ΑΝΑΛΥΣΗ: Ποια προϊόντα/υπηρεσίες ωθούν τον πληθωρισμό

Οι τιμές είναι συνυφασμένες με την πορεία της πανδημίας, η οποία επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα

Εάν πέρσι τον Νοέμβριο ένα νοικοκυριό χρειαζόταν 1000 ευρώ για τα κύρια έξοδα που έχει, σε πολλά επίπεδα, τον ίδιο μήνα του 2021 χρειάστηκε 43 και 40 σεντ περισσότερα για να βγάλει τον μήνα. Κάπως έτσι περιγράφεται με απλά λόγια ο πληθωρισμός και η επεξήγηση της ετήσιας αύξησής του κατά 4,3%, συγκρίνοντας τον Νοέμβριο του 2020 και του τρέχοντος έτους. 

Βέβαια, ο πληθωρισμός περιλαμβάνει μια σειρά κατηγοριών από προϊόντα και υπηρεσίες που χρειάζονται σε τακτική βάση οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Αυτές οι κατηγορίες καταγράφονται με μια τιμή-βάση πάνω, η οποία αποτελεί τον παρονομαστή για καταγραφή των αυξομειώσεις στις τιμές και συνεπώς στη μεταβολή του πληθωρισμού ή του αποπληθωρισμού σε κάποιες -πιο σπάνιες- περιπτώσεις. 

Η προσφορά και η ζήτηση καθορίζουν τις τιμές σε συνδυασμό με συγκυρίες ή συνθήκες στην εσωτερική αγορά και κυρίως διεθνώς που καθορίζουν τις τιμές που φτάνουν στον καταναλωτή. Η φετινή χρονιά και κυρίως οι τελευταία μήνες χαρακτηρίζονται από πληθωριστικές τάσεις, οι οποίες αφορούν το κόστος ενέργειας, τα μεταφορικά και ορισμένες βασικές πρώτες ύλες όπως τα μέταλλα. Οι εν λόγω τάσεις έχουν ως συνέπεια την αύξηση σειράς προϊόντων και υπηρεσιών κάτι που αντικατοπτρίζεται στον δείκτη τιμών καταναλωτή. 

Στον πιο κάτω πίνακα παρατίθενται οι μεταβολές των τιμών ανά οικονομική κατηγορία, στη σύγκριση του Νοέμβριο του 2020 και του 2021: 

jjy

Επίσης, στον πιο κάτω πίνακα καταγράφεται η μεταβολή των τιμών σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών σε σχέση πάντα με τον περσινό και τον φετινό Νοέμβριο: 

o8o8

Οι τιμές είναι συνυφασμένες και με την πορεία της πανδημίας, η οποία επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την οικονομική δραστηριότητα και συνεπώς η πορεία της κατά τους επόμενους μήνες θα έχει αντίκτυπο και στην παγκόσμια οικονομία. Παράλληλα, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι πληθωριστικές τάσεις του τελευταία διαστήματος θα είναι παροδικές. Παρόλα αυτά, καμία ανάλυση δεν προσδιορίζει χρονικά πόσο η πληθωριστική κούρσα θα διαρκέσει. 

 
2041