ΑΝΑΛΥΣΗ: Σε προ κρίσης επίπεδα οι μισθοί στην Κύπρο

Μισθοί σχεδόν ίσοι με αυτούς του 2011 – Βελτιώνεται αλλά συνεχίζεται η ανισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών

Παρόλο που οι μέσοι όροι και ευρύτερα οι αριθμοί ενέχουν το στοιχείο της υποκειμενικότητας σε σχέση με την ανάλυση της οποίας θα τύχουν αλλά και άλλων δεδομένων που είναι καλά να λαμβάνονται υπόψη, δύο βασικά συμπεράσματα εξάγονται από τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας σε σχέση με τους μισθούς στην Κύπρου: 

  • Οι μισοί εντός του 2018 έχουν ουσιαστικά φτάσει στα προ κρίσης επίπεδα και
  • Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει αν και η εικόνα δείχνει να βελτιώνεται. Ισχνή αύξηση κατά 0,4% από το 2013

Ισχνή αύξηση κατά 0,4% από το 2013

Μικρή είναι η άνοδος που καταγράφεται στον μέσο όρο του μισθού για τους εργαζομένους στην Κύπρο από το τρίτο τρίμηνο του 2013 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018, άνοδος η οποία φτάνει σε ποσοστό μόλις 0,4%. 

Βέβαια από τότε μέχρι σήμερα πολλά έχουν αλλάξει, όπως για παράδειγμα η μείωση ποιοτικών θέσεων εργασίας τόσο από το δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα και δη από τις τράπεζες, από τις οποίες αποχώρησε μεγάλος αριθμός προσωπικού μέσω σχεδίων εθελούσιας εξόδου. 

Σημειώνεται ακόμη, ότι οι απολαβές των εργαζομένων προσεγγίζουν πλέον τα ποσά του 2012 και 2011, έτη κατά τα οποία το αντίστοιχο ποσό ήταν στα 1989 και 1971 ευρώ αντίστοιχα. 

>>> Αναλύσεις – Έρευνες Brief <<<

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τους μέσους όρους στη μισθοδοσία των εργαζομένων επηρεάζουν και επιμέρους τομείς και ειδικές συνθήκες στην αγορά, όπως για παράδειγμα η αποχώρηση μεγαλύτερης ηλικίας ατόμων και η ένταξη νεαρότερων στην αγορά εργασίας, στοιχείο που σχεδόν πάντα οδηγεί σε μείωση του μισθολογίου ενός οργανισμού. 

Ανισότητα σε ποσοστό 15% μεταξύ ανδρών-γυναικών

Την ίδια ώρα αναλλοίωτο παραμένει ένα στοιχείο και αφορά στο χάσμα μεταξύ απολαβών ανδρών-γυναικών, με τους άνδρες να αμείβονται καλύτερα και μάλιστα σε ποσοστό που προσεγγίζει το 15%. 
Πόσο ακριβή έγινε η Κύπρος από το 2000; 11 κατηγορίες υπό έλεγχο

Ειδικότερα αναφέρεται ότι ο μέσος μισθός, όπως καταγράφεται από τη Στατιστική Υπηρεσία κατά το τρίμηνο του 2018, ανέρχεται σε 1.950 ευρώ. Την ίδια ώρα οι μέσες απολαβές των ανδρών φτάνουν στο ποσό των 2.090 ευρώ, ενώ των γυναικών διαμορφώνονται στα 1.780 ευρώ. 

Πάντως, μερικά χρόνια προηγουμένως (τρίτο τρίμηνο 2011) το χάσμα μεταξύ απολαβών ανδρών και γυναικών ήταν ακόμη μεγαλύτερο και προσέγγιζε σε ποσοστό το 18%. 

Στον πίνακα που ακολουθεί η πορεία που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στις απολαβές των εργαζομένων στην Κύπρο:

σ

Η αποκατάσταση της αγοράς εργασίας

Όπως έγραψε σε παλαιότερη ανάλυσή της η brief (link)  ΑΝΑΛΥΣΗ: Πότε θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στην Κύπρο; υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος μέχρι την αποκατάσταση των συνθηκών στην αγορά εργασίας, τόσο από πλευράς μισθού και ωφελημάτων όσο και από πλευράς πραγματικών συνθηκών εργασίας ή αξιοποίησης εξειδικευμένου προσωπικού σε τομείς της ειδικότητάς τους. Ένα από που θα πρέπει να διορθωθούν είναι και το μεγάλο χάσμα στις απολαβές ανδρών και γυναικών, που ανεξαρτήτως ειδικών συνθηκών θα πρέπει να εξισορροπηθούν όπως ευρύτερα συμβαίνει σε άλλες κοινωνικές συμβάσεις, όσο η κοινωνία προχωρά μπροστά. 

ΑΝΑΛΥΣΗ: Ποιοι και που θα βρουν δουλειά το 2019 (Στοιχεία)

Αντίστοιχα οι νέοι και δη οι πτυχιούχοι/καταρτισμένοι θα πρέπει να αμείβονται αναλόγως των προσόντων τους και όχι με βασικό κριτήριο την ηλικία τους. Την ίδια ώρα θα πρέπει να τονιστεί ότι ο συνδυασμός νέων εισφορών (Κοινωνικές Ασφαλίσεις και ΓεΣΥ) αποτελούν εμπόδια για αυξήσεις στον μισθό και τα ωφελήματα που δύνανται να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι, βλέποντας την οικονομία να κινείται σε σαφώς καλύτερες συνθήκες απ’ ότι μερικά χρόνια προηγουμένως.

Συντακτική Ομάδα Κυριακής - Brief