Αναστολή Εκποιήσεων: Κίνδυνος για πολλές ανατροπές από ΕΕ

•    Ποια τα σχόλια της κατά την έγκριση του Σχεδίου Ανάκαμψης
•    Τι ζητά για τη βιώσιμη αναδιάρθρωση επισφαλών δανείων
•    Πιθανή ανατροπή για το σχέδιο Mortgage to Rent

ΓΡΑΦΕΙ ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δέχεται μύγα στο σπαθί της για τα θέματα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και των εκποιήσεων. Η απόφαση της Βουλής για αναστολή των εκποιήσεων μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2022 δεν αποκλείεται να δημιουργήσει πρόβλημα στο εκκρεμές σχέδιο (Mortgage to Rent). Το σχέδιο θα καλύπτει συγκεκριμένες κατηγορίες του πληθυσμού, περιλαμβανομένων των μη βιώσιμων του Σχεδίου «Εστία», με συνολικό κόστος €400 εκατ.

Όπως πληροφορούμαστε, οι προθέσεις της Ε.Ε. σε σχέση με τα θέματα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην ανάλυση του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου, στην οποία αναφέρει ρητώς ότι: «Η ενίσχυση της αναγκαστικής εκτέλεσης των απαιτήσεων και η ενίσχυση της χρήσης του πλαισίου αφερεγγυότητας θα συμβάλουν στη στήριξη της βιώσιμης αναδιάρθρωσης επισφαλών δανείων». 

>>Διαβάστε επίσης: Επανέρχονται και εντείνονται οι απειλές για την οικονομία<<

Η Ε.Ε. ζητά από την Κυπριακή Δημοκρατία:

Πρώτο, τη διασφάλιση της συνολικής ευρωστίας του τραπεζικού συστήματος και τη διαχείριση των κινδύνων τα οποία έχουν καθοριστική σημασία για την ανάκαμψη από την κρίση της COVID-19.

Δεύτερο, τη μείωση των ΜΕΔ, κατά προτεραιότητα, για την αντιμετώπιση των παλαιών δανείων που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα, πολύ πριν από την έναρξη της πανδημίας COVID-19.

>>Διαβάστε επίσης: Η κυπριακή οικονομία κινδυνεύει από 3 κακά<<

Τρίτο, την επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά την κρατική Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), κυρίως σε σχέση με το οργανωτικό μοντέλο και τη στρατηγική της.

Τέταρτο, τη μείωση των καθυστερήσεων στην έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας μέσω της εφαρμογής διαρθρωτικής λύσης για να εξαλειφθούν οι ανεπάρκειες που παρουσιάζονται.

>>Διαβάστε επίσης: ESG: Η ουσία του μέλλοντος τού επιχειρείν<<

Ο υπερχρεωμένος ιδιωτικός τομέας

Η Ε.Ε., στο πλαίσιο των σχολίων της κατά τη μελέτη του Σχεδίου Ανάκαμψης, σημειώνει ότι «τα τρωτά σημεία και τα προβλήματα οφείλονται στον υπερχρεωμένο ιδιωτικό τομέα και σε υψηλό απόθεμα ΜΕΔ, που περιορίζουν το πεδίο της πιστωτικής στήριξης». Υπογραμμίζει δε ότι «ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου έχει τον δεύτερο υψηλότερο δείκτη ΜΕΔ στη ζώνη του ευρώ» 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο Σχέδιο Εστία αναφέροντας ότι «η χρησιμοποίηση του προγράμματος ΕΣΤΙΑ (ένα σύστημα κρατικής στήριξης με στόχο την προώθηση της μείωσης των ΜΕΔ) ήταν απογοητευτική, πράγμα που σημαίνει ότι τυχόν μελλοντικά μέτρα θα πρέπει να λάβουν υπόψη την κοινωνική διάσταση και να εξισορροπήσουν καλύτερα τον στόχο της προστασίας των ευάλωτων δανειοληπτών και της βελτίωσης της νοοτροπίας αποπληρωμής». 

Επίσης, σημειώνει ότι «οι τροποποιήσεις του πλαισίου κατασχέσεων, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο τον Ιούνιο του 2020, ενδέχεται να προκαλέσουν καθυστερήσεις και να υπονομεύσουν την ασφάλεια δικαίου για τους πιστωτές».

Χρύσω Αντωνιάδου