Επιστρέφουν οι χορηγίες για θερμομόνωση, κουφώματα, σκίαση

Επαναπροκηρύσσεται το «Εξοικονομώ και Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» - Ξανά οι αιτήσεις τέλη 2022

ΓΡΑΦΕΙ Η ΚΥΠΡΙΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

Διαθέσιμο για αξιοποίηση θα βρίσκεται ξανά μέσα στο 2022 το Σχέδιο Χορηγιών «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες», ένα σχέδιο για το οποίο καταγράφηκε μεγάλο ενδιαφέρον όταν προκηρύχθηκε το 2021.

Μιλώντας στην Brief, λειτουργός της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ενέργειας, ανέφερε ότι το σχέδιο προκηρύχθηκε τον Μάρτιο του 2021 και έκλεισε τον Ιούλιο του 2021 ενώ μέχρι το τέλος του 2022 θα επαναπροκηρυχθεί.

Το σχέδιο είχε προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ και υποβλήθηκαν συνολικά 2253 αιτήσεις, από τις οποίες γύρω στις 1300 εξετάστηκαν μέχρι στιγμής.

>>> NEO - Brief Platinum, το πρώτο διαδραστικό περιοδικό από την Δημοσιογραφική Ομάδα της Brief. Κάνε δωρεάν εγγραφή ΕΔΩ για να παραλάβεις το πρώτο τεύχος με αποκλειστικό αφιέρωμα στις Φοιτητικές Εστίες <<<

Τι αφορούσε – Το ύψος της χορηγίας και οι δικαιούχοι 

Σύμφωνα με τα όσα είχαν ανακοινωθεί κατά την πρώτη προκήρυξη, το σχέδιο «Εξοικονομώ-Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» αφορούσε την εκτεταμένη ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κατοικιών, με την αξιοποίηση κινήτρων υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων χρηματοδοτικών ενισχύσεων. 

Η ένταση της χορηγίας μέσω του σχεδίου ανερχόταν στο 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κάθε αίτησης και μπορούσε να καλύψει δαπάνες που αφορούν θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, συστήματα ελέγχου κλπ). Σημειώνεται ότι για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, η ένταση της χορηγίας ήταν αυξημένη στο 80%.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης είχαν φυσικά πρόσωπα που ζουν σε κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εξαίρεση αποτελούσαν οι περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, για τις οποίες υποβαλλόταν μια ενιαία αίτηση από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Επιτροπή της πολυκατοικίας, η οποία θα ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών.

Οι κατοικίες για τις οποίες γινόταν η αίτηση, θα έπρεπε να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

  • Να είχαν λογαριασμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από την ΑΗΚ με οικιακή διατίμηση και ο λογαριασμός αυτός να άνηκε σε φυσικό πρόσωπο
  • Η αίτηση για την έκδοση πολεοδομικής άδειας να είχε κατατεθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2007
  • Να βρίσκονταν σε περιοχές που είναι υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατοικίες που βρίσκονταν σε περιοχές των Βρετανικών Βάσεων δεν είναι επιλέξιμες στα πλαίσια του παρόντος Σχεδίου, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αρ.3 της Συνθήκης Προσχώρησης της Κύπρου στην Ε.Ε. και ως εκ τούτου προτάσεις/ αιτήσεις που αφορούν τέτοιες κατοικίες απορρίφθηκαν
  •  H κατηγορία ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας έπρεπε να είναι Γ ή χαμηλότερη
  •  Να μην είχε τύχει επιχορήγησης στα πλαίσια οποιασδήποτε πρόσκλησης του Σχεδίου «Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω στις Κατοικίες» της ΠΠ 2014-2020 ή από το Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες ζητείτο χορηγία

Οι επιλέξιμες δράσεις που καλύπτονταν από το σχέδιο περιλάμβαναν συμβουλευτικές υπηρεσίες, θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, αυτοματισμούς κλπ).

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τον οδηγό του Σχεδίου Εξοικονομώ Αναβαθμίζω στις Κατοικίες 2021 

Ωστόσο, όπως επεσήμανε στην Brief o λειτουργός της Υπηρεσίας Βιομηχανίας & Τεχνολογίας, το σχέδιο θα εξεταστεί πριν επαναπροκηρυχθεί και είναι πιθανό να υπάρξουν αλλαγές σε σχέση με την προκήρυξη του 2021. Αναμένεται να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Ενέργειας αναφορικά με όλες τις λεπτομέρειες για την προκήρυξη του 2022 καθώς και η ανάρτηση νέου οδηγού.

€40 εκατ. και για ενεργειακή αναβάθμιση μικρομεσαίων και ΜΚΟ

Να υπενθυμίσουμε ότι, την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 ξεκίνησε και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Σχέδιο Χορηγιών για Προώθηση Επενδύσεων Ενεργειακής Απόδοσης από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ) και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ).

Όπως έχει ανακοινώσει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, τέσσερεις τύποι επενδύσεων καλύπτονται από το σχέδιο:

  • Ο πρώτος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση χωρίς προσθήκη φωτοβολταϊκού, του οποίου δικαιούχοι είναι οι ΜμΕ. Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 40% επί των επιλέξιμων δαπανών, ενώ το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι €100 χιλ. 
  • Ο δεύτερος τύπος επενδύσεων είναι η ενεργειακή αναβάθμιση με προσθήκη φωτοβολταϊκού, του οποίου δικαιούχοι είναι οι ΜμΕ. Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 40% επί των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό χορηγίας €150 χιλ.
  • Ο τρίτος τύπος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση για αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων σε κτήρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (ΚΣΜΚΕ). Δικαιούχοι σε αυτή την κατηγορία είναι οι ΜμΕ και οι ΜΚΟ. Το ποσοστό χορηγίας για τις ΜμΕ αγγίζει το 40% και για τους ΜΚΟ το 60%. Το μέγιστο ποσό χορηγίας είναι οι €300 χιλ. 
  • Ο τέταρτος τύπος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων ΜΚΟ, του οποίου δικαιούχοι είναι μόνο οι ΜΚΟ. Το ποσοστό χορηγίας ανέρχεται στο 60% επί των επιλέξιμων δαπανών με μέγιστο ποσό χορηγίας €150 χιλ.

Δικαιούχοι στο Σχέδιο είναι οι υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) όλων των οικονομικών κλάδων, εκτός όσων εμπίπτουν στη λίστα αποκλεισμού του σχεδίου. Καλύπτονται, επίσης, επενδύσεις από συγκεκριμένους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Τονίζεται ότι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01), δεν δικαιούνται χορηγία από το παρόν Σχέδιο.

Περισσότερες πληροφορίες για το σχέδιο μπορείτε να δείτε στον οδηγό ΕΔΩ.

Κυπριάνα Σταύρου
 
2038