Δημοσιονομικό Συμβούλιο: «Προσοχή κατά την προεκλογική περίοδο»

  • Ένα από τα σημαντικά ρίσκα της οικονομίας οι αναποτελεσματικές κινήσεις
     
  • Πληθωρισμός – Απασχόληση «χτυπούν» ευάλωτες ομάδες και μεσαία τάξη

ΓΡΑΦΕΙ Η 
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Αυστηρές είναι οι συστάσεις του Δημοσιονομικού Συμβουλίου προς την Εκτελεστική και Νομοθετική εξουσία ενόψει προεκλογικής περιόδου. Στην ενδιάμεση έκθεσή του που κυκλοφόρησε την περασμένη βδομάδα, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναφέρει πως «η προεκλογική περίοδος ενδέχεται να αυξήσει τις πιέσεις στην εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία να προχωρήσουν σε δημοφιλείς αλλά αναποτελεσματικές κινήσεις και γι’ αυτό τον λόγο θεωρείται ως ένα από τα σημαντικά ρίσκα της οικονομίας». 

Επίσης παρατηρεί πως «οι ιδιάζουσες συνθήκες αναπόφευκτα θέτουν εκτός των άμεσων προτεραιοτήτων σημαντικές μεταρρυθμιστικές κινήσεις που κρίνονται ως επιβεβλημένες και οι οποίες περιλαμβάνουν συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και την οργανωτική, οργανική και λειτουργική αναβάθμιση του ΓεΣΥ και δη του ΟΑΥ». 

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναφέρει ακόμη πως «η σημερινή οικονομική συγκυρία δεν συνεπάγεται υψηλό δημοσιονομικό κίνδυνο και ο έλεγχος που ασκείται από το Υπουργείο Οικονομικών δεν εγείρει λόγους ανησυχίας στο παρόν στάδιο και νοουμένου ότι δεν θα σημειωθούν σημαντικές διαφοροποιήσεις στη μακροοικονομική εικόνα ή τη δημοσιονομική πολιτική». 

>>> Διαβάστε επίσης: Ενδιάμεση Έκθεση Δημοσιονομικού Συμβουλίου Ιούνη 2022 (ΑΥΤΟΥΣΙΑ)

Aυξημένες πιέσεις

Όπως τονίζει «συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή καθώς οι περιστάσεις εμπεριέχουν αυξημένα ρίσκα τα οποία θα διατηρηθούν σε βάθος χρόνου και τα οποία δύνανται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα ανά πάσα στιγμή. Οι μακροοικονομικές περιστάσεις αναμένεται πως θα δημιουργήσουν αυξημένες πιέσεις σε κοινωνικό επίπεδο. Τόσο ο πληθωρισμός όσο και οι πιέσεις στην απασχόληση θα αυξήσουν τις πιέσεις στις πιο ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και στη μεσαία αστική τάξη, με την αύξηση στην ανισότητα να αποτελεί αναπόφευκτο απότοκο των εξωγενών πιέσεων και να αποτελεί διεθνές εγγενές φαινόμενο των συνεχιζόμενων σοκ στην παγκόσμια οικονομία». 

Επίσης, υπογραμμίζει πως «η οικονομική περίσταση αναδεικνύει την ανάγκη αυξημένης προσοχής (και δυνητικά δύσκολων πολιτικά επιλογών) όσον αφορά στην πράσινη και τη ψηφιακή μετάβαση της Κύπρου, περιλαμβανομένων και των επιλογών προοδευτικής φορολόγησης (με υψηλή ανωφέρεια) στους ρύπους και σε κοινωνικά δαπανηρές συμπεριφορές». 

Θεωρεί πως «η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί σημαντική θετική εξέλιξη η οποία, αν τύχει προσεκτικού χειρισμού στους επόμενους 18 μήνες, μπορεί να αποσοβήσει σοβαρά ζητήματα τα οποία συνεχίζουν να σοβούν τα δημόσια οικονομικά, τη μακροοικονομική επίδοση και την κοινωνική πρόοδο της Κύπρου».

ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
 
2215