ESG: Η ουσία του μέλλοντος τού επιχειρείν

 • Πώς προσελκύουν επενδυτές και κεφάλαια
   
 • Γιατί και για ποιους είναι σημαντικά

ΓΡΑΦΕΙ ΧΡΥΣΩ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

Οι δυο μεγάλες τράπεζες της Κύπρου, η Τράπεζα Κύπρου και η Ελληνική Τράπεζα, δημοσιοποίησαν, μόλις πριν από μερικά 24ωρα, τις εκθέσεις Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021, παρουσιάζοντας τη στρατηγική, τις πολιτικές και το έργο τους σύμφωνα με τα κριτήρια ESG.

Δεν είναι η πρώτη φορά που, τουλάχιστον οι αναλυτές, οι οικονομικοί δημοσιογράφοι, οι επενδυτές και γενικά ο κόσμος των επενδύσεων, διαβάζει ή ακούει για αυτά τα τρία γράμματα που κρύβουν πίσω τους μια ολόκληρη φιλοσοφία και πολιτική.

Τα τρία γράμματα θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια γιατί παραπέμπουν σε δράσεις που αφορούν το Περιβάλλον, την Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση.

>>> Διαβάστε ακόμα: 

Πλέον, έχει αποσαφηνιστεί τόσο από διεθνείς οργανισμούς όσο και από εγχώριους, σε διάφορα επίπεδα, ότι ο κάθε σύγχρονος οργανισμός και η κάθε εταιρεία θα πρέπει να ευθυγραμμίσει την πολιτική και τις δράσεις της βασιζόμενη στα τρία γράμματα: το E - φυσικό περιβάλλον, το S - κοινωνικό περιβάλλον και το G - περιβάλλον εταιρικής διακυβέρνησης.

Όλα αυτά καταλήγουν ότι ο κόσμος της οικονομίας, των επιχειρήσεων και του χρήματος, θα πρέπει να κινηθεί με ταχείς ρυθμούς και να υιοθετήσει δράσεις και ενέργειες που καταλήγουν σε ένα βιώσιμο περιβάλλον και απαντούν στις επείγουσες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.
Ήδη, το γράμμα Ε επιτάσσει κινητοποίηση για υλοποίηση της ατζέντας του 2030 για την κλιματική αλλαγή.

Θετικά αποτελέσματα

Όλο και συχνότερα, οι μεγάλες επιχειρήσεις, όπως οι τράπεζες, αντιλαμβάνονται ότι η ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG στις προτεραιότητες και στη στρατηγική τους, θα έχει θετικά αποτελέσματα:

 • Πρώτο, θα τους εξασφαλίσει πρόσβαση σε κεφάλαια επενδύσεων, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα ESG κριτήρια. 
 • Δεύτερο, θα τους αναβαθμίσει στα μάτια των εργαζομένων τους, των stakeholders τους, των μετόχων και των υποψηφίων μετόχων τους, των καταναλωτών και των τοπικών κοινωνιών. 
 • Τρίτο, ακολουθώντας πολιτικές βασισμένες στα κριτήρια ESG θα υποχρεωθούν να αλλάξουν το μοντέλο ανάπτυξής τους, να ακολουθήσουν καινοτόμες δράσεις, μεγιστοποιώντας την αξία τους και αποκτώντας συγκριτικό πλεονέκτημα.
 • Τέταρτο, θα καταφέρουν, εφόσον κινηθούν έγκαιρα, να διαχειριστούν το κόστος μιας καθυστέρησης στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από το κανονιστικό πλαίσιο και τους ανταγωνιστές τους.  

Ήδη, άρχισαν να ανακοινώνονται αναπτυξιακά δάνεια που συνδυάζουν ή στηρίζονται στα κριτήρια των ESG και που είναι καινοτόμα.

Στο εξωτερικό, οι τράπεζες, συστημικές και μη, προωθούν  προϊόντα δανειοδότησης με στόχο να καλύψουν την βιωσιμότητα, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Στην ουσία προσδοκούν να οδηγήσουν τους επενδυτές εκεί που υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Ταμείο Ανάκαμψης

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο σκαρί και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα κονδύλια του – ασχέτως εάν στην Κύπρο γίνεται μπαλάκι στα χέρια των κομμάτων για προεκλογικούς σκοπούς αποφεύγοντας να δουν την ουσία της αξιοποίησής του – με το οποίο χρηματοδοτούνται προτάσεις  για τη μετάβαση στη νέα εποχή βιωσιμότητας.

Επομένως, η βιώσιμη χρηματοδότηση, που τα ESG φέρνουν μαζί τους, ευνοεί αυτούς που σχεδιάζουν και υλοποιούν μια ESG στρατηγική. 

Όμως, επειδή όλα στην Κύπρο γίνονται με στόχο το εύκολο χρήμα, ένα πλάνο ESG θα πρέπει να στηθεί και να υλοποιηθεί με ισχυρό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Oι επιχειρήσεις να εντάξουν κατά προτεραιότητα δράσεις και ενέργειες ESG, οι οποίες μαζί με τα οικονομικά στοιχεία τους, θα συνθέτουν τη βιωσιμότητα μιας επένδυσης, αλλά και της ίδιας τής ύπαρξής τους. 

Η πανδημία της Covid-19 έθεσε τις βάσεις και ταυτόχρονα επέβαλε την «ανακάλυψη» της κοινωνίας και την αναγκαιότητα να προστατευθούν ευπαθείς ομάδες, έχοντας, για παράδειγμα, πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και ψηφιακά προϊόντα.

Σήμερα οδηγούμαστε σε μια νέα εποχή και οι κυπριακές επιχειρήσεις – τουλάχιστον οι μεγαλύτερες – πρέπει να κατανοήσουν το αντικείμενο των ESG, να αξιολογήσουν τις πρακτικές τους και να αναθεωρήσουν τους στόχους τους σύμφωνα με τα  δικά τους δεδομένα και αυτά της αγοράς και του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται.

 • Να ενημερωθούν για τη χρήση και την αναγκαιότητα των κριτηρίων ESG στην κυπριακή κοινωνία.
 • Να εξετάσουν ποιες χρηματοδοτήσεις και επενδυτικές ευκαιρίες τους προσφέρονται.
 • Να σχεδιάσουν πώς θα υλοποιήσουν τα ESG.
 • Να μάθουν γιατί είναι σημαντικά τα κριτήρια ESG για τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους, την οικονομία γενικότερα.
 • Να μάθουν πώς θα επηρεαστούν από τη λειτουργία τους.

Σήμερα που μιλάμε για νέο οικονομικό μοντέλο είναι σημαντικό να το δούμε και να το δουλέψουμε στη βάση των κριτηρίων ESG, και όχι μόνο ως επικοινωνιακό πυροτέχνημα, αλλά ως την ουσία για το μέλλον του επιχειρείν.

 
2250