Αυξάνονται οι τιμές των κατοικιών (ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Σύγκριση των τιμών των κατοικιών από το 2010 μέχρι και το 2019- Ποτέ δεν έφτασαν τις τιμές προ της κρίσης

Αυξομειώσεις  παρουσιάζουν οι τιμές των κατοικιών στη χώρα μας αφού σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας ο δείκτης τιμών κατοικιών για το τρίτο τρίμηνο του 2019 υπολογίζεται στις 105,69 μονάδες. 

Την ίδια στιγμή, συγκρινόμενος με το δεύτερο τρίμηνο του 2019 παρουσιάζει σημαντική μείωση κατά 5,9%  αφού τότε ο δείκτης βρισκόταν στο 112,27 μονάδες ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκε κατά 2,3% αφού τότε ο δείκτης ήταν 103,30 μονάδες. 

Αξίζει, λοιπόν, να δούμε τη διακύμανση του δείκτη των τιμών κατοικιών για τα τρίτα τρίμηνα των ετών συγκρίνοντας το 2019 σε βάθος χρόνου μέχρι και το 2010 ούτως να δούμε πως κυμάνθηκαν οι τιμές των κατοικιών. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αυτό που συμπεραίνουμε μέσα από τα στοιχεία που αναλύσαμε είναι το ότι ποτέ οι τιμές των κατοικιών (συγκρίνοντας τα τρίτα τρίμηνα του κάθε έτους) δεν ανήλθαν στα επίπεδα προ της κρίσης από το 2010 μέχρι και το 2012 αν και το τρίτο τρίμηνο του 2019 βρίσκεται στα πιο ψηλά επίπεδα σε σύγκριση με τα προηγούμενα τρίτα τρίμηνα από το 2013 μέχρι και το 2018. 
Σε γενικές γραμμές οι τιμές των κατοικιών φαίνεται να παρουσιάζουν αυξήσεις συγκρίνοντας πάντα το τρίτο τρίμηνο του 2019 με τα υπόλοιπα πρώτα τρίμηνα προηγούμενων ετών μέχρι και το 2013. 

Συγκεκριμένα, σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο δείκτης του 2019 συγκρινόμενος με το 2017 όπου τότε ανερχόταν στις 102,46 μονάδες παρουσιάζοντας αύξηση 0,6%. Παράλληλα, συγκρινόμενος με το τρίτο τρίμηνο του 2016 ο δείκτης του τρίτου τριμήνου του 2019 παρουσιάζει και πάλι σημαντική αύξηση αφού τότε ο δείκτης τιμών κατοικιών κυμαινόταν στις 101,87 μονάδες. 

Αυξημένες είναι και πάλι οι τιμές των κατοικιών του τρίτου τριμήνου του 2019 εν συγκρίσει με το τρίτο τρίμηνο του 2015 όπου ο δείκτης βρισκόταν στις 102,49 μονάδες. Το τρίτο τρίμηνο του 2014 ο δείκτης τιμών κατοικιών βρισκόταν στις 102,70 μονάδες  ενώ το 2013, χρονιά της μεγάλης κρίσης, το τρίτο τρίμηνο του έτους ο δείκτης έφτανε στις 103,05 μονάδες. 

Συγκρινόμενος τώρα ο δείκτης τιμών κατοικιών του τρίτου τριμήνου του 2019 με το τρίτο τρίμηνο του 2012 φαίνεται να σημειώνει μεγάλη μείωση αφού τότε βρισκόταν στις 110,14 μονάδες.  Σε σύγκριση, τώρα, με το τρίτο τρίμηνο του 2011 οι τιμές των κατοικιών το τρίτο τρίμηνο του 2019 παρουσιάζουν σημαντική μείωση αφού τότε ήταν στις 11,22 μονάδες.

Τέλος, σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2010, οι τιμές το 2019 φαίνεται και πάλι να είναι πιο χαμηλές αφού τότε βρίσκονταν στις 112,39 μονάδες. 

Αντρέας Πολυκάρπου
 
1744