Το δεύτερο κύμα του COVID 19 «κλειδί» για τα δημοσιονομικά

  • Ποιοι είναι οι 5 μεγάλοι κίνδυνοι 
  • Ο χρόνος επανεκκίνησης καθορίζει κα την πορεία του δημοσίου χρέους

Γράφει Χρύσω Αντωνιάδου

Με αγωνία παρακολουθούν στο Υπουργείο Οικονομικών τις εξελίξεις σε σχέση με τον COVID - 19 και τα αυξημένα κρούσματα, καθώς οποιαδήποτε παράταση της πανδημίας αυξάνει τους δημοσιονομικούς κινδύνους και δημιουργεί απώλεια δημοσιονομικών εσόδων.

Πληροφορίες της Brief αναφέρουν ότι στο Υπουργείο σταχυολογούν σε τέσσερις του μεγάλους κινδύνους των δημοσιονομικών:

  • Πρώτο, απώλεια δημοσιονομικών εσόδων εξαιτίας της παρατεταμένης  μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού. 
  • Δεύτερο, αύξηση  δαπανών για να στηριχθεί η οικονομία σε περίπτωση ενός νέου γενικού  lockdown.
  • Tρίτο, αρνητικές μακροοικονομικές εξελίξεις διεθνώς με επίσης αρνητικές επιπτώσεις σε βασικούς παραγωγικούς τομείς της οικονομίας. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης με αρνητικό αντίκτυπο στις επιδόσεις των δημοσίων οικονομικών.
  • Τέταρτο, υψηλό δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων λόγω  των επιπτώσεων από τη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας.
  • Πέμπτο, υπέρμετρες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν από τη μη εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ). 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Το δημόσιο χρέος

Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω καταγράφονται και αυξημένοι  κίνδυνοι που σχετίζονται με το δημόσιο χρέος. Στους κινδύνους αυτούς συγκαταλέγονται η αβεβαιότητα σε σχέση με την επανεκκίνηση της οικονομίας και την πορεία ανάκαμψης της, δηλαδή πόσος χρόνος απαιτείται για την ανάκαμψη και πώς θα είναι αυτή η ανάκαμψη, αβεβαιότητα αναφορικά με τις προβλέψεις για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα και τις χρηματοδοτικές ανάγκες μέχρι το τέλος του 2020 και το 2021 και για τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης των σχεδίων/ ταμείων στήριξης της Ε.Ε. 

Επίσης, όπως εξηγούσαν αναλυτές της αγοράς, «υπάρχουν αυξημένες αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και εμπιστοσύνη των επενδυτών σε επίπεδο ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς κεφαλαίων, όπως είναι ο κίνδυνος επιτοκίων και πρόσβασης στις αγορές και πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στις αξιολογήσεις της πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών, κυρίως των χωρών της ευρωζώνης».  

Οι παρενέργειες των ΜΕΧ

Στην Κύπρο ένας από τους μεγάλους κινδύνους που δημιουργούν παρενέργειες και στα δημόσια οικονομικά είναι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το υψηλό επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα τελευταία χρόνια καταγράφηκε μείωση του επιπέδου των ΜΕΧ, ωστόσο παραμένει ακόμη υψηλό και φτάνει στο 28% των συνολικών δανείων.

Ο δείκτης ΜΕΧ μειώθηκε από το υψηλότερο σημείο που βρισκόταν το 2015 στο 43.5%, μέσω πωλήσεων χαρτοφυλακίου ΜΕΧ, ανταλλαγών χρέους με ακίνητα (Debt to Asset Swap), διαγραφές και επαναταξινόμηση αναδιαρθρωμένων δανείων σε εξυπηρετούμενα.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Ωστόσο η πανδημία του Covid-19 επηρεάζει σημαντικά τις εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και εκτιμάται ότι εντός του 2021 οι επιπτώσεις της πανδημίας θα είναι αντιληπτές, κυρίως μέσω του αντίκτυπου στα ΜΕΧ. 

Τη μεγαλύτερη πίεση στην κερδοφορία των τραπεζών ασκεί η χαμηλή ποιότητα ενεργητικού λόγω της δημιουργίας προβλέψεων. Επίσης, το υψηλό ιδιωτικό χρέος επηρεάζει αρνητικά τη χρηματοδότηση της οικονομίας και ως εκ τούτου αυξάνεται το ΑΕΠ καθώς και την κερδοφορία των τραπεζών, με αρνητικό αντίκτυπο στα δημόσια φορολογικά έσοδα.

 

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1765