχουν περιοριστεί θέσεις εργασίες και συνεπώς να ανατράπηκε η θετική πορεία αποκλιμάκωσης της πανδημίας, αλλά το ύψος των μισθών δε φαίνεται να έχει επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία, όπως προκύπτει από την ανάλυση στοιχείων τα οποία συνέλεξε και επεξεργάστηκε η Brief. 

Βεβαίως, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται μία σημαντική παράμετρος σε σχέση με τη διαμόρφωση του δείκτη που παρουσιάζει τις απολαβές των εργαζομένων και έχει να κάνει ότι μετρά τον μισθό ατόμων που βρίσκονται στην αγορά εργασίας με ένα σημαντικό ποσοστό εξ αυτών να απασχολείται σε μόνιμες ή σταθερές θέσεις εργασίας, από τον δημόσιο και ημιδημόσιο τομέα μέχρι τράπεζες, λογιστικά και δικηγορικά γραφεία. 

Σε μια πρώτη προσέγγιση των δεδομένων κατά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δεν καταγράφονται μεγάλες διακυμάνσεις στις μέσες μηνιαίες απολαβές των εργαζομένων στην Κύπρο, με εξαίρεση το σοκ που υπέστη ολόκληρη η οικονομία, κατά την περίοδο του πρώτου lockdown στη χώρα μας. Στον πιο κάτω πίνακα η μισθοδοσία των μέσων απολαβών των εργαζομένων στην Κύπρο κατά τα τελευταία έξι τρίμηνα: 

ηγχ
 
Παράλληλα, φαίνεται ότι μεγαλύτερη ήταν η επίπτωση για την κυπριακή οικονομία και συνεπώς για την αγορά εργασίας και τις απολαβές των εργαζομένων κατά τη μεγάλη οικονομική κρίση του 2013. Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία που αφορούν στις μέσες απολαβές των εργαζομένων με περίοδο αναφοράς το δεύτερο τρίμηνο κάθε έτους, από το 2011 μέχρι και φέτος. 

φδ

 Είναι ξεκάθαρο από τον πιο πάνω πίνακα, ότι την ώρα που η Κύπρος ήταν εντός πορείας υλοποίησης του Μνημονίου και ενώ ήδη η ανεργία ήταν αυξημένη, οι μέσες απολαβές των εργαζομένων πιέστηκαν, απόρροια της οικονομικής στενότητας την οποία ολόκληρη η οικονομία υπέστη. 

Η έξοδος από το Μνημόνιο, η πορεία ανάπτυξης του ΑΕΠ κατά τα τελευταία χρόνια καθώς και η αυξημένη κατανάλωση, ζήτηση για ακίνητα ή αγορές όπως του αυτοκινήτου σε συνδυασμό με την καλή πορεία επι μέρους τομέων όπως του τουρισμού ή ευρύτερα των υπηρεσιών ώθησαν και τις απολαβές προς τα πάνω. Ο ακόλουθος πίνακας καταγράφει τη συγκεκριμένη πορεία, δείχνοντας ταυτόχρονα ότι η πανδημία δεν αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα μείωσης σε μόνιμη βάση των απολαβών στη χώρα μας. 

ηφν
 
Πλέον η προσοχή στην κυπριακή οικονομία πρέπει να επικεντρωθεί στους τομείς που θα στηρίξουν την ανάπτυξη για τα επόμενα χρόνια, θα ενισχύσουν την παραγωγικότητα και συνεπώς την ανταγωνιστικότητα της χώρας και που θα δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες τόσο για νέες θέσεις εργασίας, όσο και για υψηλότερες αμοιβές και ωφελήματα προς τους εργαζομένους. 

Συντακτική Ομάδα Brief
 
1766