ΑΝΑΛΥΣΗ: Με χαμηλή ταχύτητα η αγορά αυτοκινήτου

Οι κυριότεροι παράγοντες της μείωσης στις εγγραφές οχημάτων

Πριν δύο, περίπου μήνες, η Brief στη στήλη των Αναλύσεων της έγραφε για τους λόγους στους οποίους αποδίδεται η σημαντική υστέρηση που καταγράφεται στις εγγραφές οχημάτων στη χώρα μας, τόσο καινούργιων όσο και μεταχειρισμένων. Δύο μήνες μετά η εικόνα παραμένει η ίδια. Μια σειρά γεγονότων κυρίως στην παγκόσμια οικονομία και τις μεγάλες βιομηχανίες αυτοκινήτων επηρεάζουν την τοπική αγορά, η οποία μάλιστα εισέρχεται σε φάση κατά την οποία εκτιμάται αυξημένη ζήτηση για αυτοκίνητο λόγω και των κινήτρων που παραχωρούνται από την πολιτεία με σκοπό τον περιορισμό των ρυπογόνων οχημάτων. 

Στον πιο κάτω πίνακα αποτυπώνεται η σημαντική μείωση στις συνολικές εγγραφές οχημάτων κατά τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα των τριών προηγούμενων χρόνων: 

;KK;

Παρόμοια εικόνα ισχύει και για το σύνολο του έτους ή για την ακρίβεια για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, των ετών από το 2018 μέχρι και φέτος. Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφονται οι συνολικές εγγραφές οχημάτων κατά το πρώτο ενδεκάμηνο κάθε έτους: 

HKHK

Οι κύριοι παράγοντες της μείωσης 
Επιγραμματικά αναφέρεται ότι οι κυριότεροι παράγοντες της μείωσης στις εγγραφές οχημάτων αφορούν: 
1. Υψηλές τιμές στα μεταχειρισμένα λόγω μείωσης στον ρυθμό αγοράς καινούργιων από αγορές όπως της Ιαπωνίας, από την οποία προμηθεύεται η Κύπρος 
2. Αργή παραγωγή καινούργιων οχημάτων λόγω κυρίως λόγω έλλειψης τσιπ 
3. Καθυστέρηση στις παραδόσεις λόγω συσσωρευμένων ποσοτήτων διαφόρων προϊόντων 
4. Οι πληθωριστικές τάσεις και το αυξημένο κόστος καυσίμων των τελευταίων μηνών πιθανώς να επηρεάζουν, σε κάποιο βαθμό και την αγορά αυτοκινήτου. 

Η προοπτική για το 2022 
Την ίδια ώρα, ως θετικοί οιωνοί για το εγγύς μέλλον μπορούν να χαρακτηριστούν η μείωση της ανεργίας, η σταδιακή έξοδος ή έστω η ικανότητα διαχείρισης της πανδημίας και η αποκατάσταση στις γραμμές παραγωγής, τις μεταφορές και τις παραδόσεις αγαθών σε παγκόσμια κλίμακα. 

Όλα αυτά για μια αγορά, όπως η κυπριακή, η οποία φαίνεται να έχει και πρόθεση και οικονομικές δυνατότητες για αυτοκίνητο. Φτάνει όμως να επιλυθούν κομβικής σημασίας ζητήματα όπως τα πιο πάνω, τα οποία δεν είναι απλά. 

 
1818