Ευέλικτη Εργασία και στις τράπεζες: Οι πρακτικές & τα ωφελήματα

Θα επιλέγατε την άδεια άνευ απολαβών για να πάρετε ένα πτυχίο ή για να είστε περισσότερο με την οικογένεια σας ή θα προτιμούσατε να εργάζεστε λιγότερες ώρες;

ΓΡΑΦΕΙ Η
ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ


Ο όρος ευέλικτη εργασία, είναι κάτι που ακούγεται πιο οικείο από ποτέ στους εργασιακούς χώρους, μιας και υιοθετήθηκε από πολλές επιχειρήσεις τους τελευταίους μήνες, ως μέτρο περιορισμού μετάδοσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Εξ ου και περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πλέον την τηλεργασία ή την εκ περιτροπής εργασία (job sharing) για να προσελκύσουν, να διατηρήσουν και να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους τους.

Ίσως πάνω σε αυτή τη λογική και πραγματικότητα, η Τράπεζα Κύπρου την περασμένη Παρασκευή (31/7), προχώρησε σε έκδοση εγκυκλίου η οποία απευθύνεται στο προσωπικό της, σύμφωνα με πληροφόρηση της Brief, δίνοντας του την εθελοντική επιλογή ανάμεσα σε μακροχρόνια άδεια άνευ απολαβών ή μερική απασχόληση εντός ευέλικτου πλαισίου.

Αυτή η πρακτική, προωθεί την συνέχιση της μόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού, επιτρέπει σε νέους γονείς να πάρουν κάποιο χρόνο για την οικογένεια τους, και ενθαρρύνει και βοηθά τον κόσμο που έχει ανάγκες στο σπίτι, και που θέλει να διαχειριστεί άλλες προσωπικές καταστάσεις (άγχος, αρρώστιες στο σπίτι, μωρά κτλ). κ.α.

>>> Διαβάστε επίσης: Κυβερνητικές εξετάσεις: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις/Ποιους αφορά <<<

Πιο συγκεκριμένα η εγκύκλιος περιλαμβάνει δύο μοντέλα ευέλικτης εργασίας στο προσωπικό:

  1. Να αιτηθεί, μακρόχρονη άδεια άνευ απολαβών

  2. Να αιτηθεί μερικής απασχόλησης εντός ενός ευέλικτου πλαισίου

Άδεια άνευ απολαβών – Διάρκεια και πλεονεκτήματα
Το προσωπικό που επιλέγει την συγκεκριμένη πρακτική έχει την ευχέρεια και εθελοντικά να αιτηθεί άδειας άνευ απολαβών από έξι μήνες μέχρι και δύο χρόνια.
 
Όπως σημειώνεται στην εγκύκλιο, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει αυτό το μοντέλο είτε για την φροντίδα των παιδιών του ή άλλων μελών της οικογένειας του, είτε για την απόκτηση ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, είτε για σκοπούς εθελοντισμού, ή ακόμη και για σκοπούς προετοιμασίας ενόψει αφυπηρέτησης.

Επισημαίνεται ότι το ενδιαφερόμενο προσωπικό που θα λάβει μακροχρόνια άδεια, θα πρέπει να υπογράψει τη συμφωνία εμπιστευτικότητας και μη αποκάλυψης.

Προβλέπεται μάλιστα πρόνοια με βάση την οποία οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση μακρόχρονης άδειας, δεν θα δικαιούνται στη διάρκεια της απουσία τους να εκτελέσουν οποιαδήποτε άλλη εργασία, εκτός συγκροτήματος.

Επιπλέον, επισημαίνεται στην εγκύκλιο της BoC, εξακολουθεί να ισχύει η πρόνοια με βάση την οποία η τράπεζα θα συνεχίσει την παροχή των ωφελημάτων και ασφάλειας ζωής για τον ενδιαφερόμενο αυτής της πρακτικής, στο πλαίσιο της συμφωνίας που έχει συνομολογηθεί με τη συνδικαλιστική πλευρά.

Στη λήξη της περιόδου τα μέλη του προσωπικού θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν παράταση η οποία δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα δύο χρόνια από την ημερομηνία της αρχικής ένταξης τους στο θεσμό ή να αιτηθούν άλλης μορφής απασχόλησης.

Μερική απασχόληση – Οι επιλογές και οι προϋποθέσεις
Για την μερική απασχόληση προσφέρεται η δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να αιτηθεί για λιγότερες ώρες εργασίας σε εβδομαδιαία βάση που είναι 37 ώρες.

Ειδικότερα όσον αφορά την πολιτική της δυνατότητας του προσωπικού θα μπορούν να επιλέξουν το συνολικό αριθμό ωρών, ημερών ανά εβδομάδα, με τις ώρες να μπορούν να κατανεμηθούν εξίσου μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής.  

Προσφέρονται τρεις επιλογές:

  • 20, ώρες την εβδομάδα 

  • 25 ώρες την εβδομάδα ή

  • 30 ώρες τη εβδομάδα.  

Εναλλακτικά, οι υπάλληλοι μπορούν να εργάζονται πλήρως τέσσερις μέρες και να επιλέξουν μία να απουσιάζουν.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<

Πως διαμορφώνονται οι απολαβές για την μερική απασχόληση
Στη διάρκεια της μερικής απασχόλησης, οι απολαβές θα υπολογίζονται ως αναλογία του συμφωνημένου αριθμού εβδομαδιαίων ωρών εργασίας σε σχέση με τις κανονικές ώρες εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Με βάση τις επί μέρους πρόνοιες της μακροχρόνιας άδειας το προσωπικό που θα αιτείται μίας τέτοιας διευκόλυνσης προβλέπεται να λαμβάνει εξ ολοκλήρου το υπόλοιπο της οποιασδήποτε συσσωρευμένης του ετήσιας άδειας.

Ακόμη, στη μερική απασχόληση δίνεται η επιλογή επιστροφής σε κανονικό ωράριο με ένα μήνα προειδοποίησης.

Πως επηρεάζεται το «πορτοφόλι» ωφελημάτων των υπαλλήλων
Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι στη συμφωνία προβλέπεται ρητώς ότι η εργοδοτική πλευρά θα συνεχίσει την καταβολή κοινωνικών ασφαλίσεων ώστε να μην επηρεαστεί το ποσό της σύνταξης κανενός εκ των υπαλλήλων που θα κάνουν χρήση μακρόχρονης άδειας άνευ απολαβών.

Πιο συγκεκριμένα, η τράπεζα θα συνεχίσει να τυγχάνει της ασφάλειας ζωής καθώς και της μόνιμης ολικής ανικανότητας.

Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα στο προσωπικό που θα απουσιάσει, εάν το επιθυμεί, να καταβάλλει την εισφορά του στο ταμείο υγείας με παράλληλη καταβολή της εισφοράς του εργοδότη.

Επίσης, η μακροχρόνια άδεια θα υπολογίζεται στην υπηρεσία όσων επιλέξουν ένα μελλοντικό σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης, το οποίο θα μπορούν να επιλέξουν.

Στην εγκύκλιο αναφέρεται ακόμη πως, μέλη του προσωπικού που κατέχουν εταιρικά ωφελήματα (laptop, κινητά, αυτοκίνητα κλπ) θα πρέπει να τα παραδώσουν πριν από την έναρξη της άδειας. 

Με τη επιστροφή του υπαλλήλου από την άδεια, θα ακολουθούνται οι ισχύουσες πολιτικές.

Επιπλέον, όσοι υπάλληλοι θα παραβιάζουν τα συμφωνηθέντα θα υπόκεινται στους εσωτερικούς κανονισμούς και τους όρους εργοδότησης, βάσει του οδηγού ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα, πάντως με αρμόδια πρόσωπα από την Τράπεζα Κύπρου που μίλησαν με την Brief, υπήρξε διαχρονικά η πρακτική της παροχής μακροχρόνιας άδειας άνευ απολαβών, η οποία όμως παραχωρείτο με φειδώ και άτυπα, χωρίς θεσμοθετημένους όρους και κατά βάση σε δύο κατηγορίες υπαλλήλων

Ποια η θέση της Ελληνικής Τράπεζας 
Η Brief, επικοινώνησε και με αρμόδιο πρόσωπο της Ελληνικής Τράπεζας, ρωτώντας αν θα υιοθετηθεί κάποιο μοντέλο ευέλικτης εργασίας για τους δικούς της υπαλλήλους.

Όπως μας αναφέρθηκε, η Ελληνική Τράπεζα ανέκαθεν προσέφερε τη δυνατότητα σε μέλη του προσωπικού να ζητήσουν είτε ευέλικτο ωράριο, είτε βελτιωμένο ωράριο είτε άδεια άνευ απολαβών.

Επιπλέον τονίστηκε πως το κάθε αίτημα εξετάζεται αναλόγως.

Σε ερώτηση για το πως ανταποκρίνεται το προσωπικό σε αυτή την πρακτική που προσφέρεται από την Ελληνική, επισημάνθηκε πως δεν πολυσυνηθίζεται.

Η ευέλικτη εργασία σε διεθνές επίπεδο
Πάντως, το μοντέλο της ευέλικτης εργασίας δεν είναι καινούργιο, παρατηρεί το Reuters. Μάλιστα, η συγκεκριμένη πρακτική διπλασιάστηκε σε συχνότητα από το 1985 και στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, μέχρι το 2019 είχε διατηρηθεί σε σταθερά επίπεδα για 10 χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Δημόσιας Πολιτικής του AARP, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που ασχολείται με τους πολίτες που υπερβαίνουν τα 50 έτη.

Συμπερασματικά, μόνο στο μέλλον θα διαφανεί αν τα νέα δεδομένα που προσφέρονται στον εργασιακό τομέα θα υιοθετηθούν όχι μόνο από τις τράπεζες και μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά και ενδεχομένως από τον δημόσιο τομέα.

 

ΞΕΝΙΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
 
1765