Αυτοί είναι οι μισθοί για κάθε Κλίμακα στο Δημόσιο

Τι μισθό λαμβάνουν οι Δημόσιοι Υπάλληλοι ανά Κλίμακα – Ποιοι λαμβάνουν επίδομα φιλοξενίας και ποιο το ύψος του

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Αύξηση 5,5% σημείωσαν οι απολαβές του προσωπικού που εργάζεται στην Κυβέρνηση
, συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τους Δημοσιονομικούς Λογαριασμούς της Κυβέρνησης, οι απολαβές προσωπικού αυξήθηκαν κατά €67,4 εκατομμύρια και ανήλθαν στα €1.282,5 εκατ. σε σύγκριση με €1.215,1 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Η Brief με αφορμή το πιο πάνω στοιχείο ανέτρεξε στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου και παρουσιάζει τις μισθολογικές κλίμακες του Δημοσίου.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα (αναλυτικά εδώ και στο κάτω του κειμένου σε μορφή pdf) οι μισθολογικές κλίμακες των Δημοσίων Υπαλλήλων είναι 16, με κάποιες εξ αυτών να έχουν υποομάδες με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των κλιμάκων-υποκλιμάκων να φθάνει τις 40 και οι ετήσιες καθαρές απολαβές τους κυμαίνονται από 13.171,96 ευρώ (Κλίμακα Α1) έως 59.560,14 ευρώ [Κλίμακα Α16(i)].

Οι κλίμακες και οι μισθοί
Βάσει των στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου, οι καθαρές ετήσιες απολαβές για τους πρωτοδιόριστους στο Δημόσιο και στην Κλίμακα Α1, από την 1η Ιουλίου 2020, κυμαίνονται από 13.171,96 ευρώ (1.004,68 ευρώ τον μήνα) έως 16.565,15 ευρώ (1.263,42 ευρώ τον μήνα).

Για όσους εργάζονται στην Κλίμακα Α2 οι καθαρές ετήσιες απολαβές κυμαίνονται από 13.219,77 ευρώ (1.008,33 ευρώ τον μήνα) έως 17.826,19 (1.359,57 ευρώ τον μήνα), στην Κλίμακα Α3 από 13.384,22 ευρώ (1.020,87 ευρώ/μήνα) έως 20.140,34 ευρώ (1.535,88 ευρώ/μήνα) και στην Κλίμακα Α4 από 13.483,53 ευρώ (1.028,44 ευρώ/μήνα) έως 21.928,56 ευρώ (1.671,90 ευρώ/μήνα).

Όσοι ανήκουν στην Κλίμακα Α5 λαμβάνουν ετησίως 14.127,02 ευρώ (1.077,51 ευρώ/μήνα) έως 24.136,41 ευρώ (1.839,71 ευρώ/μήνα), στην Κλίμακα Α5 (ii) 24.800,14 (1.890,14 ευρώ/μήνα) έως 25.463,97 ευρώ (1.940,60/μήνα) και στην Κλίμακα Α5 (iii) 26.127,80 ευρώ ή 1.991,05 ευρώ τον μήνα.

Για την Κλίμακα Α6 οι ετήσιοι καθαροί μισθοί κυμαίνονται από 17.366,57 ευρώ (1.324,53 ευρώ/μήνα) έως 26.516,32 ευρώ (2.020,56 ευρώ/μήνα), στην Κλίμακα Α6 (ii) 27.180,14 ευρώ (2.070,98 ευρώ/μήνα) έως 27.844,46 ευρώ (2.121,43 ευρώ/μήνα), ενώ για την Κλίμακα Α7 ο ετήσιος καθαρός μισθός κυμαίνεται από 21.172,14 ευρώ (1.614,36 ευρώ/μήνα) έως 28.797,24 ευρώ (2.193,78 ευρώ τον μήνα).

Όσοι εργάζονται στο Δημόσιο και είναι ενταγμένοι στην Κλίμακα Α7 (ii) λαμβάνουν ετήσιες απολαβές ύψους 29.523,04 ευρώ (2.248,90 ευρώ τον μήνα) έως 30.234,22 ευρώ (2.302,89 ευρώ τον μήνα). 

Για την Κλίμακα Α8 οι ετήσιες απολαβές των Δημοσίων Υπαλλήλων κυμαίνονται από 20.731,83 ευρώ (1.580,87 ευρώ/μήνα) έως 31.124,54 ευρώ (2.370,47 ευρώ/μήνα), για την Κλίμακα Α8 (i) 31.867,17 ευρώ (2.426,85 ευρώ τον μήνα) και για την Κλίμακα Α8 (ii) 32.604,05 ευρώ (2.482,78 ευρώ τον μήνα).

Όσοι εργάζονται στο Δημόσιο και ανήκουν στην Κλίμακα Α9 λαμβάνουν ετησίως 24.451,42 ευρώ (1.863,64 ευρώ/μήνα) με 33.813,13 ευρώ (2.574,47 ευρώ/μήνα), στην Κλίμακα Α9 (i) 34.662,54 ευρώ (2.638,89 ευρώ/μήνα) και στην Κλίμακα Α9 (ii) 35.511,87 ευρώ (2.703,30 ευρώ/μήνα).

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Στην Κλίμακα Α10 οι ετήσιες απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων κυμαίνονται από 28.999,88 ευρώ (2.209,17 ευρώ/μήνα) έως 36.851,15 ευρώ (2.804,85 ευρώ/μήνα), στην Κλίμακα Α10 (i) 37.781,50 (2.875,39 ευρώ/μήνα) και στην Κλίμακα Α10 (ii) 38.711,68 ευρώ (2.945,91 ευρώ/μήνα).

Στην Κλίμακα Α11 οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται από 30.381,82 ευρώ (2.314,10 ευρώ/μήνα) έως 40.392,81 ευρώ (3.073,37 ευρώ/μήνα), στην Κλίμακα Α11 (ii) από 41.493,06 ευρώ (3.142,19 ευρώ/μήνα) έως 42.476,10 ευρώ (3.216,79 ευρώ/μήνα), στην Κλίμακα Α11 (iii) 43.459,06 ευρώ (3.291,36 ευρώ/μήνα), ενώ όσοι εργάζονται στην Κλίμακα Α11 (43707 / 12η+) λαμβάνουν 44.124,78 ευρώ ετησίως (3.341,87 ευρώ/μήνα).

Όσοι Δημόσιοι Υπάλληλοι ανήκουν στην Κλίμακα Α12 λαμβάνουν ετήσιες καθαρές απολαβές από 35.451,08 ευρώ (2.698,68 ευρώ/μήνα) έως 44.141,49 ευρώ (3.343,14 ευρώ/μήνα), ενώ όσοι είναι ενταγμένοι στην Κλίμακα Α12 (ii) λαμβάνουν από 45.402,23 ευρώ (3.438,80 ευρώ/μήνα) έως 46.662,87 ευρώ (3.534.44 ευρώ/μήνα).

Για την Κλίμακα Α12 (46201 / 9η+) οι ετήσιες απολαβές ανέρχονται στις 46.166,91 ευρώ (3.496,81 ευρώ/μήνα) και για την Κλίμακα Α12 (48176 / 10η+) 47.784,50 ευρώ (3.619,55 ευρώ τον μήνα).

Για όσους Δημοσίους Υπαλλήλους ανήκουν στην Κλίμακα Α13 οι ετήσιες απολαβές κυμαίνονται από 37.154,83 ευρώ (2.827,88 ευρώ/μήνα) έως 47.846,77 ευρώ (3.624,27 ευρώ/μήνα), ενώ όσοι είναι ενταγμένοι στην Κλίμακα Α13 (i) λαμβάνουν ετησίως 49.107,42 ευρώ (3.719,92 ευρώ/μήνα) και όσοι ανήκουν στην Κλίμακα Α13 (ii) 50.278,64 ευρώ (3.808,69 ευρώ/μήνα). Όσοι, δε, ανήκουν στην Κλίμακα Α13 (52616 / 9η+) λαμβάνουν ετησίως 51.253,83 ευρώ (3.882,60 ευρώ τον μήνα).

Όσοι ανήκουν στην Κλίμακα Α14 λαμβάνουν ετήσιες απολαβές που κυμαίνονται από 42.573,21 ευρώ (3.224,15 ευρώ/μήνα) έως 51.253,83 ευρώ (3.882,60 ευρώ/μήνα). Στην Κλίμακα Α14(i) οι ετήσιες απολαβές ανέρχονται στις 52.622,65 (3.986,34 ευρώ/μήνα) και στην Κλίμακα Α14 (ii) στις 53.991,56 ευρώ (4.090,10 ευρώ/μήνα). 

Στην Κλίμακα Α15 οι ετήσιες απολαβές των Δημοσίων Υπαλλήλων κυμαίνονται από 47.152,97 ευρώ (3.571,63 ευρώ/μήνα) έως 54.588,62 ευρώ (4.135,35 ευρώ/μήνα). Όσοι, δε, ανήκουν στην Κλίμακα Α15 (i) 56.047,69 (4.245,94 ευρώ/μήνα) και στην Κλίμακα Α15 (ii) 57.506,75 ευρώ (4.356,53 ευρώ/μήνα).

Για όσους ανήκουν στην Κλίμακα Α16 οι ετήσιες απολαβές τους κυμαίνονται από 50.805,50 ευρώ (3.848,62 ευρώ/μήνα) έως και 58.101,08 ευρώ (4.401,58 ευρώ/μήνα). Στην Κλίμακα Α16 (i) οι ετήσιες απολαβές φθάνουν τις 59.560,14 ευρώ (4.512,16 ευρώ/μήνα).

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Ποιοι λαμβάνουν επίδομα φιλοξενίας
Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, στον υπολογισμό των ετήσιων αποκοπών δεν λαμβάνεται υπόψη η αποκοπή επί 13ου μισθού για το Σχέδιο Σύνταξης και το Ταμείο Χηρών. Επίσης δεν αποκόπτονται επί 13ου μισθού εισφορές στο ΤΚΑ εάν οι ετήσιες απολαβές (12 μηνών) υπερβαίνουν τις 54.648 ευρώ. 

Επιπρόσθετα, οι Διευθυντές των Τμημάτων/Υπηρεσιών με κλίμακες Α15 και Α16 λαμβάνουν επιπρόσθετα επίδομα φιλοξενίας ύψους 3.570 ευρώ το χρόνο και οι Διευθυντές με κλίμακα Α15 (i) 2.040 ευρώ το χρόνο.

Μάριος Αδάμου