Είστε πρόσφυγας; Αυτά τα 6 προγράμματα σας αφορούν

Μαζεμένα όλα τα σχέδια που αφορούν τους εκτοπισθέντες, τα κριτήρια και οι αιτήσεις - Όλες οι πληροφορίες

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ


Η προσφυγική ταυτότητα αποτελεί το «κλειδί» για έξι προγράμματα / σχέδια που προσφέρονται μόνο σε εκτοπισθέντες και αφορούν σε ένα γενικότερο πλαίσιο, την απόκτηση στέγης για ιδιοκατοίκηση ή για επαγγελματικούς λόγους, την οικονομική βοήθεια ή κάποιο συγκεκριμένο επίδομα.

Πιο συγκεκριμένα πρέπει να αναφερθεί ότι σε κάποια από τα προγράμματα τουλάχιστον, δεν είναι αρκετό να κατέχει κάποιος την προσφυγική του ταυτότητα, αλλά λαμβάνονται υπόψη και εισοδηματικά ή άλλα οικονομικά κριτήρια.

Για όλα τα προγράμματα, βασικό κριτήριο είναι ο αιτητής να είναι εκτοπισμένος.

>>> Διαβάστε επίσης: Θα σας απαλλοτριώσουν την περιουσία σας; Τι πρέπει να ξέρετε <<<

ΤΑ ΕΞΙ ΣΧΕΔΙΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ

1/ Αίτηση για την παραχώρηση τ/κ κατοικιών για μόνιμη στέγαση

Κριτήρια:

 • Τουλάχιστον το ένα μέλος της οικογενείας να είναι πρόσφυγας
 • Να δίνεται προτεραιότητα στις περιπτώσεις όπου και οι δύο σύζυγοι είναι πρόσφυγες.
 • Η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, η σύνθεσή της, το πολυμελές και η ηλικία των μελών.
 • Οι υποψήφιοι να μην έχουν ιδιόκτητη κατοικία ή να είναι κάτοχοι ακίνητης περιουσίας σημαντικής αξίας στις ελεύθερες περιοχές, ή και να έχουν επωφεληθεί από άλλα στεγαστικά προγράμματα της Κυβέρνησης.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης πατώντας ΕΔΩ.

2/ Αίτηση για την παραχώρηση κλήρων για γεωργική και κτηνοτροφική εκμετάλλευση

Κριτήρια:

 • Πρόσφυγες που να ασκούν αποκλειστικά το επάγγελμα του γεωργού, του κτηνοτρόφου ή του γεωργοκτηνοτρόφου.
 • Προτεραιότητα στους πρόσφυγες που κατοικούν στην περιοχή όπου ευρίσκεται η γεωργική/κτηνοτροφική γη.

Βρείτε την αίτηση ΕΔΩ.

3/ Αίτηση για την παραχώρηση επαγγελματικών υποστατικών

Κριτήρια:

 • Πρόσφυγες, χωρίς ιδιόκτητη επαγγελματική στέγη και χωρίς σημαντική περιουσία.
 • Η οικονομική κατάσταση και περιουσία της οικογένειας, η σύνθεσή της, ο αριθμός και η ηλικία των μελών.
 • Η ανάγκη οικονομικής στήριξης της συγκεκριμένης επαγγελματικής δραστηριότητας από το κράτος.

Όλες οι αιτήσεις, κατάλληλα συμπληρωμένες και τεκμηριωμένες, θα πρέπει να υποβάλλονται στους κατά τόπους Κλάδους Διαχείρισης Τ/κ Περιουσιών των Επαρχιακών Διοικήσεων στις διευθύνσεις που αναγράφονται στην ιστοσελίδα.

Βρείτε την αίτηση ΕΔΩ.

4/ Αίτηση για την επιδιόρθωση Τ/κ κατοικίας

Αφορά τους εγκεκριμένους δικαιούχους στους οποίους έχει παραχωρηθεί Τ/κ κατοικία και απαιτείται επιδιόρθωση

Βρείτε την αίτηση ΕΔΩ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

5α/ Aίτηση για το Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου

Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως για επιδότηση ενοικίου σε μονήρη άτομα και οργανικές οικογένειες, αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων.

Τονίζεται πως, η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνον μετά την ενοικίαση, αφού απαιτείται η προσκόμιση ενοικιαστηρίου εγγράφου (χαρτοσημασμένο στον Έφορο Χαρτοσήμων όταν η αξία της Σύμβασης υπερβαίνει τις €5.000) μαζί με τελευταία απόδειξη πληρωμής ενοικίου, στοιχεία που αφορούν τη σύνθεση της οικογένειας, τα οικογενειακά εισοδήματα και αντίγραφο του Τραπεζικού Λογαριασμού [ΙΒΑΝ] (στο όνομα του αιτητή/τριας).

Σε περίπτωση έγκρισης το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά στο δικαιούχο από την ημερομηνία λήψης της αίτησης και η καταβολή γίνεται με έμβασμα μέσω τραπέζης στο λογαριασμό του αιτητή/αιτήτριας.

Για σκοπούς υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα της οικογένειας όπως πιο κάτω:

Λαμβάνεται υπόψη το 100% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος μαζί με τον 13ο μισθό για το σύζυγο (άντρα) και το 50% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος μαζί με τον 13ο μισθό για τη σύζυγο (γυναίκα).
Δίδονται εκπτώσεις 854 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, 1.708 ευρώ για κάθε τέκνο φοιτητή (είτε φοιτά στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένου και του φοιτητή για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση).

Σημειώνεται πως, το καταβαλλόμενο επίδομα μειώνεται σε περίπτωση συγκατοίκησης. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι ο/η αιτητής/τρια ή το άλλο μέλος του ζεύγους δεν πρέπει να κατέχει ή/και να κατείχε στο παρελθόν οικιστική μονάδα, αλλά και ούτε να έλαβαν στο παρελθόν στεγαστική βοήθεια από το κράτος.

Τονίζεται, επίσης, ότι η ενοικιαζόμενη οικιστική μονάδα δεν πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του αιτητή ή του άλλου μέλους του ζεύγους και δεν πρέπει να ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο α’ βαθμού. Σε περίπτωση που η ενοικίαση γίνεται από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία μέτοχοι είναι α’ βαθμού συγγενείς προς τον αιτητή-ενοικιαστή, με ποσοστό συμμετοχής πέραν του 50%, δεν παραχωρείται επίδομα ενοικίου.

Επιπρόσθετα, η οικογένεια του αιτητή δεν θα πρέπει να έχει αποταθεί στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για πώληση περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές.

Υπάρχουν καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα της σύνθεσης της οικογένειας και του ύψους του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος ως εξής: α

Βρείτε την αίτηση ΕΔΩ.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

5β/ Επιδότηση ενοικίου σε φοιτητές
Σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, αξίζει να αναφερθεί πως, αίτηση μπορεί να υποβληθεί μόνο από εκτοπισθέντες κατόχους Προσφυγικής Ταυτότητας «χωρίς περιορισμούς» ή από παθόντες κατόχους Βεβαίωσης / Πιστοποιητικού από την Επιτροπή Ανακουφίσεως Παθόντων οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι φοιτητές μέχρι επιπέδου Μάστερ σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Παιδείας ιδρύματα στην Κύπρο. Προς τούτο προσκομίζεται Βεβαίωση εγγραφής στο Εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους και η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνον μετά την ενοικίαση, αφού και σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση ενοικιαστηρίου εγγράφου (χαρτοσημασμένο στον Έφορο Χαρτοσήμων όταν η αξία της Σύμβασης υπερβαίνει τις €5.000) μαζί με τελευταία απόδειξη πληρωμής ενοικίου, στοιχεία που αφορούν τη σύνθεση της πατρικής οικογένειας, τα οικογενειακά εισοδήματα και αντίγραφο του Τραπεζικού Λογαριασμού [ΙΒΑΝ] (στο όνομα του αιτητή/τριας).

Σε περίπτωση έγκρισης το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά στο δικαιούχο από την ημερομηνία λήψης της αίτησης, ενώ η καταβολή γίνεται με έμβασμα μέσω τραπέζης στο λογαριασμό του αιτητή.

Τονίζεται πως, για σκοπούς υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα της πατρικής οικογένειας όπως πιο κάτω εκτός και εάν ο φοιτητής παράλληλα με τη φοίτηση του εργάζεται.

Υπολογισμός εισοδηματικού κριτηρίου:

Λαμβάνεται υπόψη το 100% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος μαζί με τον 13ο μισθό για το σύζυγο (άντρα) και το 50% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος μαζί με τον 13ο μισθό για τη σύζυγο (γυναίκα). Για αδέλφια που διαμένουν με την πατρική οικογένεια και εργάζονται λαμβάνεται υπόψη το 50% του ακαθάριστου εισοδήματος τους συμπεριλαμβανομένου του 13ου μισθού.

Δίδονται εκπτώσεις 854 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, 1708 ευρώ για κάθε τέκνο φοιτητή (είτε φοιτά στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένου και του φοιτητή για τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση).

Τονίζεται, δε, πως το καταβαλλόμενο επίδομα μειώνεται σε περίπτωση συγκατοίκησης, ενώ ο/η δεν πρέπει να κατέχει ή/και να κατείχε στο παρελθόν οικιστική μονάδα και δεν πρέπει να έλαβε στο παρελθόν στεγαστική βοήθεια από το κράτος.

Επίσης, η ενοικιαζόμενη οικιστική μονάδα δεν πρέπει να είναι ιδιοκτησίας του αιτητή και δεν πρέπει να ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο α’ βαθμού. Σε περίπτωση που η ενοικίαση γίνεται από Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης στην οποία μέτοχοι είναι α’ βαθμού συγγενείς προς τον αιτητή-ενοικιαστή, με ποσοστό συμμετοχής πέραν του 50%, δεν παραχωρείται επίδομα ενοικίου.

Επιπρόσθετα, η ενοικιαζόμενη κατοικία δεν πρέπει να είναι σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από την πατρική οικία, ενώ η οικογένεια του αιτητή δεν θα πρέπει να έχει αποταθεί στην Επιτροπή Αποζημιώσεων για πώληση περιουσίας στις κατεχόμενες περιοχές.

Υπάρχουν καθορισμένα εισοδηματικά κριτήρια ανάλογα της σύνθεσης της πατρικής οικογένειας και του ύψους του συνολικού ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, ως εξής: α

Βρείτε την αίτηση ΕΔΩ.

6/ Σχέδιο Παροχής Οικονομικής Ενίσχυσης για τη Στέγαση Εκτοπισθέντων και Παθόντων

Το συγκεκριμένο σχέδιο αφορά τρεις διαφορετικές επιλογές με στόχο την απόκτηση στέγης ως εξής:

 • Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για αγορά διαμερίσματος/ οικίας
 • Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικοπέδο
 • Παραχώρηση οικονομικής βοήθειας για επιδιόρθωση κατοικίας

Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Δηλαδή, η συνολική δαπάνη πρέπει να είναι τουλάχιστον €20.000 και ως εκ τούτου το ελάχιστο ποσό που μπορεί να παραχωρηθεί είναι €10.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης (50% συνολικής δαπάνης) εξαρτάται από τη σύνθεση της οικογένειας.

Στην παρούσα φάση όταν εγκριθεί ο δικαιούχος η απάντηση που δίνεται  για το πότε θα δοθεί η χρηματική βοήθεια δεν καθορίζεται σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά μόνο ότι ο δικαιούχος έχει εγκριθεί και η οικονομική ενίσχυση θα δοθεί όταν είναι διαθέσιμα τα κονδύλια.

>>> Όλες οι έρευνες και αναλύσεις της Brief <<<

Οι δικαιούχοι:

 • Δικαιούχος μπορεί να τύχει οικονομικής ενίσχυσης, µόνο από ένα Κρατικό Στεγαστικό Σχέδιο και µόνο µία φορά. Αιτητής που έχει πάρει προηγουμένως κρατική οικονομική ενίσχυση για στεγαστικούς σκοπούς δεν μπορεί να είναι δικαιούχος, εκτός αιτητή που έτυχε επιδοτήσεων για ενοικίαση στέγης. Σε περίπτωση ζεύγους δεν μπορεί να είναι δικαιούχος, αιτητής που έλαβε ενίσχυση προηγουμένως ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του ως ζεύγος.
 • Δεύτερη στεγαστική βοήθεια παρέχεται σε περίπτωση διαζυγίου και τέλεσης νέου γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης με εκτοπισθέντα/είσα που δεν έχει λάβει ή έχει απαλλαγεί από στεγαστική βοήθεια και εφόσον πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου. 
 • Δικαιούχος δεν μπορεί να είναι άτομο που υπέβαλε αίτηση και στο Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών και Ακριτικών Περιοχών. 
 • Δικαιούχος είναι άτομο που αποκτά κατοικία που θα χρησιμοποιήσει για ιδιοκατοίκηση και νοουμένου ότι δεν κατέχει ή κατείχε άλλη ιδιόκτητη κατοικία ο ίδιος ή ο/η σύζυγος/συμβίος του ως ζεύγος. 

Αναλυτικά το Σχέδιο ΕΔΩ.

Ξένια Προδρόμου
 
1702