ΒoC: Ήρθε μνηστήρας από ΗΠΑ – Είπε όχι, το μήνυμα στους μετόχους

Γιατί απέρριψε τις προσφορές της Lone Star mη Τράπεζα Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου όχι απλά επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για ενδιαφέρον του Lone Star Fund, αλλά έδωσε μάλιστα στη δημοσιότητα και τις λεπτομέρειες των 3 προσφορών που δέχθηκε από τον αμερικανικό κολοσσό επενδύσεων. 

Επιπλέον, η Τράπεζα Κύπρου στην ανακοίνωση επεξήγησε και τους λόγους απόρριψης αυτών των προσφορών, στέλνοντας παράλληλα και μήνυμα στους μετόχους της ώστε να μην προβούν σε οποιεσδήποτε ενέργειες στο παρόν στάδιο. 

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου «παραμένει πεπεισμένο για την ικανότητά του Συγκροτήματος να υλοποιήσει τους στρατηγικούς του στόχους, παρέχοντας ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και ως εκ τούτου απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση της Lone Star». 

>>> Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση <<<

 

Η Τράπεζα Κύπρου τονίζει πως απέρριψε και τις 3 προτάσεις καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από προσεκτική εξέταση μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του κατέληξε ότι αυτή αποτιμά ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία της Εταιρίας και τις μελλοντικές της προοπτικές και ότι δεν ήταν προς το συμφέρον τόσο της Εταιρίας και των μετόχων της. 

Τα ποσά των προτάσεων 

Ειδικότερα, η Τράπεζα Κύπρου ανέφερε πως η Lone Star κατέθεσε 3 προσφορές προς την Τράπεζα Κύπρου, αρχικά προς €1,25 ανά μετοχή, μετά προς €1,38 ανά μετοχή και μια τρίτη προσφορά προς €1,51 ανά μετοχή, ωστόσο απέρριψε και τις 3 προτάσεις καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από προσεκτική εξέταση μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του κατέληξε ότι αυτή αποτιμά ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία της Εταιρίας και τις μελλοντικές της προοπτικές και ότι δεν ήταν προς το συμφέρον τόσο της Εταιρίας και των μετόχων της. 

Η Τράπεζα κλείνει την ανακοίνωση της υπογραμμίζοντας πως δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση, ούτε οι όροι με τους οποίους πιθανόν να γίνει η οποιαδήποτε πρόταση. 

Επενδύσεις σε τράπεζες στο χαρτοφυλάκιο της Lone Star

Η Lone Star με έδρα τις ΗΠΑ και με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο ιδρυτή και πρόεδρο της, John Grayken, έχει ιστορικό επενδύσεων σε τράπεζες και το χαρτοφυλάκιο της περιλαμβάνει την γερμανική IKB Deutsche Industriebank AG και την πορτογαλική Novo Banco SA, με το Bloomberg να σημειώνει πως αν και αρκετοί επενδυτές προτίμησαν να μείνουν μακριά από τράπεζες, εντούτοις το ενδιαφέρον αναθερμάνθηκε λόγω των αυξήσεων στα επιτόκια. 

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου: 

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Bank of Cyprus Holdings PLC (η « Τράπεζα Κύπρου» ή η «Εταιρία» και το «Διοικητικό Συμβούλιο») σημειώνει την ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε από LSF XI Investments LLC (‘Lone Star’) στις 19 Αυγούστου 2022 και βεβαιώνει ότι έχει λάβει και ομόφωνα απορρίψει τρεις εθελοντικές, υπό όρους, μη δεσμευτικές προσφορές από την Lone Star αναφορικά με πιθανή προσφορά σε μετρητά για το σύνολο του εκδομένου, και αυτού που θα εκδοθεί, μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας. 

Η πρώτη πρόταση λήφθηκε στις 5 Μαΐου 2022 στην τιμή των €1.25 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου (η «Πρώτη Πρόταση»). Μετά από προσεκτική εξέταση μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα την Πρώτη Πρόταση στις 20 Μαΐου 2022. 

Η δεύτερη πρόταση λήφθηκε στις 25 Μαΐου 2022 στην τιμή €1.38 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου (η «Δεύτερη Πρόταση»). Μετά από προσεκτική εξέταση μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα την Δεύτερη Πρόταση στις 3 Ιουνίου 2022. 

Στις 16 Ιουνίου 2022, η Lone Star προσέγγισε εκ νέου την Εταιρία, ζητώντας συνάντηση για συζήτηση θεμάτων αναφορικά με την υλοποίηση της Δεύτερης Πρότασης. Οι οικονομικοί όροι της πρότασης που παρουσιάστηκε στις 16 Ιουνίου 2022 παρέμειναν οι ίδιοι με αυτούς της Δεύτερης Πρότασης, η οποία απορρίφθηκε ομόφωνα στις 3 Ιουνίου 2022. Ως εκ τούτου το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα αυτό το αίτημα στις 29 Ιουνίου 2022. 

Η Τρίτη προσφορά λήφθηκε στις 8 Ιουλίου 2022 στην τιμή των €1.51 ανά μετοχή της Τράπεζας Κύπρου (η «Τρίτη Πρόταση»). Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από προσεκτική εξέταση μαζί με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους του κατέληξε ότι αυτή αποτιμά ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία της Εταιρίας και τις μελλοντικές της προοπτικές και ότι δεν ήταν προς το συμφέρον τόσο της Εταιρίας και των μετόχων της, όσο και των άλλων ενδιαφερομένων μερών. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο απέρριψε ομόφωνα τη Τρίτη Πρόταση στις 22 Ιουλίου 2022. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει καμία περαιτέρω προσέγγιση από την Lone Star μετά τις 22 Ιουλίου 2022 και επιβεβαιώνει ότι δεν εξετάζει επί του παρόντος καμία πρόταση από την Lone Star. Επιπρόσθετα, πέραν του ότι αποτιμά ουσιαστικά πιο χαμηλά την αξία και τις προοπτικές της Εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι η πρόταση από την Lone Star δεν λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα της υλοποίησης εξαγοράς της Τράπεζας Κύπρου, δεδομένης της στρατηγικής σημασίας της Τράπεζας Κύπρου για την Κύπρο. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιδεικνύει μεγάλη εμπιστοσύνη στις μελλοντικές προοπτικές της Εταιρίας και παραμένει δεσμευμένο στην επίτευξη της στρατηγικής του, ώστε να γίνει ένα πιο ισχυρό, πιο ασφαλές και πιο αποδοτικό πιστωτικό ίδρυμα, ικανό να στηρίξει την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. 

Η Τράπεζα Κύπρου αναθεώρησε τους μεσοπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους τον Φεβρουάριο 2022 και αναβάθμισε τις προσδοκίες της τον Μάϊο 2022 που περιλαμβάνουν επίτευξη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 10% το 2024, θέτοντας τις βάσεις για διανομή μερίσματος από το 2023, αναλόγως επίδοσης και αφού παρθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. 

Tο Διοικητικό Συμβούλιο παραμένει πεπεισμένο για την ικανότητά του Συγκροτήματος να υλοποιήσει τους στρατηγικούς του στόχους, παρέχοντας ισχυρές αποδόσεις για τους μετόχους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και ως εκ τούτου απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση της Lone Star. 

Οι μέτοχοι προτρέπονται έντονα να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια στο παρόν στάδιο. 

Δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει οποιαδήποτε επίσημη πρόταση, ούτε οι όροι με τους οποίους πιθανόν να γίνει η οποιαδήποτε πρόταση. Η ανακοίνωση αυτή γίνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη ή έγκριση της Lone Star».

 

>>> NEO - Brief Platinum, το πρώτο διαδραστικό περιοδικό από την Δημοσιογραφική Ομάδα της Brief. Κάνε δωρεάν εγγραφή ΕΔΩ για να παραλάβεις το πρώτο τεύχος με αποκλειστικό αφιέρωμα στις Φοιτητικές Εστίες <<<
 

 
2167