ΑΝΑΛΥΣΗ: Κόστος και πανδημία δεν επηρέασαν την αγορά κατοικίας 

Διαχρονική η τάση των κατοίκων στην Κύπρο για δημιουργία της δικής τους κατοικίας

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BRIEF

Ως πολύ ισχυρή αποδεικνύεται η διαχρονική τάση των κατοίκων στην Κύπρο για δημιουργία της δικής τους κατοικίας ή έστω αγοράς έτοιμης οικίας από αντίστοιχες επιχειρήσεις του κλάδου. Αυτή η τάση φαίνεται να αντέχει ακόμη και τώρα με δύο πολύ σημαντικούς παράγοντες να πιέζουν την αγορά και την οικονομία ευρύτερα. Από τη μία είναι η πανδημία με όλες τις οικονομικές επιπτώσεις να ταλαιπωρούν ακόμη τον πλανήτη και βεβαίως την Κύπρο και από την άλλη οι διεθνείς τιμές σε βασικές πρώτες ύλες, μεταφορικά και καύσιμα που είναι σαφώς αυξημένες καθορίζουν σαφώς ως υψηλότερη την τελική τιμή για τον καθένα που φτιάχνει το σπίτι του ή προτίθεται να αγοράσει. 

Στη βάση στοιχείων που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία τα οποάι φτάνουν μέχρι τον περασμένο Οκτώβριο, φαίνεται ξεκάθαρα ότι το 2021 ήταν σαφώς καλύτερο σε επίπεδο έκδοσης αδειών οικοδομής σε σχέση με το 2020 αλλά και με το 2019. Σημειώνεται, ότι σε αντίθεση με τις πολεοδομικές άδεις, οι άδειες οικοδομής παρουσιάζουν μια πιο άμεση εικόνα σε σχέση με την αγορά. Αυτό διότι μια πολεοδομική άδεια μπορεί να εκδοθεί και η κατασκευή ενός κτίσματος να αρχίσει ακόμη και χρόνια μετά, ενώ οι άδειες οικοδομής αφορούν άμεση έναρξη εργασιών για τα νεόδμητα κτήρια. 

Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφονται οι περίοδοι Ιανουαρίου-Οκτωβρίου των τριών τελευταίων ετών, στο πεδίο της έκδοσης αδειών οικοδομής για οικιστικά κτήρια. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες ή και πολυκατοικίες για οικιστικούς σκοπούς. 

hjc

Φαίνεται ότι καθοριστικός παράγοντας για την αγορά ακινήτων και ειδικά για την αγορά κατοικίας έπαιξε το σχέδιο επιδότησης επιτοκίου, το οποίο εφάρμοσε από το 2020 η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να τονώσει την αγορά μετά το πρώτο μεγάλο lockdown του Μαρτίου-Απριλίου της εν λόγω χρονιάς. Η απήχηση που είχε το σχέδιο οδήγησε σε επεκτάσεις του μέχρι και το τέλος του 2021, γεγονός που θα διαφανεί κατά πόσο πιθανώς να επηρεάσει αρνητικά το 2022. Παρόλα αυτά, η περίοδος χαμηλών επιτοκίων που διανύουμε που δεν εκτιμάται να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό σύντομα, ευνοεί όσους επιδιώκουν να κτίσουν το σπίτι τους μέσω τραπεζικής δανειοδότησης. Παράλληλα, υπάρχουν και οι επιχειρήσεις στον τομέα των ακινήτων που θα στραφούν στην εσωτερική αγορά και δη στα έργα για οικιστικούς σκοπούς μετά τον τερματισμό του επενδυτικού προγράμματος και τους πύργους που απευθύνονταν σε ξένους επενδυτές. 

Παρόλα αυτά, οι συνθήκες αβεβαιότητας που προκαλεί η πανδημία, οι πληθωριστικές πιέσεις και ευρύτερα οι τιμές κατασκευαστικών υλικών και συνεπώς των τιμών για κατοικίες συνθέτουν ένα περιβάλλον με προκλήσεις για τη συγκεκριμένη αγορά. 

Συντακτική ομάδα Brief
 
1817