ΑΝΑΛΥΣΗ: Περισσότεροι και από προ κρίσης του 2013 οι δημόσιοι 

Τα βασικά συμπεράσματα από την έρευνα της Brief αναφορικά με τον αριθμό εργαζομένων στο Δημόσιο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BRIEF

Μεγαλύτερος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, λιγότεροι ωρομίσθιοι και σε αυξητική πορεία είναι τα βασικά στοιχεία που απορρέουν από την έρευνα της συντακτικής ομάδας της Brief σε στοιχεία δεκαετίας που συνέλεξε και επεξεργάστηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου. 

Πιο ειδικά αναφέρεται ότι τα στοιχεία αφορούν στη δεκαετία 2010-2020 και με μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο, για τον οποίο καταγράφονται τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το τρέχον έτος. 

Μάλιστα, αυτό που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση είναι αφενός η ποσοστιαία διαφορά μεταξύ του 2020 και του 2010, έτος το οποίο ήταν πριν τη μεγάλη έκρηξη της οικονομικής κρίσης του 2013 και αφετέρου η διόγκωση του απόλυτου αριθμού μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι κοστίζουν στο κράτος περισσότερα χρήματα εάν προσμετρηθούν σε μια πράξη οι μισθοί και βεβαίως τα ωφελήματα των δημοσίων υπαλλήλων. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σημειώνεται ακόμη, ότι από τον κρατικό προϋπολογισμό περίπου το 1/3 του ποσού δαπανάται για τους μισθούς, ωφελήματα και συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων, δαπάνες οι οποίες εν πολλοίς θεωρούνται αφενός υψηλές και αφετέρου ανελαστικές. Συνεπώς σε μια περίοδο κρίσης το κράτος δύσκολα μπορεί να περιορίσει ουσιαστικά τα εν λόγω ποσά και αναγκαστικά οδηγείται σε άλλες λύσεις, όπως η επιβολή έκτακτων μέτρων αύξησης φόρων, επιβολής τελών και περιορισμού δαπανών συνήθως αναπτυξιακού χαρακτήρα. 

Στον πιο κάτω πίνακα αποτυπώνονται τα πιο πάνω βασικά συμπεράσματα από την έρευνα της Brief αναφορικά με τον αριθμό εργαζομένων στο δημόσιο. α

Η αύξηση στο μόνιμο προσωπικό 
Αυτό που εντοπίζεται μετά την καταγραφή των στοιχείων δεκαετίας για το προσωπικό στο δημόσιο είναι η καθαρή αύξηση σε σχέση με τον αριθμό του μόνιμου προσωπικού στις κρατικές υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι κατά τον Σεπτέμβριο του 2020 ο αριθμός των συνολικά 52,042 εργαζομένων στον δημόσιο τομέα είναι μεγαλύτερος κατά 0,5% σε σύγκριση με τον αριθμό εργαζομένων τον Σεπτέμβριο του 2010. Μάλιστα, το ποσοστό είναι σαφώς αυξημένο όταν η σύγκριση γίνεται για το 2020 με το 2015, το οποίο διαμορφώνεται στο 8,3%. Σημειώνεται ότι το 2015 αποτελεί τη χρονιά κατά την οποία καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, ως απόρροια του παγώματος προσλήψεων που εφαρμόστηκε κατά τα έτη του Μνημονίου. 

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Η μείωση στο μόνιμο προσωπικό του δημοσίου
Την ίδια ώρα που τόσο ο συνολικός αριθμός δημοσίων υπαλλήλων, όσο και ειδικότερα των μόνιμων αυξάνεται ο αντίστοιχος αριθμός των ωρομισθίων μειώνεται, γεγονός που δείχνει ότι η πολιτεία πληρώνει με μόνιμο προσωπικό τις ανάγκες της σε προσωπικό. 

Σε μια αντίστοιχη πράξη όπως η πιο πάνω για το μόνιμο προσωπικό, καταγράφεται ότι το ωρομίσθιο προσωπικό κατά τον Σεπτέμβριο του 2020 είναι μειωμένο κατά 15,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Μάλιστα, η σύγκριση δείχνει ότι σε σύγκριση με το 2015 δείχνει ότι ο αριθμός του ωρομίσθιου προσωπικού είναι μειωμένο φέτος κατά 5,6%. 

Συντακτική Ομάδα Κυριακής - Brief
 
1749