Αυτά είναι τα Μέτρα αν δικαιώσει το Δικαστήριο τους Δ. Υπαλλήλους

«Κομμένες» προαγωγές, προσλήψεις και ΑΤΑ - €900εκ κόστος το λιγότερο για το κράτος

•    Έτοιμα επί χάρτου μέτρα για ενδεχόμενη δικαίωση δημοσίων υπαλλήλων για τις αποκοπές μισθών και ωφελημάτων
•    Επί ποδός στο Υπουργείο Οικονομικών για την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
•    Απόφαση – σταθμός για τα δημόσια οικονομικά

Γράφει Χρύσω Αντωνιάδου

Έτοιμα μέτρα αντίδρασης έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αναμένει με κομμένη την ανάσα την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αναφορικά με τις εφέσεις κατά των πρωτόδικων αποφάσεων για τις αποκοπές των μισθών και συντάξεων στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Πληροφορίες της Brief αναφέρουν ότι, υπό τον φόβο ότι το Δικαστήριο θα δικαιώσει τους υπαλλήλους που προσέφυγαν στη δικαιοσύνη, το Υπουργείο έχει ετοιμάσει ασκήσεις επί χάρτου για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις και συγκεκριμένες αποφάσεις αντίδρασης σε περίπτωση που κληθεί να εκτελέσει την απόφαση, με επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά.

Ανάμεσα στις αποφάσεις που θα υλοποιηθούν συγκαταλέγονται:
•    Παγοποίηση των προαγωγών και προσλήψεων
•    Παγοποίηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής.
•    Άλλα μέτρα περικοπών δαπανών.

Μελέτη επιπτώσεων
Πληροφορίες της Brief αναφέρουν ότι ήδη έχει αναληφθεί εμπεριστατωμένη μελέτη για τις επιπτώσεις που θα προκύψουν για τα δημόσια οικονομικά από ενδεχόμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου κατά της Κυβέρνησης και ήδη διάφορα σενάρια έτυχαν τεχνοκρατικής επεξεργασίας. 

Πάντως, η απόφαση αναμένεται να κριθεί καθαρά πάνω σε νομικά σημεία, και λόγω της εξαιρετικά μεγάλης σοβαρότητας του θέματος, οι δικαστές μελετούν  διεξοδικά τις αγορεύσεις και τα έγγραφα που έχουν κατατεθεί ενώπιόν τους.

Οι εκτιμήσεις ανεβάζουν το κόστος στα  €900 εκ. σε περίπτωση θετικής απόφασης υπέρ των δημοσίων υπαλλήλων που έχουν προσφύγει στο Δικαστήριο. Σε περίπτωση που η απόφαση συμπεριλάβει όλους τους δημόσιους και ημιδημόσιους υπαλλήλους με αναδρομική ισχύ, το ποσό αυτό θα αυξηθεί.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Το Υπουργείο ανησυχεί για το μέγεθος και την πορεία του κρατικού μισθολογίου σε συνάρτηση και με την καθυστέρηση της μεταρρύθμισης στη δημόσια υπηρεσία, με την οποία αναμένεται να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο προσωπικό και εισαχθεί ένας ορθολογιστικός μηχανισμός καθορισμού των απολαβών για όλες τις θέσεις στη δημόσια υπηρεσία. 
Περιουσιακό δικαίωμα
Ένα καίριας σημασίας επιχείρημα είναι η άποψη που ανέπτυξε ο  Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας Κληρίδης, ο οποίος αγορεύοντας ενώπιον της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εξήγησε ότι «η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για αποκοπή μισθών και επιδομάτων δεν παραβιάζει στην ουσία το περιουσιακό δικαίωμα του υπαλλήλου ή του συνταξιούχου να απολαμβάνει το εισόδημά του».

Όπως επεσήμανε «ο πυρήνας των μισθών και των συντάξεων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν έχει παραβιαστεί, επειδή λόγοι έκτακτης ανάγκης επέβαλαν αποκοπή μέρους του μισθού».

Η Νομική Υπηρεσία επικαλέστηκε επίσης σχετικό άρθρο του πρώτου πρωτοκόλλου της σύμβασης των πολιτών της Ευρώπης σύμφωνα με το οποίο το κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να θεσπίζει νόμους για προστασία του δημόσιου συμφέροντος.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Να αναφερθεί ότι η Κυβέρνηση είχε ασκήσει έφεση στην απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Δικαστηρίου, το οποίο έκρινε πλειοψηφικά ως αντισυνταγματικές τις νομοθεσίες που αφορούν το πάγωμα των προσαυξήσεων στον δημόσιο τομέα, την εισφορά 3% στο σχέδιο συντάξεων του δημοσίου και τη μείωση των απολαβών των δημοσίων υπαλλήλων. Σύμφωνα με το σκεπτικό του Δικαστηρίου παραβιάζεται το άρθρο 23 του Συντάγματος που αφορά την προστασία του δικαιώματος της ιδιοκτησίας.

Αντισυνταγματικότητα
Το τριμελές Διοικητικό Δικαστήριο έκρινε με ομόφωνη απόφαση ως αντισυνταγματικό τον περί Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμου του 2012 και έκρινε, κατά πλειοψηφία, ως αντισυνταγματικό τον περί Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Κρατικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμο (αποκοπή μέρους των ακαθάριστων απολαβών τους ως εισφορά στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας) και τον περί Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα Νόμο του 2011.

Ήδη, από την περσινή χρονιά οι απολαβές στον δημόσιο τομέα άρχισαν να αυξάνονται με ρυθμό πέραν του ρυθμού αύξησης του ονομαστικού ΑΕΠ και, όπως εκτιμά το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, μέχρι το 2022 θα ανέλθει στο 12,7% του ΑΕΠ. 
Η ανησυχία αυξάνεται λόγω του ότι στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιπτώσεις από την έκβαση της νομικής υπόθεσης για τους μισθούς.

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1818