ΕΕ: Η ΚΕΔΙΠΕΣ ίσως να μην μπορεί να δώσει τα €3,2 δις στο κράτος

Αποκαλυπτική παραδοχή στην τελευταία μεταμνημονιακή έκθεση για την Κύπρο
  • Η είσπραξη δανείων χαμηλότερη από τις συμβατικές πληρωμές τόκου.
  • Κενά στην οργανωτική δομή και στο επιχειρηματικό σχέδιο.

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποιεί πως «η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ) πιθανότατα να μην είναι σε θέση να ανακτήσει το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων ή να αποπληρώσει πλήρως την υπόλοιπη κρατική βοήθεια (3,20 δις ευρώ περίπου) μέχρι το 2028». 

Στην τελευταία μεταμνημονιακή έκθεσή της, με ημερομηνία αναφοράς τον Νοέμβριο 2020, επισημαίνει ότι «η είσπραξη μετρητών από δάνεια, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών κεφαλαίου και τόκου, εξακολουθεί να είναι χαμηλότερη από τις συμβατικές πληρωμές τόκου», αναφέροντας πως «μεταξύ Σεπτεμβρίου 2019 και τέλη Αυγούστου 2020, η ακαθάριστη λογιστική τού αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε από 6,6 δις ευρώ σε 6,3 δις ευρώ».

Επίσης υπογραμμίζει ότι «η ΚΕΔΙΠΕΣ συνεχίζει να αντιμετωπίζει τις υπάρχουσες προκλήσεις όπως η οριστικοποίηση της συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών (ΣΕΥ) και η αναδιοργάνωση της δομής της εταιρείας».

Υπόθεση Αλταμίρα
Αναφερόμενη στο θέμα της Αλταμίρα σημειώνει πως «οι διαβουλεύσεις με την Αλταμίρα Κύπρου για την αναθεώρηση της ΣΕΥ, που έληξε τον Νοέμβριο 2019, βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Η Διεύθυνση της ΚΕΔΙΠΕΣ αναμένει την οριστικοποίηση της ΣΕΥ στις αρχές του 2021. Η απουσία της εν λόγω συμφωνίας αποτέλεσε σημαντική τροχοπέδη στην ολοκλήρωση της συνολικής στρατηγικής». 

Ωστόσο, υποδεικνύει πως «η Διεύθυνση αποφάσισε τη διακοπή των διαβουλεύσεων για την πώληση περιουσιακών στοιχείων εξαιτίας της αβεβαιότητας που παρουσιάζει η αγορά εν μέσω πανδημίας αλλά και των άγνωστων συνιστωσών αναφορικά με το πλαίσιο των εκποιήσεων. Ζητήματα που αφορούν τη στελέχωση και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων για τα δάνεια εξακολουθούν να αποτελούν τομείς που χρήζουν αντιμετώπισης». 

>>> Διαβάστε ακόμη: Στα σκαριά σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης στην ΚΕΔΙΠΕΣ – Ο στόχος <<<

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεταμνημονιακή της έκθεση επισημαίνει ακόμη πως «απαιτείται ταχύτερη πρόοδος στη βελτίωση της επιχειρησιακής ικανότητας και αποτελεσματικότητας στη βάση μιας βιώσιμης στρατηγικής, μιας αποτελεσματικής οργανωτικής δομής και ενός νέου επιχειρηματικού σχεδίου. Μια αρχική αξιολόγηση των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ καταδεικνύει την ύπαρξη σημαντικών προκλήσεων στο προσεχές μέλλον».

Αποπληρωμή βοήθειας
Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει καταβάλει προς το κράτος, στο πλαίσιο της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας, το συνολικό ποσό των 240 εκατ. ευρώ από τον Οκτώβριο 2019. Στο μεταξύ, όπως καταγράφει η Ε.Ε. «έχει αμφισβητήσει πρόσφατη απαίτηση της Ελληνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του σχεδίου εγγύησης δανείων».

Η ΚΕΔΙΠΕΣ, που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οριστικοποίησε την πώληση του μεριδίου της στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Αλταμίρα Κύπρου. Στις αρχές Αυγούστου 2020, προβαίνοντας, σε μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη κατά την Ε.Ε., ανακοίνωσε τον διορισμό του Διευθυντή Απομόχλευσης και Παρακολούθησης Χαρτοφυλακίου. Συνολικά, έχουν πληρωθεί τέσσερις θέσεις μη εκτελεστικών διευθυντών, με την πέμπτη να αναμένει τις απαραίτητες εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων «ικανότητας και ήθους» από την ΚΤΚ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Η εταιρεία ανακοίνωσε μόλις πρόσφατα πως «οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού αναμένεται να είναι αρνητικές τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα ανάλογα με την επίδρασή της στους οικονομικούς δείκτες, κυρίως σε ό,τι αφορά τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και τις τιμές των ακινήτων. Σε ετήσια βάση εκτιμάται ότι η επίπτωση της πανδημίας στις ταμειακές εισροές για το 2020 θα ανέλθει σε περίπου 25% μείωση σε σχέση με τις ταμειακές εισροές για το 2019».

Επίσης, σημειώνει πως «οι απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων, ενδέχεται να είναι αυξημένες ανάλογα με τις προβλέψεις απομείωσης, παρόλο που η έκθεση μέσω του Σχεδίου σε ευάλωτους τομείς, ειδικά σε επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα και στον τομέα του εμπορίου, είναι περιορισμένη».

Χρύσω Αντωνιάδου
 
1556
Thumbnail