Απέτυχε το «ΕΣΤΙΑ» - Μόλις 1 στους 5 αναμένεται να εγκριθεί

Πώς εξελίσσεται η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και τα μέχρι στιγμής δεδομένα

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Άκρως απογοητευτικά κρίνονται τα μέχρι στιγμής δεδομένα σε σχέση με το Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ», αφού, όπως όλα δείχνουν, ο αριθμός όσων τελικά θα ενταχθούν σε αυτό δεν θα ξεπεράσει τους 1.200 με 1.300.

Μάλιστα, και βάσει στοιχείων που συνέλεξε η Brief, από το Υπουργείο Εργασίας και τον Σύνδεσμο Τραπεζών, οι μισές από τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί είναι ελλιπείς και συνεπώς δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία εξέτασής τους, ενώ ήδη 800 δανειολήπτες έχουν λάβει επιστολές απόρριψης.

Πάντως, το σκηνικό γύρω από το Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» αναμένεται πως θα ξεκαθαριστεί πλήρως προς τα τέλη του χρόνου, όταν δηλαδή θα ολοκληρωθεί η εξέταση των αιτήσεων από το Υπουργείο Εργασίας. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η εικόνα μέχρι στιγμής
Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε και ανέλυσε στην ιστοσελίδα μας ο Προϊστάμενος του Σχεδίου «ΕΣΤΙΑ», Μάριος Σαββίδης, οι Τράπεζες παρέλαβαν συνολικά 6.442 αιτήσεις, από τις οποίες στάλθηκαν το Υπουργείο Εργασίας για εξέταση 3.889, δηλαδή το 60%.

Όπως εξήγησε ο κ. Σαββίδης, από το σύνολο των αιτήσεων που στάλθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας, 2.640 είναι πλήρεις και συνεπώς μπορεί να αρχίσει η εξέτασή τους, 160 χαρακτηρίστηκαν ως ειδικές περιπτώσεις, αφού δεν είναι ξεκάθαρο εάν μπορούν να εγκριθούν στα πλαίσια του Σχεδίου, 1.062 είναι ημιτελείς και κατά συνέπεια δεν μπορούν να ελεγχθούν και απορρίπτονται, ενώ οι 27 αιτήσεις αποσύρθηκαν από τους ίδιους τους αιτητές.

Μέχρι στιγμής, συνέχισε, «έχουν αποσταλεί 800 επιστολές απόρριψης, μέσω των οποίων ενημερώθηκαν οι αιτητές ότι η αίτηση τους απορρίφθηκε γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια που έχουν τεθεί».

Από τις 2.640 που είναι πλήρεις, έχουν εξεταστεί από το Υπουργείο Εργασίας οι 1.509, δηλαδή το 57%. Από αυτές και σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσε στην Brief ο κ. Σαββίδης:

  • 443 αιτήσεις είναι στην διαδικασία της έγκρισης και αναμένεται η αποστολή σχετικών επιστολών 
  • 212 αιτήσεις έχουν σταλεί πίσω στις Τράπεζες για περαιτέρω λεπτομέρειες, αφού σε αυτές δεν περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία για να προχωρήσει η εξέτασή τους
  • 461 αιτήσεις απορρίφθηκαν άμεσα, αφού δεν πληρούσαν το κριτήριο λόγω του ότι δεν ήταν ΜΕΔ. Σημειώνεται πως, περιλαμβάνονται στις 800 αιτήσεις που έχουν απορριφθεί.
  • 393 αιτήσεις απορρίφθηκαν για διάφορους άλλους λόγους, αφού δεν πληρούσαν, κυρίως, τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια που έχουν τεθεί ή οι αιτήσεις δεν συνοδεύονταν από όλα τα απαραίτητα παραστατικά-στοιχεία που απαιτούνται. 

Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο κ. Σαββίδης εκτίμησε πως «το ποσοστό όσων θα ενταχθούν τελικά στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ δεν θα ξεπεράσει το 20%», σημειώνοντας πως το σκηνικό θα ξεκαθαριστεί πλήρως προς το τέλος του χρόνου.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Οι εκτιμήσεις του Συνδέσμου Τραπεζών
Σύμφωνα, εξάλλου, με στοιχεία του Συνδέσμου Τραπεζών, από τις περίπου 6.500 αιτήσεις που υποβλήθηκαν προς τα πιστωτικά ιδρύματα, μόνο το 50% ήταν πλήρως συμπληρωμένες και συνοδεύονταν από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/παραστατικά, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε τρεις φορές παράταση. 

Όπως εξήγησε στην Brief πηγή του Συνδέσμου, από τις πλήρως συμπληρωμένες αιτήσεις που υποβλήθηκαν μόνο το 50% κρίθηκαν ως επιλέξιμες και εκτίμησε ότι από αυτές θα εγκριθεί περίπου το 50%. Δηλαδή, συνέχισε, ο τελικός αριθμός των αιτήσεων που θα εγκριθεί δεν αναμένεται να ξεπεράσει τις 1.200 με 1.300.

Παράλληλα, η ίδια πηγή τόνισε στην ιστοσελίδα μας πως, από τα μέχρι στιγμής δεδομένα σε σχέση με το Σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» προκύπτουν τα εξής βασικά συμπεράσματα:

Πρώτον, πολλοί δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια απλώς υπέβαλαν αίτηση για να εκμεταλλευτούν την πρόνοια του Σχεδίου που προβλέπει ότι, ενόσω εξετάζεται η αίτηση για ένταξη στο «ΕΣΤΙΑ» αναστέλλονται οποιαδήποτε νομικά μέτρα εναντίον του αιτητή, και

Δεύτερον, παρά τις γενναιόδωρες πρόνοιες που προσφέρει το Σχέδιο, κάποιοι συνειδητά επιλέγουν να εκμεταλλεύονται το σύστημα, να αποφεύγουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, να μην προβαίνουν σε κάποιου είδους διευθέτηση και να μην αναδιαρθρώνουν τα δάνεια τους.
 

Μάριος Αδάμου
 
1748
Thumbnail