Επί τάπητος ο προϋπολογισμός του 2021 - Στη Βουλή ο Πετρίδης

Τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού και που αναμένεται πως θα κινηθεί ο Υπουργός Οικονομικών κατά την ομιλία του

Τον πρώτο προϋπολογισμό του κράτους επί θητείας του, θα παρουσιάσει σήμερα (26/10) ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, ο Υπουργός Οικονομικών, Κωνσταντίνος Πετρίδης.

Ουσιαστικά με την παρουσία του Υπουργού Οικονομικών στη Βουλή αρχίζει ο κύκλος εξέτασης του κρατικού προϋπολογισμού, μία διαδικασία που αναμένεται πως θα διαρκέσει 6 εβδομάδες.

Η σημερινή παρουσία, ωστόσο, του Κωνσταντίνου Πετρίδη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών γίνεται στην σκιά της έντονης αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες εβδομάδες ανάμεσα σε Κυβέρνηση και κόμματα της αντιπολίτευσης αναφορικά με το θέμα των Πολιτογραφήσεων, αλλά και της προειδοποίησης από πλευράς ΔΗΚΟ ότι εάν η Κυβέρνηση δεν δώσει όλους τους φακέλους στον Γενικό Ελεγκτή θα έλεγχο θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του κράτους.

>>> Διαβάστε ακόμη: 

Μάλιστα, ο Υπουργός Οικονομικών δεν αποκλείεται κατά την ομιλία-παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού να κάνει ειδική αναφορά στην προειδοποίηση του ΔΗΚΟ και να απευθύνει έκκληση για αλλαγή της στάσης αυτής, αφού σε περίπτωση που το κόμμα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό αυτός, όπως όλα δείχνουν, δεν θα περάσει και το κράτος θα οδηγηθεί σε περιπέτειες.

Επίσης, ο Κωνσταντίνος Πετρίδης, εκτός από την ανάλυση του προϋπολογισμού, θα ενημερώσει την Βουλή, τόσο για τους δημοσιονομικούς δείκτες της Κύπρου όσο και για την οικονομική πολιτική και δημοσιονομική κατάσταση του κράτους, καθώς και για τις διάφορες προκλήσεις και κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει ακόμη η Κύπρος, ειδικότερα εν μέσω του κορωνοϊού που έχει αλλάξει άρδην τις προτεραιότητες του κράτους.

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με την Έκθεση Δημοσιονομικών Κινδύνων που ετοίμασε το Υπουργείο Οικονομικών και συνοδεύει τον προϋπολογισμό του κράτους για το 2021, ένα δεύτερο κύμα του κορωνοϊού στην χώρα μας, μπορεί να εξελιχθεί σε εφιάλτη για τα δημόσια οικονομικά του κράτους, απειλώντας ακόμη και την βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους.

Ακόμη, ο Υπουργός Οικονομικών αναμένεται πως θα αναφερθεί και στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο τραπεζικός τομέας και να απευθύνει, εκ νέου, έκκληση στα κόμματα να μην προχωρήσουν στην ψήφιση οποιασδήποτε από τις προτάσεις νόμου που έχουν κατατεθεί και μέσω των οποίων επιχειρείται η αναστολή των εκποιήσεων.

>>> Διαβάστε επίσης: Μας «έφαγαν» τα λεφτά ο covid-19, τα χρέη και οι μισθοί <<<

Ο προϋπολογισμός του κράτους
Σύμφωνα, πάντως, με συνοπτικό σημείωμα που συνοδεύει τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 και ο οποίος δόθηκε στους Βουλευτές σε ηλεκτρονική μορφή, προβλέπει:

  • Έσοδα, εξαιρουμένων των χρηματοοικονομικών ροών ύψους €6.481 εκατ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €5.917 εκατ. το 2020, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 9,5%.
  • Δαπάνες, εξαιρουμένων των αποπληρωμών δανείων, το σύνολο των οποίων προϋπολογίζονται στα €8.139 εκατ. σε σύγκριση με €7.537 εκατ. το 2020, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 8% σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.

Αναλυτικά τα έσοδα
Οι σημαντικότερες κατηγορίες των εσόδων, σύμφωνα με το σημείωμα, είναι οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι που συνολικά για το 2021 προϋπολογίζονται στα €6.481 εκατ. και αποτελούν το 79% των συνολικών εσόδων.

Το υπόλοιπο 21% των εσόδων, εξαιρουμένων των εισπράξεων από δάνεια, αφορούν τα μη φορολογικά έσοδα, όπως πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και μεταβιβάσεις/χορηγίες, που για το 2021 προϋπολογίζονται στα €1.375 εκατ.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από την άμεση φορολογία το 2020 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, να φθάσουν τα €2.162 εκατ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €2.225 εκατ. το 2020, παρουσιάζοντας μείωση ύψους 2,8%, λόγω σταδιακής κατάργησης των μειώσεων στις απολαβές ή/και στις συντάξεις των δημοσίων υπαλλήλων.

Την ίδια ώρα, τα έσοδα από την έμμεση φορολογία το 2021 προβλέπονται σε απόλυτους αριθμούς, στα €2.943 εκατ. σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €2.711 εκατ. το 2020, παρουσιάζουν δηλαδή αύξηση της τάξης του 8,6%, ενώ τα μη φορολογικά έσοδα προβλέπονται να αυξηθούν στα €1.375 εκατ. το 2021 σε σύγκριση με αναθεωρημένα έσοδα ύψους €981 εκατ. το 2020, σημειώνοντας αύξηση 40.2%.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Οι δαπάνες
Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών, εξαιρουμένων των αποπληρωμών των δανείων, κατά οικονομική δραστηριότητα, του Προϋπολογισμού είναι:

  • Δαπάνες προσωπικού (περιλαμβάνουν τις απολαβές του προσωπικού και τις συντάξεις και τα φιλοδωρήματα): Για το 2021 υπολογίζονται να αυξηθούν κατά 2,6% σε σχέση με το 2020 και να ανέλθουν στα €2.960 εκατ. σε σύγκριση με €2.885 εκατ., λόγω της καταβολής της ΑΤΑ και των προσαυξήσεων, καθώς και της συμπλήρωσης κενών θέσεων.
  • Λειτουργικές δαπάνες: Προβλέπονται να αυξηθούν κατά 15,6% το 2021 και να φτάσουν στα €900 εκατ. σε σύγκριση με €779 εκατ. το 2020, κυρίως λόγω αυξημένης πρόνοιας για αμυντική θωράκιση, για αγορά φαρμάκων και ιατρικών προμηθειών, για έξοδα εκλογών, για συντηρήσεις (κυρίως του οδικού δικτύου και των βιολογικών συστημάτων), διεξαγωγή ερευνών κλπ.
  • Μεταβιβαστικές πληρωμές (αποτελούνται κυρίως από τις κοινωνικές παροχές, τις χορηγίες προς τους Ημικρατικούς Οργανισμούς και τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και τη συνεισφορά προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Προϋπολογισμό της ΕΕ): Το 2021, η εν λόγω κατηγορία προβλέπεται να αυξηθεί κατά 12,5% και να φθάσει τα €2.995 εκατ. σε σύγκριση με €2.662 εκατ. το 2020, κυρίως λόγω αύξησης των προνοιών για υγεία και στέγαση, αυξημένης χορηγίας στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, αυξημένων συνεισφορών προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και τον Προϋπολογισμό της ΕΕ, τη περίληψη πρόνοιας για την επιδότηση επιτοκίου για τα δύο σχέδια που εξάγγειλε η κυβέρνηση για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, και του σχεδίου αναβάθμισης υποβαθμισμένων περιοχών.
  • Κεφαλαιουχικές δαπάνες (πάγια, έργα υπό κατασκευή, συγχρηματοδοτούμενα έργα): Αναμένεται να αυξηθούν το 2021 κατά 9,3% και να φθάσουν στα €755 εκατ. σε σύγκριση με €691 εκατ. το 2020, λόγω ωρίμανσης αρκετών αναπτυξιακών έργων. 
  • Εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους (τόκοι): Προϋπολογίζονται για το 2021 να αυξηθούν κατά 1,9% και να φτάσουν στα €530 εκατ. σε σύγκριση με €520 εκατ. το 2020 λόγω αύξησης του δημοσίου χρέους.

Στο μικροσκόπιο οι προϋπολογισμοί ΥΠΟΙΚ, Γενικού Λογιστηρίου και ΓΔ ΕΠΣΑ
Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως μετά την παρουσίαση του κρατικού προϋπολογισμού από τον Υπουργό Οικονομικών, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών θα εξετάσει τους προϋπολογισμούς του Υπουργείου Οικονομικών, του Γενικού Λογιστηρίου, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, καθώς και του Γραφείου Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Για την παρουσίαση των προαναφερθέντων προϋπολογισμών, κλήθηκαν και θα παραστούν στην Βουλή ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Παντελή, η Γενική Λογίστρια, Ρέα Γεωργίου και ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, Θεοδόσης Τσιόλας.

Σημειώνεται πως, η εξέταση του κρατικού προϋπολογισμού θα συνεχιστεί την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, ημέρα κατά την οποία θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Ενέργειας, ενώ η συζήτηση για τον προϋπολογισμό θα κλείσει τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου με τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνο Ηροδότου, ο οποίος θα αναλύσει τις εκτιμήσεις και προβλέψεις της Κεντρικής για την κυπριακή οικονομία και το τραπεζικό σύστημα.

Μάριος Αδάμου
 
1404
Thumbnail