ΑΝΑΛΥΣΗ: Προκλήσεις, θετικοί οιωνοί & μειωμένος αριθμός εταιρειών

Με απόκλιση της τάξης του 24,% σε σχέση με το 2013, στιγματίζεται το 2022 στο πεδίο του αριθμού εγγεγραμμένων εταιρειών στο σχετικό μητρώο του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία τα οποία επεξεργάστηκε η Brief και αφορούν τη δεκαετία από το 2012 μέχρι και φέτος, φθίνουσα είναι η πορεία που καταγράφεται στον αριθμό εταιρειών. 

Σειρά παραγόντων όπως η μεγάλη κρίση του 2013 και οι επιπτώσεις της στην οικονομία, το κόστος διατήρησης εταιρείας με τα τέλη που επιβλήθηκαν κατά την περίοδο του Μνημονίου αλλά και η πορεία περιορισμού των κινδύνων σε σχέση με ξένους πελάτες που οδήγησε και στο κλείσιμο τραπεζικών λογαριασμών, αποτελούν τους βασικούς λόγους για τους οποίους του μητρώο του Εφόρου Εταιρειών έχει περιοριστεί την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών σημειώνει ότι κατά τα έτη 2014 με 2016, παρουσιάζεται φθίνουσα πορεία κυρίως λόγω της επικαιροποίησης του μητρώου και διαγραφής των μη συμμορφούμενων σε αυτό εταιρείες. 

Στον πιο κάτω πίνακα καταγράφονται τα στοιχεία που αφορούν στον αριθμό εταιρειών από το 2012 μέχρι σήμερα. Μάλιστα τα στοιχεία που έχει συλλέξει η Brief από το αρχείο τυο Εφόρου Εταιρειών φτάνουν μέχρι το τέλος Μαρτίου του τρέχοντος έτους. Τα στοιχεία για όλα τα έτη πλην του 2022 αφορούν τον αριθμό εταιρειών κατά το τέλος Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

lksnclksn

Με θετικό φακό

Πάντως, η θετική προοπτική του επιχειρείν, της οικονομίας και συνεπώς του στοιχείου που αποτελεί σημαντικό κομμάτι για την Κύπρο και αφορά στον αριθμό εγγεγραμμένων εταιρειών δείχνει να στηρίζεται στην αποκατάσταση των αρνητικών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία και στη σταδιακή αποκλιμάκωση των συνεπειών από τον εν εξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία (λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι θα τερματιστεί σε μερικές ημέρες-εβδομάδες και δε θα διαρκέσει για μήνες ακόμα). Ταυτόχρονα, η υπό συζήτηση φορολογική μεταρρύθμιση σε συνδυασμό με σειρά πρωτοβουλιών για ενθάρρυνση και στήριξη νέων να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις αποτελούν επίσης θετικά στοιχεία και οιωνούς για το εγγύς μέλλον. 
 
Προκλήσεις 

Την ώρα, ωστόσο, που τα θετικά τελούν υπό την αίρεση των ασταθών διεθνών οικονομικών, εμπορικών και γεωπολιτικών συνθηκών οι ουσιαστικές προκλήσεις είναι πραγματικές και ιδιαίτερα σημαντικές. 

Πλέον, η πορεία του πληθωρισμού έχει πάρει τέτοια πορεία που δε γίνεται καν απόπειρα εκτιμήσεων για τον χρόνο αποκλιμάκωσής της. Ταυτόχρονα, η διασάλευση των σχέσεων Δύσης-Ρωσίας φαίνεται ότι δε θα αποκατασταθεί ούτε άμεσα, αλλά ούτε και σημαντικά. Οι αποφάσεις των τελευταίων εβδομάδων πιθανώς να χρειαστούν χρόνια για να αποκατασταθούν. Σε αυτό το πλαίσιο δεδομένων η Κύπρος που για τουλάχιστον δύο δεκαετίες αποτέλεσε σημαντικό επενδυτικό και επιχειρηματικό προορισμό και οικονομικό εταίρο Ρώσων επιχειρηματιών και ρωσικών εταιρειών θα πρέπει να σχεδιάσει το μέλλον της δίχως αυτό το δεδομένο, τουλάχιστον στην κλίμακα που ίσχυε τα προηγούμενα χρόνια. 

 
1821