ΑΝΑΛΥΣΗ: Μπορεί η Κύπρος να ανακάμψει το 2022; 

Η κυπριακή οικονομία έχει επιδείξει σημαντικά αντανακλαστικά και μεγάλες αντοχές κατά την τελευταία διετία

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BRIEF

Με σειρά προκλήσεων μπήκε το 2022, σε ένα έτος το οποίο φαίνεται σταδιακά να αφήνει την πανδημία πίσω του, σε επίπεδο υπερφόρτωσης των συστημάτων υγείας και συνεπώς εφαρμογής σημαντικών περιοριστικών μέτρων και να εισέρχεται σε κατάσταση ηπιότερης διαχείρισης. Ταυτόχρονα, το πληθωριστικό κύμα που ξεκίνησε από το περασμένο Φθινόπωρο μετατράπηκε σε σοβαρή και συνεχιζόμενη κατάσταση λόγω κυρίως του πολέμου στην Ουκρανία. 

Η Κύπρος ως κομμάτι, έστω και μικρό, της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας οικονομίας επηρεάζεται σημαντικά από τις εξελίξεις οι οποίες κάθε άλλο παρά ευοίωνες είναι για το άμεσο μέλλον. 

Την ίδια ώρα όμως, η κυπριακή οικονομία έχει επιδείξει σημαντικά αντανακλαστικά και μεγάλες αντοχές κατά την τελευταία διετία, κυρίως της θετικής εικόνας που παρουσίαζαν τα δημόσια οικονομικά και οι τράπεζες. Οι δύο πυλώνες στους οποίους στηρίχθηκε η μετάβαση από την ύφεση της πανδημίας στην αναπτυξιακή πορεία φαίνεται θα διαδραματίσουν και σήμερα τον κεντρικό ρόλο, στη νέα προσπάθεια επανόδου της κυπριακής οικονομίας σε σταθερή πορεία ανάπτυξης. 

Στον πιο κάτω πίνακα η ομάδα της Brief ανέτρεξε στην τριμηνιαία διακύμανση του εγχώριου ΑΕΠ σε σύγκριση με τις αντίστοιχες περιόδους των προηγούμενων ετών. 

βφ
Στον πίνακα αποτυπώνεται ξεκάθαρα η πορεία που διέγραφε η κυπριακή οικονομία μέχρι την έκρηξη της πανδημίας και τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν κυρίως το 2020. 

Στην πορεία αποτυπώνεται, επίσης, η πορεία επανόδου σε ομαλότερες συνθήκες. Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία έχουν εξασφαλιστεί από την επίσημη βάση δεδομένων της Στατιστικής Υπηρεσίας. 
 

Συντακτική ομάδα Brief
 
1817