Αυτά είναι τα ακίνητα του πρώτου e-πλειστηριασμού-Τιμές

Για τον πρώτο e-πλειστηριασμό έχουν καταχωρηθεί 16 ακίνητα, ενώ προγραμματίστηκε και δεύτερος-Οι ημερομηνίες & οι τιμές

Σε εφαρμογή τέθηκε χθες (18/11) η πλατφόρμα η πλατφόρμα διενέργειας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ενυπόθηκων ακινήτων, στην οποία μπορεί κάποιος να συμμετάσχει, όπου και αν βρίσκεται, χωρίς τη φυσική του παρουσία, με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Στις πρώτες αναρτήσεις της πλατφόρμας έχουν ήδη καταχωρηθεί 16 ακίνητα που θα επιχειρηθεί να εκποιηθούν κατά τον πρώτο e-πλειστηριασμό, ο οποίος έχει οριστεί για τις 18 Δεκεμβρίου, καθώς και ένα ακίνητο του δεύτερου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που είναι προγραμματισμένος να γίνει στις 10 Ιανουαρίου 2020.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 

Η Brief ανέτρεξε στην ιστοσελίδα για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και παρουσιάζει σήμερα τα κύρια χαρακτηριστικά, καθώς και τις επιφυλασσόμενες τιμές πώλησης των πρώτων ακινήτων που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα. Παρότι στην αρχική σελίδα αναφερόταν ότι είχαν καταχωρηθεί 19 ακίνητα, εντούτοις, στην αναζήτηση μόνο 17 πλειστηριασμοί για αντίστοιχο αριθμό ακινήτων. Πρόκειται για 11 χωράφια και 6 οικόπεδα με επιφυλασσόμενες τιμές πώλησης από 17.600 ευρώ έως και 777.000 ευρώ.

Σημειώνεται πως όλα τα αναρτημένα, μέχρι χθες, ακίνητα του πρώτου πλειστηριασμού προέρχονταν από την Gordian Holdings LTD, ενώ το ένα ακίνητο του δεύτερου e-πλειστηριασμού άνηκε στην Ελληνική Τράπεζα.

Αναλυτικά τα ακίνητα:

1/ Χωράφι 2.342 τ.μ. στον Λυθροδόντα θα επιχειρηθεί να εκποιηθεί με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 17.600 ευρώ, ενώ το ποσό εγγύησης έχει καθοριστεί στα 1.760 ευρώ.

2/ Χωράφι 4.692 τ.μ. στο Φρέναρος θα επιχειρηθεί να εκποιηθεί με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 23.000 ευρώ, ενώ το ποσό εγγύησης καθορίστηκε στις 2.300 ευρώ.

3/ Χωράφι 11.370 τ.μ. στο Φρέναρος θα επιχειρηθεί να εκποιηθεί με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 47.000 ευρώ, με το ποσό εγγύησης να καθορίζεται στις 4.700 ευρώ.

4/ Χωράφι 6.284 τ.μ. στη Βορόκληνη βγαίνει σε e-«σφυρί» με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 50.000 ευρώ και ποσό εγγύησης 5.000 ευρώ.

5/ Οικόπεδο 565 τ.μ. στον Λυθροδόντα θα επιχειρηθεί να εκποιηθεί με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 50.000 ευρώ και ποσό εγγύησης 5.000 ευρώ.

6/ Δύο οικόπεδα 730 τ.μ. και 747 τ.μ. στο Σούνι-Ζανάκια στη Λεμεσό θα επιχειρηθεί να εκποιηθούν με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 57.000 ευρώ το κάθε ένα και ποσό εγγύησης 5.700 ευρώ.

7/ Χωράφι 2.302 τ.μ. στη Δερύνεια θα επιχειρηθεί να εκποιηθεί με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 75.000 ευρώ, ενώ το ποσό εγγύησης καθορίστηκε στις 7.500 ευρώ.

8/ Οικόπεδο 599 τ.μ. στο Τσέρι θα επιχειρηθεί να εκποιηθεί με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 88.800 ευρώ. Το ποσό εγγύησης καθορίστηκε στις 8.800 ευρώ.

9/ Οικόπεδο 794 τ.μ. στη Γεροσκήπου θα επιχειρηθεί να εκποιηθεί με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 95.000 ευρώ και ποσό εγγύησης 9.500 ευρώ.

10/ Χωράφι 5.944 τ.μ. στο Αυγόρου θα επιχειρηθεί να εκποιηθεί με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 108.000 ευρώ. Το ποσό της εγγύησης καθορίστηκε στις 10.800 ευρώ.

11/ Οικόπεδο 709 τ.μ. στον Στρόβολο θα επιχειρηθεί να εκποιηθεί με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 120.000 ευρώ και ποσό εγγύησης 12.000 ευρώ.

12/ Χωράφι 9.834 τ.μ. στη Γεροσκήπου θα επιχειρηθεί να εκποιηθεί με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 160.000 ευρώ και ποσό εγγύησης 16.000 ευρώ. 

13/ Χωράφι 3.159 τ.μ. στη Λακατάμεια βγαίνει στο e-«σφυρί» με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 310.000 ευρώ και ποσό εγγύησης 31.000 ευρώ. 

14/ Χωράφι 3.876 τ.μ. στον Στρόβολο θα επιχειρηθεί να εκποιηθεί με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 435.000 ευρώ και ποσό εγγύησης 43.500 ευρώ.

15/ Χωράφι 7.358 τ.μ. στην Τάλα θα επιχειρηθεί να εκποιηθεί με επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης 495.000 ευρώ και ποσό εγγύησης 49.500 ευρώ.

Πέραν των πιο πάνω, στο σύστημα υπάρχει καταχωρημένο, μέχρι στιγμής, κι ένα ακίνητο που θα επιχειρηθεί να εκποιηθεί στον δεύτερο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό της 10ης Ιανουαρίου 2020. Πρόκειται για χωράφι 18.274 τ.μ. στο Μενεού, με το 35% της έκτασης να εμπίπτει στην Πολεοδομική Ζώνη Δα2 (Ζώνη Προστασίας) και για το οποίο η επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης καθορίστηκε στις 777.000 ευρώ και το ποσό εγγύησης στις 77.700 ευρώ.

Σημειώνεται πως η πώληση των ακινήτων υπόκειται σε ΦΠΑ και στις πλείστες προαναφερθείσες τιμές πώλησης δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ, ο οποίος θα είναι πληρωτέος επιπρόσθετα από την τιμή πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή.

>>> Οικονομία Κύπρος - Επιλεγμένη ροή ειδήσεων Brief <<< 

Η διαχειρίστρια εταιρεία και ο ρόλος της
Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί πως την διαχείριση της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ανέλαβε η ACB E-AUCTIONS LTD, μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης διά μετοχών εγγεγραμμένη στην Κύπρο με αρ. εγγραφής HE393949. Η εταιρεία ανήκει εξ ολοκλήρου στον Σύνδεσμο Τραπεζών Κύπρου και το εγγεγραμμένο γραφείο της ευρίσκεται στην οδό Δημητρίου Καρατάσου 15, Anastasios Building, 4ος Όροφος, Διαμ. 401, 2024 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος. 

Αποκλειστική δραστηριότητά της είναι να ενεργεί ως Διαχειριστής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού Διάταγμα Διατάγματος του 2019.

Ως Διαχειριστής του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού η ACB E-AUCTIONS LTD θα είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση, τον έλεγχο και την αξιόπιστη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαδικασία ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενυπόθηκου ακινήτου, δυνάμει του Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται και του Διατάγματος και το οποίο ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, ως το ηλεκτρονικό σύστημα πλειστηριασμού, το οποίο συνάδει με τις διατάξεις του Νόμου και του Διατάγματος.

Το Διάταγμα
Πάντως, βάσει του Διατάγματος που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, την 1η Νοεμβρίου, (ολόκληρο εδώ και στο κάτω μέρος του κειμένου σε μορφή pdf) στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό θα μπορούν να λαμβάνουν μέρος φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και οντότητες που έχουν εγγραφεί προηγουμένως ως υποψήφιοι προσφοροδότες στο ηλεκτρονικό σύστημα και έχουν εγκριθεί.

>>> BLOOMBERG ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ  <<<

Στο ηλεκτρονικό σύστημα του πλειστηριασμού θα καταγράφονται με πλήρη χρονοσήμανση οι υποβληθείσες προσφορές, με την πλειοδοσία να ξεκινά από την επιφυλασσόμενη τιμή και τους υποψήφιους προσφοροδότες να ενημερώνονται άμεσα από το ηλεκτρονικό σύστημα.

Το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την υψηλότερη προσφορά κατατάσσεται πρώτος ως ο υψηλότερος προσφοροδότης. Σημειώνεται πως, οι υποψήφιοι προσφοροδότες υποβάλλουν προσφορές οι οποίες είναι ανέκκλητες και δεν περιλαμβάνουν όρο ή επιφύλαξη.

Αξίζει, δε, επισημανθεί πως στους e-πλειστηριασμούς δεν μπορούν να συμμετάσχουν:

1/ Πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό πέραν του 2% του μετοχικού κεφαλαίου του ενυπόθηκου δανειστή ή είναι συνδεδεμένα με αυτά τα πρόσωπα ή αντιπρόσωποι τους ή σύζυγοι τους ή γονείς τους.

2/ Αν είναι λειτουργοί, διευθυντές, εργαζόμενοι του ενυπόθηκου δανειστή

3/ Αν είναι λειτουργοί, διευθυντές, αντιπρόσωπο ή συγγενείς μέχρι τετάρτου βαθμού του υπαλλήλου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού

4/ Οι εκτιμητές που ετοίμασαν την έκθεση εκτίμησης για το υπό πώληση ακίνητο και οι συγγενείς αυτών μέχρι τέταρτου βαθμού συγγένειας.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Σημειώνεται, τέλος, πως ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοιχτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές σε προκαθορισμένο χρονικά διάστημα. 

Μάριος Αδάμου
 
2213