Αυξάνονται οι καταθέσεις στις τράπεζες - ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δείτε αναλυτικά τα ποσά των καταθέσεων από το 2012 μέχρι το 2019

Οι συνολικές καταθέσεις τον Δεκέμβριο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €295,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €84,1 εκ. τον Νοέμβριο 2019. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 1,9%, σε σύγκριση με 2,2% τον Νοέμβριο 2019. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Δεκέμβριο 2019 έφθασε στα €48,7 δισ.

Αναλυτικότερα, για ολόκληρο το 2019 οι συνολικές καταθέσεις παρουσίαζαν μικρές αυξομειώσεις,  αφού από τα 47,5 δις τον Ιανουάριο του 2019 ανήλθαν στα 47,7 δις τον Φεβρουάριο ενώ μειώθηκαν στα 47,4 δις το Μάρτιο για να αυξηθούν και πάλι στα 47,7 τον Απρίλιο και στα 48,4 δις το Μάη. Τον Ιούνιο του 2019 οι καταθέσεις μειώθηκαν στα 48,3 δις ευρώ πριν αυξηθούν στα 48,4 δις ευρώ τον Ιούλιο του 2019. Τον Αύγουστο του 2019, οι καταθέσεις ήταν στα 48,4 δις πριν αυξηθούν το Σεπτέμβρη στα 48,8 δις και μειωθούν τον Οκτώβρη στα 48,5 δις. Το Νοέμβρη οι καταθέσεις παρέμειναν στα 48,5 δις ενώ το Δεκέμβρη του 2019 αυξήθηκαν στα 48,7 δις. 

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Εν σχέσει τώρα με τον Δεκέμβρη του 2018, οι συνολικές καταθέσεις τον Δεκέμβρη του 2019 παρουσιάζουν αύξηση αφού από τα 47,8 δις αυξήθηκαν  στα 48,7 δις.  Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι σε σχέση με το Δεκέμβρη του 2012 υπάρχει τεράστια μείωση των καταθέσεων το Δεκέμβρη του 2019 αφού τότε οι καταθέσεις ήταν 70,1 δις ευρώ. Το Δεκέμβρη του 2013 οι καταθέσεις ήταν χαμηλότερες από το Δεκέμβρη του 2019 αφού τότε ήταν 46,9 δις ευρώ. Χαμηλότερες ήταν οι καταθέσεις και το 2014 και το 2015 όπου οι καταθέσεις ήταν 46,1 δις και 45,9 δις αντίστοιχα.  Το 2016 και το 2017 οι καταθέσεις ήταν ψηλότερες από το 2019 και ήταν 49,0 δις και 49,4 δις αντίστοιχα.

καταθεσεις  
Για την ίδια περίοδο, οι καταθέσεις κατοίκων του εσωτερικού παρουσίασαν αύξηση τον Δεκέμβρη του 2019 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αφού από τα 38,6 δις ανήλθαν στα 39,2 δις. 

Σε σύγκριση τώρα με τον Δεκέμβρη  του 2018, οι καταθέσεις των κατοίκων του εσωτερικού, παρουσιάζουν επίσης αύξηση αφού από τα 37,5 δις αυξήθηκαν  τον Δεκέμβρη του 2019 στα 39,2 δις. 

Αναφορικά με τους  κατοίκους λοιπών κρατών μελών
, οι καταθέσεις  παρουσίασαν μείωση τον Δεκέμβρη του 2019 σε σχέση με τον Νοέμβρη του ίδιου έτους αφού από τα 2,9 δις ευρώ μειώθηκαν στα 2,8 δις.
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με τον Δεκέμβρη του 2018 οι καταθέσεις κατοίκων λοιπών κρατών μελών παρουσιάζουν επίσης μείωση  αφού από τα 3,2 δις ευρώ μειώθηκαν στα 2,8 δις τον Δεκέμβρη του 2019.
 
Παράλληλα, για το μήνα Δεκέμβρη του 2019, οι καταθέσεις  των κατοίκων από χώρες του υπόλοιπου κόσμου παρουσίασαν μείωση αφού από τα 6,9 δις τον Νοέμβρη του 2019 μειώθηκαν στα 6,6 δις ευρώ τον Δεκέμβρη του 2019.
 
Εν συγκρίσει με τον Δεκέμβρη  του 2018, οι καταθέσεις κατοίκων χωρών του υπόλοιπου κόσμου τον Δεκέμβρη του 2019 παρουσίασαν μείωση αφού από τα 7,0 δις ευρώ μειώθηκαν στα 6,6 δις ευρώ τον Δεκέμβρη του 2019. 


 

Αντρέας Πολυκάρπου
 
1342
Thumbnail