BoC: Κερδοφόρα με προοπτική τη δημιουργία αξίας για μετόχους

•    Υπάρχουν οι βάσεις για διανομή μερισμάτων από το 2023 και μετά

•    Βιώσιμο το επιχειρηματικό της περιβάλλον

•    Νέα δάνεια €1.7 δις με αύξηση της τάξης του 25%

•    2023: Εκτιμήσεις για την καλύτερη χρονιά της δεκαετίας 


 

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

H Tράπεζα Κύπρου φαίνεται πως αφήνει πίσω της οριστικά τα δύσκολα, και μετά από μια δεκαετία γυρίζει οριστικά σελίδα, με το 2023 να φαίνεται, εκτός απροόπτου, ότι θα είναι η καλύτερη της χρονιά. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2022, η Τράπεζα κατέγραψε ζημιά 9 εκατ. ευρώ, όμως, νοουμένου ότι τα 101 εκατ. ευρώ αφορούσαν το τελευταίο Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου και ορισμένα άλλα έκτακτα έξοδα, η Τράπεζα σημείωσε κέρδος μετά τη φορολογία ύψους 109 εκατ. ευρώ, βελτιωμένο κατά 71% σε σχέση με το πρώτο εννιάμηνο του 2021.

Το όφελος από Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου, που φαίνεται πως έχει πετύχει, αρχίζει να αποτυπώνεται στα αποτελέσματα της Τράπεζας, με τον δείκτη κόστος προς έσοδα να καταγράφει μείωση στο 54% για το εννιάμηνο και στο εντυπωσιακό 47% για το τρίτο τρίμηνο του έτους, δηλαδή 10 μονάδες βάσης κάτω σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, η Τράπεζα θα έχει ετήσια εξοικονόμηση 37 εκατ. ευρώ ή 19% του κόστους προσωπικού και το κόστος των 104 εκατ. ευρώ θα μηδενιστεί σε περίοδο 2.7 χρόνων.

Ακόμη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η Τράπεζα Κύπρου πέτυχε από το τρίτο τρίμηνο τον στόχο που είχε καθορίσει για το τέλος του έτους, σύμφωνα με τον οποίον η μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων κυμαίνεται κάτω από 5%. Έτσι, τα ΜΕΔ της Τράπεζας φτάνουν το 4.5% ενώ το Helix3, το τελευταίο project πώλησης χαρτοφυλακίου ΜΕΔ, ολοκληρώθηκε και επίσημα την περασμένη Παρασκευή. 

Έτσι, χωρίς τον πονοκέφαλο των ΜΕΔ, με ικανοποιητικά κεφαλαία και ισχυρή ρευστότητα, τα στελέχη της Τράπεζας παρουσιάζονται αισιόδοξα ότι το 2023 θα είναι έτος σημαντικής κερδοφορίας. Αυτό φαίνεται και από την Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) της. Όπως τονίζεται, «η Τράπεζα παραμένει σε καλή πορεία για επίτευξη απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων πριν τα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία (underlying ROTE) ύψους περίπου 10% ήδη από το 2022, παρά τις εξωγενείς αβεβαιότητες, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα για ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων. Αυτό αυξάνει την πεποίθηση για επίτευξη διψήφιου ποσοστού απόδοσης ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (ROTE) το 2023».

Στα θετικά συνυπολογίζεται και η εξαγγελθείσα πρόθεση της Τράπεζας να καταβάλει μέρισμα στους μετόχους από το 2023 και μετά νοουμένου ότι θα λάβει το πράσινο φως από την ΕΚΤ και το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Η Τράπεζα Κύπρου έχει ένα σαφές και ξεκάθαρο όραμα για το μέλλον της, το οποίο εκφράζεται μέσα από τις πολιτικές που ακολουθεί, τις αποφάσεις που λαμβάνει και τα οικονομικά της αποτελέσματα. Σε αβέβαιες εποχές όπως τη σημερινή, διαθέτει ως «ασπίδα» ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, τη σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου της και την αποτελεσματικότητά του, καθώς και την ικανότητα να διατηρεί υγιή αποθέματα κεφαλαίου και ρευστότητας.

>>Διαβάστε επίσης: Τράπεζες – οικονομία: Ακραία και υπαρκτά τα σενάρια κινδύνου<<

Το όραμα της Τράπεζας αποτυπώνεται στα εννιαμηνιαία αποτελέσματα της για το 2022 στα οποία και αποσαφηνίζει πως «Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να εκπληρώνουμε επιτυχώς τη στρατηγική μας ώστε να μετατρέψουμε το Συγκρότημα σε ένα σταθερά κερδοφόρο οργανισμό με προσφορά τραπεζικών και ευρύτερα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Κύπρο». 

Επίσης, διατυπώνει την πρόθεση των στελεχών της Τράπεζας να εργαστούν για υλοποίηση των στόχων και του οράματος: «Αναμένουμε οι ενέργειες που λαμβάνουμε και η επιχειρηματική μας δυναμική να δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους μας και έχουμε πλέον τις βάσεις για ουσιαστική διανομή μερισμάτων από το 2023 και μετέπειτα, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς και υπό τη λήψη εποπτικών εγκρίσεων».

>>Διαβάστε επίσης: Παρεμπιπτόντως, πού το πάτε με τα νοσηλευτήρια του ΟΚΥπΥ!<<

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, Πανίκος Νικολάου, ανάλυσε τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου αναφέροντας πως «η Τράπεζα επιβεβαίωσε τη βιωσιμότητα τού επιχειρηματικού της μοντέλου παρουσιάζοντας καλά διαφοροποιημένα έσοδα και έξοδα τα οποία παραμένουν υπό αυστηρό έλεγχο». Ο κ. Νικολάου μίλησε για το παρόν και το μέλλον της Τράπεζας συνεπικουρούμενος από τον  δρα Χάρη Πουαγκαρέ, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο & Διευθυντή Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, την Ελίζα Λειβαδιώτου, Εκτελεστική Διευθύντρια Οικονομικής Διεύθυνσης & Δραστηριοτήτων Απομόχλευσης, τον Δημήτρη Δημητρίου, Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων, την Ειρήνη Γρηγορίου Παυλίδη,  Εκτελεστική Διευθύντρια Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού & Μετασχηματισμού, και την Αννίτα Παύλου, Διευθύντρια του Τμήματος Σχέσεων Επενδυτών & ESG.

Κύριος χρηματοδότης

Κατά την παρουσίαση τονίστηκε εμφαντικά πως η Τράπεζα συνεχίζει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο ως κύριος χρηματοδότης της κυπριακής οικονομίας. Ειδικότερα, τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, παρόλο που διατήρησε τα αυστηρά κριτήρια δανεισμού, η Τράπεζα συνέχισε να στηρίζει την οικονομία χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €1.7 δις, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. «Το Συγκρότημα στοχεύει να συνεχίσει την αύξηση του ποιοτικού νέου δανεισμού και την ανάπτυξη σε εξειδικευμένους τομείς της αγοράς για διαφοροποίηση των εσόδων μέσω μη τραπεζικών υπηρεσιών, όπως ασφάλειες και ψηφιακά προϊόντα», αναφέρεται.

Ο νέος δανεισμός του 2022 επικεντρώνεται σε επιλεγμένους κλάδους της οικονομίας οι οποίοι είναι συμβατοί με το προφίλ κινδύνου της Τράπεζας. 

Μάλιστα, η ετήσια αύξηση οφείλεται στην αυξανόμενη δραστηριότητα σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Ως αποτέλεσμα, το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων (μετά από προβλέψεις) διευρύνθηκε σε €9.7 δις, αύξηση ύψους 4% κατά το εννιάμηνο 2022, παρόλο που παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο λόγω αυξημένων αποπληρωμών. 

Όπως αναφέρθηκε «το γ’ τρίμηνο 2022 χαρακτηρίστηκε από την επίτευξη, νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν, του στόχου μας για μείωση του ποσοστού ΜΕΔ προς δάνεια σε περίπου 5%. Το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια μειώθηκε σε 4.5%». 

Κέρδη και έσοδα

Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα:


•    Καταγράφηκαν συνολικά έσοδα €172 εκατ. και λειτουργικά κέρδη €81 εκατ., αυξημένα κατά 36% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα έσοδα υποστηρίζονται από τη σημαντική αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους, με τα έσοδα από τόκους δανείων και ρευστών διαθεσίμων να συνεχίζουν να βελτιώνονται. 

•    Εκτιμάται ότι η επίδοση αυτή επιτρέπει στην Τράπεζα να αυξήσει την εκτίμησή της για τα καθαρά έσοδα από τόκους για το 2022  πέραν των €350 εκατ., αντικατοπτρίζοντας την ευνοϊκή θέση του Συγκροτήματος για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων.

•    Καταγράφεται ισχυρή ρευστότητα και ως εκ τούτου οι καταθέσεις μετρητών της με την ΕΚΤ (εξαιρουμένης της χρηματοδότησης από ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ ύψους €3.0 δις), ανήλθαν σε €6.9 δις, με την Τράπεζα να βρίσκεται σε ευνοϊκή θέση για τις περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων. 

•    Καταγράφονται καταθέσεις στον ισολογισμό αύξηση ύψους 2% κατά το τρίμηνο και 7% από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, και ανήλθαν σε €18.8 δις.

Σε σχολιασμό για την κυπριακή οικονομία, τα στελέχη τη Τράπεζας ανάφεραν ότι, «παρά τις ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομικής ανάπτυξης, η οικονομία αποδεικνύεται ανθεκτική σε εξωτερικούς κλυδωνισμούς καθώς συνέχισε να σημειώνει ισχυρή ανάπτυξη με το ΑΕΠ να σημειώνει αύξηση 5.4% κατά το γ’ τρίμηνο.  Η παρατεταμένη γεωπολιτική κρίση στην Ουκρανία έχει αλλάξει το οικονομικό περιβάλλον, που αντικατοπτρίζει πιθανή επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης λόγω των αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων και αύξησης των επιτοκίων».

Όπως επισημαίνεται στα αποτελέσματα του εννιαμήνου, σε αυτό το πλαίσιο, το Συγκρότημα:

•    Είναι αποφασισμένο να επιφέρει αποτελέσματα στους τομείς  που βρίσκονται υπό τον έλεγχό του για ν’ αντιμετωπίσει τις εξωτερικές προκλήσεις μέσα από μία ισχυρή θέση. 

•    Θα επωφεληθεί ουσιαστικά από τις σημαντικές αυξήσεις των επιτοκίων, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να βρίσκονται σε τροχιά ανάκαμψης αντισταθμίζοντας πιθανές πιέσεις στο σύνολο των λειτουργικών εξόδων και τη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk). 
 

Οι στόχοι του 2023

Για το 2023, η Τράπεζα επικεντρώνεται στα καθαρά έσοδα από τόκους τα οποία αναμένεται να είναι σημαντικά ψηλότερα σε σύγκριση με το 2022, επιδεικνύοντας την ταχύτερη και γρηγορότερη επανατιμολόγηση δανείων και ρευστών διαθεσίμων, τα οποία θα αντισταθμιστούν εν μέρει από το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης, τη σταδιακή αύξηση του κόστους των καταθέσεων από το 2023 και τη σταδιακή αλλαγή στο μείγμα καταθέσεων, ως προς τις εμπρόθεσμες καταθέσεις. 

Ανάμεσα στους κύριους στόχους του Συγκροτήματος είναι:

Πρώτο, η αύξηση των εσόδων στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, μέσω πολλαπλών πρωτοβουλιών με χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις, με έμφαση στα έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες, στις ασφαλιστικές και στις άλλες μη τραπεζικές υπηρεσίες, αξιοποιώντας τις ψηφιακές δυνατότητες του Συγκροτήματος. 

Δεύτερο, η εισαγωγή της Πλατφόρμας Ψηφιακής Οικονομίας (Jinius), ώστε να δημιουργήσει νέες πηγές εισοδημάτων μεσοπρόθεσμα, αξιοποιώντας το ισχυρό μερίδιο αγοράς της Τράπεζας, την τεχνογνωσία και την ψηφιακή της υποδομή. 

Τρίτο, η προσπάθεια για ένα πιο αποδοτικό λειτουργικό μοντέλο ώστε να προσφερθεί μεσοπρόθεσμη αξία για τους μετόχους. 

Ν’ αναφέρουμε, ότι στην ανάλυση των αποτελεσμάτων συμπεριλαμβάνονται και εκτιμήσεις για το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) του περασμένου Ιουλίου. Με το Σχέδιο εγκρίθηκε γι’ αποχώρηση το 16% του μόνιμου προσωπικού του Συγκροτήματος και με κόστος €101 εκατ. Ωστόσο, με την ολοκλήρωσή του, η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €37 εκατ. ή 19% του κόστους προσωπικού με περίοδο απόσβεσης σε 2.7 έτη. 

 
2250