Απέτυχαν οι εκποιήσεις – Στοιβάζουν ακίνητα έναντι χρέους

Προβληματισμός στις τράπεζες. Έγιναν 12506 εκποιήσεις και πέτυχαν 694 – Υποχρεώθηκαν στο μοντέλο «ακίνητα έναντι χρέους»

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

>>> Αν έχετε πρόβλημα και δεν βλέπετε φωτογραφίες, έγγραφα, πίνακες στο θέμα μπορείτε να πατήσετε εδώ <<<


Μη αποτελεσματικές αποδεικνύονται οι εκποιήσεις ακινήτων από τις τράπεζες έναντι οφειλών δανειοληπτών, αφού το ποσοστό επιτυχίας τους παραμένει πολύ χαμηλό, παρά τις κατά καιρούς τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας για περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου.

Ως αποτέλεσμα τούτου, οι Τράπεζες στοιβάζουν ακίνητα έναντι χρέους, αφού μετά τις αποτυχημένες προσπάθειες εκποίησης, εφαρμόζουν το μοντέλο «ακίνητα έναντι χρέους».

Τα πιο πάνω, εξάγονται και μέσα από τα νέα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας που στάλθηκαν στην Βουλή αυτή την βδομάδα.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι εκποιήσεις
Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, το πρώτο τρίμηνο του έτους οι εκποιήσεις ακινήτων «έριξαν» ταχύτητα, συνεπεία και του κορωνοϊού, αφού τον Μάρτιο ανακοινώθηκε ότι αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί μέχρι και το τέλος Αυγούστου.

Ειδικότερα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 στάλθηκαν συνολικά 767 επιστολές-ειδοποιήσεις για πλειστηριασμό ακινήτων και κατά την διαδικασία της εκποίησης πωλήθηκαν μόλις 34 ακίνητα, δηλαδή το ποσοστό των επιτυχημένων εκποιήσεων περιορίστηκε στο 4,4%.

Βάσει των ίδιων στοιχείων, η καλύτερη χρονιά για τις εκποιήσεις ήταν η περσινή, αφού από τις 3.120 πλειστηριασμούς που έγιναν πωλήθηκαν συνολικά 316 ακίνητα, με το ποσοστό των επιτυχημένων εκποιήσεων να διαμορφώνεται στο 10,1%.

Επίσης, το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας σε ό,τι αφορά τις εκποιήσεις καταγράφηκε το πρώτο τρίμηνο του 2019, περίοδο κατά την οποία βγήκαν στο σφυρί 602 ακίνητα και πωλήθηκαν τα 100 (ποσοστό επιτυχίας 16,6%).

Σύμφωνα, πάντα, με τα ίδια στοιχεία, οι εκποιήσεις άρχισαν να αποδίδουν ελαφρώς καλύτερα αποτελέσματα μετά το 2018, χρονιά κατά την οποία τροποποιήθηκαν τόσο το πλαίσιο για τους πλειστηριασμούς όσο και το πλαίσιο αφερεγγυότητας, δίδοντας στις Τράπεζες νέα εργαλεία και σμικρύνοντας κατά πολύ τις χρονοβόρες διαδικασίες που ίσχυαν έως τότε.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Όσον αφορά την ευρύτερη εικόνα, πάντως, από το τρίτο τρίμηνο του 2015 που διατηρεί στοιχεία η Κεντρική Τράπεζα, από τους 12.506 πλειστηριασμούς που έγιναν, μόλις 694 ακίνητα πωλήθηκαν κατά τον πρώτο πλειστηριασμό, με το ποσοστό επιτυχίας να διαμορφώνεται μόλις στο 5,5%.

Στο ακόλουθο γραφικό φαίνονται οι ειδοποιήσεις για πλειστηριασμούς που στάλθηκαν από τις τράπεζες σε δανειολήπτες, ανά τρίμηνο από το δεύτερο τρίμηνο του 2016 (όταν προωθήθηκαν οι πρώτες αλλαγές) έως το πρώτο τρίμηνο του 2020. α

Στο ακόλουθο γραφικό παρουσιάζονται οι πωλήσεις ακινήτων κατά τον πρώτο πλειστηριασμό από το δεύτερο τρίμηνο του 2016 έως το πρώτο τρίμηνο του 2020. α

Τα ακίνητα που αγόρασαν οι τράπεζες
Κι ενώ οι εκποιήσεις δεν αποδίδουν, οι Τράπεζες αξιοποιούν το δεύτερο εργαλείο που τους παρέχει η Πολιτεία, αυτό της αγοράς ακινήτων έναντι οφειλών, με μεγαλύτερη μάλιστα επιτυχία απ’ ό,τι οι πλειστηριασμοί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2020 οι Τράπεζες αγόρασαν μετά την αποτυχία των πλειστηριασμών συνολικά 115 ακίνητα, αριθμός υπερτριπλάσιος από τον αριθμό των ακινήτων που εκποιήθηκαν.

Βάσει των ίδιων στοιχείων, οι Τράπεζες συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων κατά την περσινή χρονιά, αφού το 2019 αγόρασαν συνολικά 789 ακίνητα – 219 το πρώτο τρίμηνο, 171 το δεύτερο τρίμηνο, 196 το τρίτο τρίμηνο και 2013 το τέταρτο τρίμηνο.

Σημειώνεται πως, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να προσφέρουν την λύση αγοράς ακινήτων έναντι οφειλής από το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Από τότε, μάλιστα, αγόρασαν συνολικά 1.267 ακίνητα ή το 10% του συνόλου των ακινήτων που προωθήθηκαν προς εκποίηση από το τρίτο τρίμηνο του 2015.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει, δε, πως εάν αυτό το εργαλείο ήταν στην φαρέτρα των τραπεζών από το 2015, ο αριθμός των ακινήτων που θα αγοράζονταν έναντι οφειλών θα ήταν πολύ μεγαλύτερος και πιθανότατα το πρόβλημα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων να ήταν ακόμη μικρότερο σήμερα.

Στο ακόλουθο γραφικό παρουσιάζονται οι αγορές ακινήτων έναντι οφειλών μετά από αποτυχημένες προσπάθειες εκποίησης από το δεύτερο τρίμηνο του 2018 έως το πρώτο τρίμηνο του 2020. α

 

Μάριος Αδάμου
 
1765