Αυξάνονται οι εγγραφές αυτοκινήτων από το 2010 μέχρι το 2020

Σύγκριση μεταχειρισμένων και καινούριων αυτοκινήτων - 2020: Ο πιο αποδοτικός Ιανουάριος στις εγγραφές οχημάτων

Σε πολύ καλό δρόμο βρίσκεται η αγορά αυτοκινήτων στη χώρα μας αφού τον Ιανουάριο του 2020 οι συνολικές εγγραφές οχημάτων αυξήθηκαν κατά 4,6% και έφθασαν τις 4.129, σε σύγκριση με 3.947 τον Ιανουάριο του 2019.

Οι εγγραφές επιβατηγών σαλούν αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 2,9%, σε 3.352 τον Ιανουάριο του 2020, σε σύγκριση με 3.257 τον Ιανουάριο του 2019.

Αναλυτικότερα, τώρα, και σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια – συγκρίνοντας τους Ιανουαρίους από το 2010 και έπειτα παρατηρούμε ότι ο Ιανουάριος του 2020 ήταν ο πιο αποδοτικός από πλευράς εγγραφής οχημάτων.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Το 2010 είχαν εγγραφεί 3,448 χιλιάδες αμάξια ενώ το 2011 είχαν εγγραφεί στη χώρα μας 3,251 χιλιάδες αμάξια. Την επόμενη χρονιά, το 2012 μέχρι και το 2014 οι εγγραφές αυτοκινήτων στην Κύπρο παρουσίασαν σημαντική μείωση χρόνο με το χρόνο με αποτέλεσμα οι εγγραφές να ανέρχονται σε 2,505 χιλιάδες (2012), σε 1980 το 2013 και σε 1877 το 2014.

Από την επόμενη χρονιά, το 2015, οι εγγραφές αυτοκινήτων άρχισαν και πάλι να ανεβαίνουν φτάνοντας τις 2,047 χιλιάδες αυτοκίνητα. Η αύξηση στις εγγραφές συνεχίστηκε και στις επόμενες χρονιές όπου το 2016 ενεγράφησαν 2,362 χιλιάδες, το 2017 ενεγράφησαν 3,434 χιλιάδες αμάξια και το 2018, 4,123 χιλιάδες αυτοκίνητα. 

εγγραφες 
   
Αναφορικά, τώρα, με τα μεταχειρισμένα και τα καινούρια αμάξια αξίζει να σημειώσουμε ότι από το 2010 μέχρι και το 2019 υπήρξαν πολλές αυξομειώσεις αφού τα χρόνια πριν από την οικονομική κρίση τα καινούρια αμάξια που ενεγράφησαν ήταν κατά πολύ περισσότερα από τα μεταχειρισμένα ενώ μετά το 2016 τα μεταχειρισμένα που ενεγράφησαν ήταν πολύ περισσότερα.
 
Αναλυτικότερα, το 2010 τα μεταχειρισμένα αμάξια ήταν 21,634 χιλιάδες ενώ τα καινούρια ήταν 22,301 χιλιάδες. Το 2011, τα μεταχειρισμένα αμάξια ήταν 15,997 χιλιάδες και τα καινούρια ήταν 20,267 χιλιάδες. Το 2012, τα μεταχειρισμένα ήταν 11,353 χιλιάδες και τα καινούρια 14,476 χιλιάδες. Το 2013 τα μεταχειρισμένα αμάξια ήταν 8,823 χιλιάδες και τα καινούρια ήταν 9,744 χιλιάδες. Το 2014, τα μεταχειρισμένα ήταν 10,809 χιλιάδες και τα καινούρια ήταν 11,934 χιλιάδες. Το 2015, τα μεταχειρισμένα ήταν 12,458 χιλιάδες και τα καινούρια ήταν 13,277 χιλιάδες. 

Από το 2016 και έπειτα τα μεταχειρισμένα βρίσκονται στην πρώτη θέση εγγραφής αμαξιών αφού την εν λόγω χρονιά τα μεταχειρισμένα ήταν 17,217 χιλιάδες και τα καινούρια ήταν 16,588 χιλιάδες. Το 2017, τα μεταχειρισμένα ήταν 26,033 χιλιάδες και τα καινούρια 17,607 χιλιάδες. Το 2018, τα μεταχειρισμένα ήταν 31, 981 χιλιάδες και τα καινούρια 17,469 χιλιάδες. Το 2019, τα μεταχειρισμένα ήταν 29,874 χιλιάδες και τα καινούρια ήταν 17,022 χιλιάδες.

Τη φετινή χρονιά, η πρωτοκαθεδρία των μεταχειρισμένων συνεχίστηκε αφού το 2020 ενεγράφησαν 2,526 χιλιάδες μεταχειρισμένα αμάξια καθώς και 1,603 καινούρια αμάξια.

αμαξια 

Αντρέας Πολυκάρπου
 
1751