ΑΝΑΛΥΣΗ: Στροφή σε μικρότερα σπίτια;

Στοιχεία του 2021 φτάνουν ως τον Αύγουστο και με ορισμένες πράξεις φαίνεται ότι η αγορά κινείται προς μικρότερα ακίνητα

Μπορεί να χαρακτηριστεί και ως διόρθωση παλαιότερων στρεβλώσεων, που απορρέουν από αντιλήψεις αναφορικά με το μέγεθος των κτηρίων και ειδικότερα των κατοικιών. Το πιο πάνω συμπέρασμα συνάγεται από την ανάλυση των στοιχείων που αφορούν στις άδειες οικοδομής, οι οποίες πέραν από μία πολύ καλή ένδειξη για την πορεία της αγοράς ακινήτων αποτελούν και πηγή εξαγωγής πολλών και χρήσιμων συμπερασμάτων για την κυπριακή οικονομία. 

Πιο ειδικά αναφέρεται ότι η Brief έχει εξασφαλίσει από τα αρχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τους αριθμούς που αφορούν στις άδειες οικοδομής κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Πιο πρόσφατα στοιχεία για το 2021 φτάνουν ως τον Αύγουστο και με ορισμένες πράξεις εξάγεται το βασικότερο συμπέρασμα ότι η αγορά κινείται προς μικρότερα ακίνητα. 
Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι αριθμοί που αφορούν στο σύνολο του 2019 και του 2020, σε σχέση με τις άδειες οικοδομής και πόσες από αυτές αφορούν οικιστικές μονάδες (σημειώνεται ότι ο αριθμός οικιστικών μονάδων είναι μεγαλύτερος, διότι μία άδεια μπορεί να αφορά μια διπλοκατοικία ή και πολυκατοικία). 

dsc
  
Την ίδια ώρα, στον επόμενο πίνακα καταγράφεται το συνολικό εμβαδό των ακινήτων για τα οποία εκδόθηκαν οι άδειες οικοδομής καθώς και οι αξίες των συγκεκριμένων ακινήτων: 

oi
 
Η πρώτη ανάγνωση των πιο πάνω στοιχείων δείχνει περισσότερες άδεις, συνεπώς περισσότερα τετραγωνικά μέτρα σε έργα (εμπορικά, οικιστικά κ.α.) και μεγαλύτερη αξία ως συνάρτηση των δύο πρώτων στοιχείων. 

Αυτό όμως που εξάγεται ως συμπέρασμα ύστερα από μια πιο αναλυτική προσέγγιση είναι περιορίζεται ο μέσος όρος τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.) για τα νεόδμητα κτήρια. Πιο συγκεκριμένα για το 2019 ο μέσος όρος των αδειοδοτημένων έργων διαμορφώθηκε στα 321,9 τ.μ., ενώ ο αντίστοιχος αριθμός για το επόμενο έτος ήταν 358,2 τ.μ. 

Σημειώνεται ότι για το τρέχον έτος ο αντίστοιχος μέσος όρος παρουσιάζει πτώση και διαμορφώνεται στα 318 τ.μ. Βεβαίως απομένουν άλλοι τέσσερεις μήνες για να συμπληρωθούν τα στοιχεία του 2021, στοιχείο που μπορεί να διαφοροποιήσει τη σημερινή εικόνα. Το σίγουρο είναι ότι το σχέδιο επιδότησης δόσεων που εφάρμοσε από πέρσι η κυβέρνηση για νέα ζευγάρια σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια φαίνεται να είχε θετικά αποτελέσματα, με αντίκτυπο σε μια αγορά που πλήγηκε από την πανδημία. 

Στον επόμενο πίνακα καταγράφεται η εικόνα όπως έχει διαμορφωθεί φέτος σε σχέση με τις άδειες οικοδομής και τις οικιστικές μονάδες: 

kj,

Διαιρώντας τον αριθμό των αδειών οικοδομής έως τον Αύγουστο και πολλαπλασιάζοντας τον εν λόγω αριθμό επί 12 (όσοι και οι μήνες του χρόνου) εξάγεται ένα πρόχειρο συμπέρασμα, ότι οι συνολικές άδειες οικοδομής πιθανώς να φέτος να ξεπεράσουν τις 7.000 όπως δηλαδή καταγράφηκε για το 2019 και 2020.

Στον ακόλουθο πίνακα καταγράφονται οι συνολικές αξίες και το εμβαδόν για τα ακίνητα που εξασφάλισαν άδεια οικοδομής εντός του 2021: 

p;o

 
1749