ΑΝΑΛΥΣΗ: Πισωγύρισμα για την αγορά αυτοκινήτου το 2021

Σε μια από τις χειρότερες χρονιές για την αγορά αυτοκινήτου εξελίχθηκε το 2021, το οποίο καθορίστηκε από  μια σειρά παραγόντων και προβλημάτων τα οποία κατέστησαν ιδιαίτερα δύσβατο τον δρόμο για τις εγγραφές οχημάτων στη χώρα μας. 

Τα στοιχεία καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς έδειχναν ότι η αγορά, λόγω πολλών παραμέτρων, δεν κινείται ικανοποιητικά. Τα συνολικά, ετήσια στοιχεία επιβεβαίωσαν την τάση διαμορφώνοντας μια έντονα αρνητική εικόνα για το 2021 με πτώση της τάξης του 13,6% σε σχέση με το 2020 και ακόμη μεγαλύτερη πτώση σε σύγκριση με το 2019 που διαμορφώθηκε σε ποσοστό ύψους 29,5%.

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφοντια οι συνολικές εγγραφές Ι.Χ. οχημάτων στην Κύπρο κατά την τελευταία τριετία, παρουσιάζοντας την εικόνα πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ταυτόχρονα, καταγράφονται οι ποσοστιαίες μεταβολές μεταξύ των ετών ξεχωριστά και του περασμένου έτους με το 2019, σε μια προσπάθεια να αποτυπωθεί ο αντίκτυπος των συνθηκών που συνοδεύτηκαν με την πανδημία και ώθησαν σε σημαντική πτώση κατά το 2021. 

dgdsg

Η πανδημία, πρώτα και κύρια και δευτερευόντως η παγκόσμια έλλειψη τσιπ για την παραγωγή αυτοκινήτων, αποτέλεσαν τους κύριους παράγοντες για τη μείωση στις πωλήσεις και συνεπώς στις εισαγωγές και εγγραφές οχημάτων ιδιωτικής χρήσης. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι οι αριθμοί εγγραφών του 2021 είναι λίγο πιο κάτω από τις αντίστοιχες εγγραφές του 2016, κατά το οποίο ενεγράφησαν συνολικά 27,956 οχήματα ιδιωτικής χρήσης στην Κύπρο. Παράλληλα, οι εγγραφές του 2021 είναι αυξημένες σε σχέση με αυτές του 2015 (21,462). Συνεπώς, από τα πιο πάνω στοιχεία της ανάλυσης προκύπτει ουσιαστικά ότι η αγορά αυτοκινήτου «πήγε» πέντε χρόνια πίσω, ως απότοκο της διασάλευσης της αγοράς και της οικονομίας, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, κυρίως λόγω των συνθηκών της πανδημικής κρίσης. 

Εκτιμάται, ότι η σταδιακή αποκατάσταση στις γραμμές παραγωγής για τα τσιπ που χρησιμοποιούνται και στην αυτοκινητοβιομηχανία, η αποκλιμάκωση της πανδημίας και η επάνοδος στην κανονικότητας της οικονομικής δραστηριότητας θα συμβάλουν στην αποκατάσταση και της αγοράς αυτοκινήτου. 

 
1817