Αποκαλυπτικό: Απώλειες πέραν των €3δις από τα μέτρα και πανδημία

Μείωση του ονομαστικού ΑΕΠ γύρω στο €1,5 δις - Δημοσιονομική επέκταση €1,5 δις φέτος σε σχέση με πέρσι

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Απώλειες πέραν των €3 δις ευρώ
, σε όρους ακαθάριστης προστιθεμένης αξίας, β, με συντηρητικούς ενδεικτικούς υπολογισμούς, για ολόκληρο το 2020.

Πληροφορίες της Brief από έγκυρους αναλυτές αναφέρουν ότι τo οικονομικό κόστος υπολογίζεται πέραν των €3 δις, με τη μείωση του ονομαστικού ΑΕΠ να ανέρχεται γύρω στο €1,5 δις και τη δημοσιονομική επέκταση φέτος σε σχέση με πέρσι, να φθάνει το €1,5 δις.

Εάν, βέβαια, επεκτείνουμε την ανάλυση στον χρόνο και εξετάσουμε πού θα ήταν η οικονομία χωρίς την εκδήλωση της πανδημίας, τα ποσά θα είναι πολύ μεγαλύτερα. Για το 2020, για παράδειγμα, μπορούμε να μιλούμε για ακόμα €1 δις χαμένης ανάπτυξης σε ονομαστικούς όρους.

Οι μεγαλύτερες απώλειες συγκεντρώνονται σε κλάδους των υπηρεσιών και συγκεκριμένα στον κλάδο καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης, τεχνών και διασκέδασης. Τις μικρότερες επιπτώσεις έχει ο κλάδος των τροφίμων.  

Mια επίπτωση της πανδημίας και των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης αφορά την προσφορά εργασίας. Η επιβεβλημένη ή εθελούσια αποχή από την εργασία δημιουργεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στα εισοδήματα από εργασία, περιορίζει την κατανάλωση και τις επενδύσεις, και συρρικνώνει τη ζήτηση. 

Από την πλευρά της ζήτησης, καταγράφεται και μια μείωση των ευκαιριών για κατανάλωση, λόγω της αναστολής λειτουργίας καταστημάτων στις επαρχίες Λεμεσού και Πάφου και χώρων εστίασης και αναψυχής. 

Επιπτώσεις στην κατανάλωση
Γενικότερα, η αύξηση της αβεβαιότητας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για τα μελλοντικά τους εισοδήματα θεωρούνται αποτρεπτικά για τις καταναλωτικές και επενδυτικές τους αποφάσεις.  

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι επιπτώσεις αυτές πολλαπλασιάζονται και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω της μείωσης της προσφοράς εργασίας, της αυξημένης αβεβαιότητας των νοικοκυριών και της επίσης αυξημένης αβεβαιότητας στον τραπεζικό τομέα.  

Οικονομικές πηγές δήλωναν στη Brief ότι «η μείωση του εισοδήματος από εργασία οδηγεί τα νοικοκυριά στη μείωση της κατανάλωσης και των επενδυτικών δαπανών τους, με επιπτώσεις στην περαιτέρω μείωση της συνολικής ζήτησης και του παραγόμενου προϊόντος».  

Επισφάλειες και bank risk
Τα οικονομικά μεγέθη είναι συγκοινωνούντα δοχεία με τα χρηματοοικονομικά μεγέθη:

Πρώτο, αυξάνουν τις επισφάλειες των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αξία των τραπεζικών δανειακών χαρτοφυλακίων και κεφαλαίων.

Δεύτερο, μειώνεται η απόδοση του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών και ως συνέπεια η πιστοληπτική ικανότητά τους και αυξάνονται οι τραπεζικοί κίνδυνοι (bank risk). 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Επίσης, η γενικευμένη αβεβαιότητα μειώνει την αξία των περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται ως εξασφαλίσεις για τη χορήγηση στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων και δημιουργεί επίσης δυσκολίες στην αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων των νοικοκυριών και επιχειρήσεων.  

Ακόμη, μειώνονται οι επενδύσεις των επιχειρήσεων και αυξάνεται ο ρυθμός αθέτησης των δανειακών υποχρεώσεών τους. «Η κατάσταση αυτή», δήλωναν οικονομικοί κύκλοι, «αυξάνουν το ενδεχόμενο η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα να επιφέρουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και να προκαλέσουν ενδεχόμενα αλυσιδωτά λουκέτα, με μακροχρόνιες επιπτώσεις για την πραγματική οικονομία».  

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο στη φθινοπωρινή του έκθεση, που κυκλοφόρησε την περασμένη βδομάδα, εκτιμά πως οι γενικές εκτιμήσεις για την επόμενη τριετία εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας, λόγω της μη προβλεψιμότητας για την εξέλιξη της πανδημίας του COVID-19, για το πότε και σε πιο βαθμό θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί και κατά πόσο θα διαφοροποιηθούν μόνιμα οι καταναλωτικές συνήθειες και συμπεριφορές. 

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1766