ΑΝΑΛΥΣΗ: Οι μισθοί άντεξαν στην κρίση 

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 οι μέσες απολαβές διαμορφώθηκαν στα €1.961

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BRIEF

Μπορεί να μην είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός δείκτης για το ύψος των μισθών στην Κύπρο, αφού περιλαμβάνει πολλές μόνιμες θέσεις εργασίας που μάλιστα αμείβονται καλά, ωστόσο, ο δείκτης για τις μέσες απολαβές εργαζομένων στη χώρα μας αποτελεί έναν καθρέφτη των τάσεων και των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας. 

Με αφορμή την πρόσφατη έκδοση στοιχείων για το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με τις μέσες απολαβές των εργαζομένων από τη Στατιστική Υπηρεσία, η ομάδα της Brief ανέτρεξε σε ιστορικά στοιχεία για την αντίστοιχη περίοδο προκειμένου να κάνει μια πιο ακριβή εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Ειδικότερα, αναφέρεται ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 οι μέσες απολαβές διαμορφώθηκαν στα €1.961 σε σύγκριση με τις μέσες απολαβές ύψους €2.017 την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Αυτό ως μια έστω μικρή ένδειξη για το ότι η πανδημική κρίση επηρέασε την αγορά εργασίες και συνεπώς τις απολαβές των εργαζομένων. 
Στον ακόλουθο πίνακα οι μέσες απολαβές εργαζομένων στην Κύπρο κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους από το 2011 έως και το 2021: 

j
Πάντως, όπως έχει διαπιστώσει και από άλλους δείκτες η στήλη των αναλύσεων της Brief, έτσι και από την ανάλυση των δεδομένων για τις μέσες απολαβές φαίνεται η αγορά να αντέχει έναντι των πιέσεων της πανδημίας. Κατά την προηγούμενη κρίση, της χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής κατάρρευσης τα δεδομένα ήταν σαφώς πιο αρνητικά. Οι μέσες απολαβές από το 2013 έως και το 2017 ακολουθούσαν πτωτική πορεία.

Η εν λόγω πορεία ανακόπηκε το 2018 με τάση προς τα πάνω, η οποία συνεχίστηκε και τα επόμενα δύο χρόνια, ωστόσο τη θετική πορεία ανέκοψε η πανδημία περιορίζοντας ξανά τις απολαβές των εργαζομένων στη χώρα. 

Σημειώνεται παράλληλα, ότι η πτώση στις απολαβές φέτος έναντι της περσινής περιόδου είναι της τάξης του 2,8%. Η αντίστοιχη πτώση του 2013 με το 2013 ήταν μικρότερη και πιο συγκεκριμένα στο 0,7%. Το αρνητικό όμως παρατηρήθηκε τότε ήταν η συνεχής πορεία μείωσης μισθών από το 2012 έως το 2017, μείωση η οποία ποσοστιαία αντιστοιχεί σε 5,5%. 

Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι μια σειρά από παράγοντες που επηρεάζουν τις δυνάμεις της οικονομίας θα καθορίσουν την πορεία της απασχόλησης αλλά και τις απολαβές των εργαζομένων. Αυτές οι τάσεις δεν είναι εύκολο να διαμορφωθούν με σταθερότητα όσο η πανδημία είναι ακόμη πραγματικότητα στην Κύπρο και διεθνώς. Βάσει αυτών των δεδομένων το 2022 αποτελεί πλέον τη χρονιά η οποία θα φέρει έστω μερική αποκατάσταση θέσεων εργασίας αλλά και σταδιακής αύξησης των μισθών.  

Συντακτική Ομάδα Brief
 
1710