Επ. Οικονομικών: 3 μεγάλα θέματα στην ατζέντα από Σεπτέμβρη

Έρχεται ο προϋπολογισμός και συζητούνται ΦΠΑ στα ακίνητα και το συνταξιοδοτικό

Του Γιώργου Μιχαηλίδη

Πολλή δουλειά αναμένει την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής Συνόδου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Ωστόσο, όπως πληροφορηθήκαμε από αρμόδιες πηγές η Επιτροπή θα επικεντρωθεί σε τρία πολύ βασικά θέματα που θέλει να τα κλείσει με τον πλέον ανώδυνο τρόπο.

Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα ακίνητα

Ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα ακίνητα εκκρεμεί μετά το βελτιωμένο  νομοσχέδιο που κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή σε σχέση με τα τετραγωνικά που θα εμπίπτουν στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, δικαιολογείται η επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% στα πλαίσια κοινωνικής πολιτικής για τα πρώτα 170 τετραγωνικά μέτρα κατοικιών με συνολικό εμβαδό 220 τ.μ. και με συνολική αξία που να μην υπερβαίνει τις €350.000.

Όσον αφορά στα διαμερίσματα για τα οποία γίνεται διαχωρισμός από τις κατοικίες, προτείνεται μειωμένος συντελεστής για τα πρώτα 90 τ.μ. διαμερισμάτων με συνολικό εμβαδό 110 τ.μ. και με συνολική αξία που να μην υπερβαίνει τις €200.000. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής, εισάγεται διάταξη που προβλέπει ότι για τα άτομα ΑΜΕΑ δεν εφαρμόζεται το κριτήριο του συνολικού εμβαδού κατοικίας.

Η πρόταση νόμου ΑΚΕΛ

Παράλληλα, βρίσκεται στο τραπέζι και η πρόταση νόμου των κ. Στέφανου Στεφάνου, Άριστου Δαμιανού και Αντρέα Καυκαλιά εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας ΑΚΕΛ με τίτλο ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2019, ο οποίος στοχεύει στη διόρθωση στρεβλώσεων και αδυναμιών σε σχέση με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (5%) στην παράδοση ή ανέγερση κατοικίας.

Νέο σχέδιο σύνταξης δημοσίων υπαλλήλων

Ένα δεύτερο θέμα που θα συζητηθεί είναι το νέο σχέδιο σύνταξης Δημοσίων Υπαλλήλων.  Το νομοσχέδιο σύμφωνα με το σκεπτικό του Υπουργείου Οικονομικών έρχεται να καλύψει ένα κενό 10 ετών που θα προσφέρει συνταξιοδοτικά ωφελήματα για τους υπαλλήλους στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών διασφαλίζονται  τα δικαιώματα των εργαζομένων. Από την άλλη ο  τρόπος λειτουργίας του σχεδίου διασφαλίζει τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. 

Με βάση το νομοσχέδιο,  μέλη του νέου σχεδίου θα  είναι όλοι οι νεοεισερχόμενοι μόνιμοι υπάλληλοι, που διορίστηκαν από την 1η Οκτωβρίου 2011, καθώς και όσοι μόνιμοι υπάλληλοι θα διοριστούν για πρώτη φορά σε θέση κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Νόμου, στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

>>>>Διαβάστε επίσης: Νέο ΦΠΑ κατοικιών: Θα αυξήσει ενοίκια/τιμές λένε οι εμπλεκόμενοι<<<<

Στο σχέδιο θα  εντάσσονται και οι εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι ειδικοί αστυνομικοί που έχουν μονιμοποιηθεί, οι συμβασιούχοι υπαξιωματικοί και οι απόφοιτοι του Δασικού Κολλεγίου που απασχολούνται με σύμβαση απασχόλησης ορισμένου χρόνου.

Η μάχη για τον προϋπολογισμό

Η κορωνίδα των νομοθετημάτων που καλείται να εξετάσει η Επιτροπή Οικονομικών μέχρι το Δεκέμβριο είναι ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2023. Ο προϋπολογισμός αναμένεται να κατατεθεί στην Επιτροπή Οικονομικών τον ερχόμενο Οκτώβριο. Ο προϋπολογισμός θα κατατεθεί στην Ολομέλεια στα μέσα Δεκεμβρίου 2022 για την καθιερωμένη τριήμερη συζήτηση.

Του Γιώργου Μιχαηλίδη
 
2250