€1,5 δις σε κοινωνικές παροχές το 10μηνο/Διπλάσιες από πέρσι

Τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζει το κράτος λόγω κορωνοϊού εκτόξευσαν τις κοινωνικές παροχές το 10μηνο/ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΓΡΑΦΕΙ Ο
ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Σχεδόν €1,5 δισεκατομμύριο δαπάνησε σε κοινωνικές παροχές το κράτος την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, σύμφωνα τις καταστάσεις υλοποίησης του κρατικού προϋπολογισμού για το 2020 που δημοσίευσε το Γενικό Λογιστήριο, λόγω και των σχεδίων στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας από τον περασμένο Μάρτιο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου, το σύνολο των γενικών δαπανών του κράτους ανήλθαν το δεκάμηνο στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με σχεδόν 5 δις ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 14%.

Από το σύνολο των 5,7 δις ευρώ, ποσό 1,5 δις ευρώ ή ποσοστό 26,3% αφορούσε κοινωνικές παροχές σε σχέση με σχεδόν 755,8 εκατ. ευρώ (755.766.151 ευρώ) την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 95%.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Αξίζει, δε, να αναφερθεί πως για ολόκληρο το 2019, το κράτος είχε δαπανήσει συνολικά 1,274 δις ευρώ για κοινωνικές παροχές, ποσό που ήδη έχει υπερκαλυφθεί φέτος, λόγω και της επέκτασης των σχεδίων του Υπουργείου Εργασίας. 

Σημειώνεται, ακόμη, πως το μεγαλύτερο ποσό σε κοινωνικές παροχές κατά την τρέχουσα χρονιά δαπανήθηκε τον Μάιο, μήνα κατά τον οποίο οι δαπάνες ανήλθαν στα 245.622.243 ευρώ, ενώ το μικρότερο ποσό τον Ιανουάριο (91.990.933 ευρώ).

Επίσης, τον Οκτώβριο οι κοινωνικές δαπάνες ανήλθαν στα 189,3 εκατ. ευρώ σε σχέση με 78,5 εκατ. τον αντίστοιχο περσινό μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 141%.

Άλλες δαπάνες
Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες γενικές δαπάνες του κράτους, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το κράτος δαπάνησε για μισθούς, ωφελήματα και άλλα επιδόματα κρατικών υπαλλήλων 1,54 δις ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου σε σχέση με 1,48 δις ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δηλαδή, οι εν λόγω δαπάνες φέτος ήταν αυξημένες κατά 3% ή κατά 56 εκατ. ευρώ.

Απ’ εκεί και πέρα, το κράτος δαπάνησε 593 εκατ. ευρώ για μεταβιβάσεις εσωτερικού σε σχέση με 626,2 εκατ. ευρώ πέρσι (μείωση 36,2 εκατ. ευρώ ή 6%) και 679,8 εκατ. ευρώ για συντάξεις και φιλοδωρήματα σε σχέση με 645,5 εκατ. ευρώ πέρσι (αύξηση 33,3 εκατ. ή 5,1%).

Ποσό 415,2 εκατ. ευρώ δαπανήθηκε για εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους σε σχέση με 446,1 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 (μείωση 30,9 εκατ. ευρώ ή 6,9%), ποσό 240,6 εκατ. ευρώ για μεταβιβάσεις εξωτερικού σε σχέση με 241,8 εκατ. ευρώ πέρσι (αύξηση 1,2 εκατ. ευρώ ή 0,5%) και ποσό 227,8 εκατ. ευρώ για λειτουργικές δαπάνες σε σχέση με 294,1 εκατ. ευρώ πέρσι (μείωση 66,3 εκατ. ευρώ ή 22,5%).

Δαπάνες 174,5 εκατ. ευρώ αφορούσαν επιχορηγήσεις σε σχέση με 66,1 εκατ. ευρώ πέρσι (αύξηση 108,4 εκατ. ευρώ ή 163%), 140,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν μισθούς και άλλα ωφελήματα του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού σε σχέση με 171 εκατ. ευρώ πέρσι (μείωση 30,2 εκατ. ευρώ ή 17,7%) και 58,7 εκατ. ευρώ για κατασκευαστικά έργα σε σχέση με 22,8 εκατ. ευρώ πέρσι (αύξηση 35,9 εκατ. ευρώ ή 157%).

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες, το κράτος πλήρωσε την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 52,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με 53,8 εκατ. πέρσι (μείωση 1,6 εκατ. ευρώ ή 2,9%), για έργα και σχέδια συγχρηματοδοτούμενων έργων 50,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με 52,9 εκατ. ευρώ πέρσι (μείωση 2,2 εκατ. ευρώ ή 4,2%) και 35,3 εκατ. ευρώ για ανέγερση, επέκταση και βελτίωση κτιρίων σε σχέση με 42,6 εκατ. ευρώ πέρσι (μείωση 7,3 εκατ. ευρώ ή 17,1%). 

Πέραν των πιο πάνω, το κράτος δαπάνησε το δεκάμηνο 31,6 εκατ. ευρώ για αγορά γης και κτιρίων, 26,5 εκατ. ευρώ για δρόμους, 18,2 εκατ. ευρώ για εκδόσεις και δημοσιότητα, 24,8 εκατ. ευρώ για αγορά εξοπλισμού και για άλλες κατηγορίες δαπανών ποσά που δεν ξεπερνούσαν τα 10 εκατ. ευρώ.
 

Μάριος Αδάμου
 
1491
Thumbnail