Αυτό είναι το νέο οργανόγραμμα ΡΙΚ / Πόσες θέσεις δημιουργούνται

Το νέο οργανόγραμμα συμφωνήθηκε με τις Συντεχνίες του Ιδρύματος / Τι προνοεί και ποιο το κόστος

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Με νέο οργανόγραμμα, που περιλαμβάνει 267 συνολικά θέσεις εργασίας, θα πορευθεί από φέτος το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), σύμφωνα και με τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος που κατατέθηκε εκπρόθεσμα στη Βουλή για συζήτηση και ψήφιση.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται σε σχετικό παράρτημα που συνοδεύει τον προϋπολογισμό, το ΡΙΚ αντιμετωπίζει για χρόνια σημαντικές στρεβλώσεις στην οργανωτική του δομή, οι οποίες επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητά του να λειτουργήσει αποτελεσματικά, εφόσον δεν υπάρχει ορθολογική δομή ή/και η δομή είναι ελλιπής λόγω του τεράστιου αριθμού κενών μόνιμων θέσεων.

Συγκεκριμένα, στο παρόν στάδιο το ΡΙΚ έχει ένα εγκεκριμένο οργανόγραμμα με 181 μόνιμες θέσεις, εκ των οποίων μόνο οι 72 είναι κατειλημμένες. Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι ότι υπάρχουν 258 (249+9 που θα καταστούν εντός του 2021) Συνεργάτες Αορίστους Χρόνου, οι οποίοι στη συντριπτική πλειοψηφία τους αμείβονται στην Κλίμακα Α4-7(ii), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα τους, όπως επίσης και τα καθήκοντα τα οποία εκτελούσαν για σωρεία ετών.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Τα προβλήματα αυτά, σύμφωνα με τη Διεύθυνση ΡΙΚ, γίνονταν επανειλημμένα αντικείμενο συζήτησης ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού τόσο στα πλαίσια της συζήτησης του ετήσιου προϋπολογισμού του Ιδρύματος όσο και στο πλαίσιο της εξέτασης για αποπαγοποίηση μονίμων θέσεων.

Η εν λόγω Κοινοβουλευτική Επιτροπή, προστίθεται, απαιτούσε διαχρονικά όπως εξευρεθεί το συντομότερο δυνατό μία συμφωνία για το νέο οργανόγραμμα στο Ίδρυμα και τη διευθέτηση του θέματος των Συνεργατών Αορίστου Χρόνου.

Το νέο οργανόγραμμα
Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί πως για την ολοκλήρωση του νέου οργανογράμματος το οποίο έχει περιληφθεί στον προϋπολογισμό του 2021 και στο Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2023, λήφθηκε υπόψη, εκτός από τις απόψεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, της διευθυντικής ομάδας και των συντεχνιών των εργαζομένων, και η μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί από τον οίκο PWC το 2016 και η οποία επικαιροποιήθηκε το 2019.

Σύμφωνα, δε, με τα στοιχεία που κατέθεσε το Ίδρυμα, το προτεινόμενο οργανόγραμμα έχει 267 θέσεις, εκ των οποίων οι 3 θέσεις με την κένωσή τους θα καταργηθούν με αποτέλεσμα μεσοπρόθεσμα το ΡΙΚ να καταλήξει με 264 μόνιμες θέσεις, αντί των 330 υπαλλήλων που υπηρετούν σήμερα (μόνιμοι και Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου).

Το νέο οργανόγραμμα, αναφέρεται, παρέχει τη δυνατότητα στο ΡΙΚ να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις, αξιοποιώντας πλήρως το έμψυχο δυναμικό του, ενώ, παράλληλα, εξορθολογίζεται και ο τρόπος ανέλιξης του μόνιμου προσωπικού στη βάση της νέας οργανωτικής δομής εργασίας και δημιουργούνται νέες επιστημονικές δομές για κάλυψη των νέων απαιτήσεων που προκύπτουν.

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, και σύμφωνα με την Διεύθυνση του ΡΙΚ, το νέο οργανόγραμμα δίνει λύση σε ένα από τα πλέον χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα και αφορά τους Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου, οι οποίοι διαχρονικά δεν τύχαιναν καμίας επαγγελματικής αναγνώρισης.

Στον προϋπολογισμό του 2021, επίσης, περιλαμβάνεται ρύθμιση όπως οι Συνεργάτες Αορίστου Χρόνου αναβαθμιστούν μισθολογικά και θα υπηρετούν έναντι κενών μόνιμων θέσεων αντίστοιχων των προσόντων και των καθηκόντων τους ή/και υπεράριθμα.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Δημιουργία και κατάργηση θέσεων
Σύμφωνα, ακόμη, με τα όσα καταγράφονται στο παράρτημα, με το νέο οργανόγραμμα προβλέπεται η καθαρή δημιουργία 86 θέσεων (δημιουργία 170 μόνιμων θέσεων και κατάργηση 84 θέσεων), με αποτέλεσμα την αύξησή τους, σε σχέση με το 2020, από 181 σε 267 θέσεις το 2021, εκ των οποίων οι 72 είναι ήδη κατειλημμένες, ενώ οι 195 θέσεις θα παραμείνουν κενές (σε πρώτη φάση), δεδομένου ότι στο Ίδρυμα εργοδοτούνται και 258 Συντάκτες Αορίστου Χρόνου).

Οι θέσεις (μόνιμες ανάγκες με βάση το νέο Οργανόγραμμα) θα καταλήξουν μελλοντικά σε 264, αφού 3 θέσεις σημειώνονται με διπλό σταυρό και με την κένωσή τους θα καταργηθούν.

Σημειώνεται πως, οι προωθούμενες ρυθμίσεις για τη δημιουργία και κατάργηση θέσεων, σύμφωνα με το προτεινόμενο Οργανόγραμμα) συνοψίζονται ως εξής:

 • Δημιουργία 170 νέων/πρόσθετων θέσεων εκ των οποίων 115 είναι Πρώτου Διορισμού, 44 είναι Προαγωγής και 11 Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.
 • Κατάργηση 84 υφιστάμενων θέσεων, εκ των οποίων 62 είναι Πρώτου Διορισμού, 19 Προαγωγής και 3 Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής.
 • Σημείωση με διπλό σταυρό 3 θέσεων Πρώτου Διορισμού.

Αναβαθμίσεις και άλλες ρυθμίσεις
Στη βάση, ακόμη, της Συμφωνίας μεταξύ Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, της Διεύθυνσης και του Διοικητικού Συμβουλίου του ΡΙΚ για το νέο Οργανόγραμμα, περιλήφθηκαν στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το 2021 και οι ακόλουθες ρυθμίσεις για τους υπηρετούντες μόνιμους υπαλλήλους και τους Συντάκτες Αορίστου Χρόνου:

 • 20 μέλη του υφιστάμενου μόνιμου προσωπικού αναβαθμίζονται και μεταφέρονται σε άλλες θέσεις για ορθολογιστική ταξινόμησή τους σε κλίμακες που αντιστοιχούν στις κλίμακες του δημοσίου, ως ακολούθως, δεδομένου ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για τις εν λόγω θέσεις:
  -1 μόνιμος υπάλληλος από τις Κλίμακες Α8, Α10, Α11 στις Κλίμακες Α9, Α11 και Α12
  -8 μόνιμοι υπάλληλοι από τις Κλίμακες Α8, Α9, και Α10 στις Κλίμακες Α8, Α10 και Α11
  -6 μόνιμοι υπάλληλοι από τις Κλίμακες Α4 και Α7(ii) στις Κλίμακες Α8, Α10 και Α11
  -3 μόνιμοι υπάλληλοι από την Κλίμακα Α11(ii) στις Κλίμακες Α9, Α11 και Α12
  -2 μόνιμοι υπάλληλοι από τις Κλίμακες Α4 και Α7(ii) στις Κλίμακες Α9, Α11 και Α12.
  16 μόνιμοι υπάλληλοι στο μισθολογικό επίπεδο των Κλ. Α4 και Α7(ii), οι οποίοι δεν κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και 12 Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί [Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)], θα έχουν το δικαίωμα ανέλιξης, επί προσωπικής βάσης, σύμφωνα με τη δομή και τα Σχέδια Υπηρεσίας και τους Κανονισμούς του Ιδρύματος που ίσχυαν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.
 • 132 Συντάκτες Αορίστου Χρόνου αναβαθμίζονται λόγω εκτέλεσης καθηκόντων επιστημονικού προσωπικού και δεδομένου ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για τις εν λόγω θέσεις, ως ακολούθως:
  -128 ΣΑΧ από τις Κλίμακες Α4 και Α7(ii) στις Κλίμακες Α8, Α10 και Α11
  -2 ΣΑΧ από τις Κλίμακες Α8, Α9 και Α10 στις Κλίμακες Α8, Α10 και Α11
  -2 ΣΑΧ από την Κλίμακα Α6(ii) στις Κλίμακες Α9, Α11 και Α12.
  15 ΣΑΧ, κάτοχοι 3ετούς μεταλυκειακού τίτλου σπουδών, αναβαθμίζονται από τις Κλίμακες Α4 και Α7(ii) στις Κλίμακες Α5(2η βαθμίδα), Α7 και Α8(i)
 • 111 ΣΑΧ που παραμένουν στις Κλίμακες Α4 και Α7(ii), οι οποίοι δεν κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα για αναβάθμιση, θα ανελίσσονται επί προσωπικής βάσης στην Κλίμακα Α8(i), όταν εξαντλήσουν την ανώτατη βαθμίδα της Κλίμακας Α7(ii).

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Το κόστος
Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως, σύμφωνα με τα στοιχεία, η υιοθέτηση νέου οργανογράμματος υπολογίστηκε από το ΡΙΚ ότι, θα επιφέρει αύξηση των δαπανών προσωπικού κατά €791.488 για το 2021, ως ακολούθως:

 • €232.549 αφορούν δαπάνες για πλήρωση θέσεων Πρώτου Διορισμού και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι θα τύχουν εξαίρεσης από την απαγόρευση πλήρωσης.
 • €158.608 αφορούν δαπάνες για προαγωγές και αναβαθμίσεις μόνιμων υπαλλήλων.
 • €309.331 αφορούν την αναβάθμιση των Συντακτών Αορίστου Χρόνου.

Ο προϋπολογισμός του ΡΙΚ
Σύμφωνα, ακόμη, με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος για το 2021, αυτός προβλέπει έσοδα €35.613.704 και έξοδα €35.613.704, δηλαδή είναι ισοσκελισμένος.

Τα έσοδα του Ιδρύματος θα προέλθουν από την κρατική χορηγία ύψους €34.013.704 σε σχέση με €33.260.000 το 2020 (αύξηση 2,3%) και άλλα έσοδα ύψους €1.600.000 σε σχέση με €1.800.000 το 2020 (μείωση 11%), ενώ τα έξοδα του κατανέμονται ως ακολούθως:

 • Αποδοχές προσωπικού: €22.710.904 σε σχέση με €13.036.510 το 2020 (αύξηση 74% λόγω της εφαρμογής του νέου οργανογράμματος).
 • Γενικά έξοδα και υπηρεσίες: €1.728.801 σε σχέση με €1.754.751 το 2020 (μείωση 1,5%).
 • Έξοδα Προγραμμάτων: €7.560.939 σε σχέση με €16.182.539 το 2020 (μείωση 53%).
 • Συντήρηση και Λειτουργία Μηχανημάτων και άλλων εγκαταστάσεων: €240.000 (όσα και το 2020).
 • Κεφαλαιουχικές δαπάνες: €1.497.000 σε σχέση με €1.250.000 το 2020 (αύξηση 20%).
   
Μάριος Αδάμου
 
1751